Колегія відділу освіти Мукачівської районної державної адміністрації

Ми живемо та працюємо у той час, коли рівень академічних знань освітян став менш вагомим – на зміну приходять нові показники якості освіти: стійка мотивація пізнання нового, безперервність самоосвітніх процесів педагогічних працівників, усвідомлення ними необхідності навчатися впродовж життя. Допомогти вчителю адаптуватися в інноваційному просторі, створити умови для самовираження та самоствердження – безпосередній обов’язок районного методичного кабінету.

Наприкінці жовтня проведено колегію відділу освіти Мукачівської райдержадміністрації, на порядку денному якої розглядалося питання щодо діяльності районного методичного кабінету відділу освіти. У роботі колегії взяв участь голова Мукачівської райдержадміністрації Гайдай Сергій Володимирович.
Реалії сучасного життя та стрімкі реформаційні процеси, що відбуваються в освітньому просторі, стали тим об’єктивним фактором, який спричинив до обрання основного питання розгляду колегії відділу освіти. Диганич Ганна Іванівна, завідувач районного методичного кабінету, у своєму виступі висвітлила роботу районного методичного кабінету відділу освіти Мукачівської районної адміністрації, ознайомила присутніх зі структурою методичної служби району, яка базується на послідовності у діагностуванні, плануванні та аналізі якості роботи, виробленні шляхів вирішення проблем, напрямів удосконалення фахового рівня педагогів.
Однією з передумов успішної діяльності вчителів є професіоналізм методичних кадрів. Адже вони координують різні форми підвищення кваліфікації у міжкурсовий період, керують науково-методичним забезпеченням навчально-виховного процесу, упровадженням сучасного змісту освіти в шкільну практику, створюють умови для особистого розвитку педагога в системі методичної роботи.
Ганна Іванівна зауважила, що профільне міністерство пропонує Держстандарти освіти, ставить завдання; інститути інноваційних технологій, післядипломної педагогічної освіти забезпечують науково-методичні засади виконання Держстандартів, методична служба району адаптує їх до умов та потреб кожної школи, учня, учителя, здійснюючи методичний та психологічний супровід навчально-виховного процесу. Враховуючи зміни в змісті освіти, впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій, наявність варіативних програм, підручників, навчально-методичних комплексів, інно¬ваційні процеси в освіті, практичну реалізацію особистісно зо¬рієнтованого навчання, методисти районного методичного кабінету створюють інформаційні, науково-методичні, організаційно-педагогічні умови для безперервного, системного підвищення кваліфікації й професійно-особистісного зростання педагогічних і керівних кадрів освітніх установ району. Ганна Іванівна акцентувала увагу учасників колегії на фото та відео презентаціях, що гармонійно доповнювали її виступ. Вона запевнила, що районний методичний кабінет продовжуватиме роботу із забезпечення формування, навчання, становлення педагога, готового до якісної творчої праці, спрямованої на виконання Держстандартів освіти.
У педагогічному середовищі району методична служба користується авторитетом та повагою, тому з порушеного питання слово до виступу на колегії також взяли: Рубіш Н.І., директор Великолучківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Крайчик І.В., директор Ключарківської ЗОШ І-ІІ ступенів, Русин Г.І., завідувач Верхньокоропецького ДНЗ, Зубак О.В., завідувач Плоскановецької ЗОШ І ступенів. По-різному висловлені думки досягали єдності в одному питанні – безперервне підвищення професійного рівня педагогічних працівників неможливе без методичної допомоги. Модернізація структури і змісту освіти, використання нових форм і методів навчання, нових педагогічних технологій – все це ставить педагогів у складну професійну ситуацію. Районна методична служба – це та ланка в системі освіти, яка дозволяє педагогам сільських навчальних закладів в умовах реалізації нової освітньої політики, нових освітніх державних стандартів залишатися конкурентоздатними.
Сергій Володимирович Гайдай у своєму виступі подякував за пророблену роботу, висловив сподівання на подальшу плідну різносторонню співпрацю, а також розповів про плани щодо подальшого розвитку освітньої галузі Мукачівського району.
Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача районного методичного кабінету Диганич Г.І. про роботу районного методичного кабінету відділу освіти Мукачівської районної державної адміністрації, колегія прийняла відповідне рішення, ключовим моментом якого є продовження роботи з розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконаленню форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання.
Робота, яка проводиться працівниками районного методичного кабінету носить системно-цілісний характер і враховує особливості сучасних інноваційних освітніх процесів. А відтак, з метою збереження та поширення досвіду роботи, популяризації та піднесення авторитету навчальних закладів Мукачівського району районним методичним кабінетом укладено статистичні та інформаційні збірники, методичні посібники та буклети, педагогічні вісники та порадники (починаючи з 2008 року щорічні «Статистичні збірники», «Освіта Мукачівщини», «Грані педагогічної майстерності», «Народні співаночки», буклети з досвіду роботи методичних об’єднань учителів математики, історії, заступників з виховної роботи, педагогів-організаторів, практичних психологів). Усі ці видання доступні для громадськості району на електронних та паперових носіях.
Не виникає сумніву, що значною мірою саме від учителя залежить рівень якості освітніх послуг, а рівень фахової майстерності учителя багато в чому залежить від професіоналізму методичних працівників, тому що саме вони створюють умови для особистісного розвитку педагога, вони є важливим орієнтиром у процесі його професійного становлення, розвитку і подальшої самореалізації.