Усе починається з дитинства

Проблема патріотичного виховання існувала завжди.
Зараз надворі третє тисячоліття, складний суперечливий час, коли і вихованці і їхні молоді батьки потребують мудрої настанови щодо виховання національної самосвідомості, патріотизму, поваги до національної культури, історії, мови. Так, однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

З метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, створення належних умов для підвищення фахової майстерності музичних керівників, у квітні на базі Куштановецького ДНЗ проведено районний семінар-практикум музичних керівників дошкільних навчальних закладів Мукачівського району «Виховання юного патріота засобами музики». Інструктивно-методичне забезпечення семінару здійснювала Зварич В. Ю., методист РМК. У роботі семінару взяли участь музичні керівники 25 дошкільних навчальних закладів району.
Учасники та гості заходу відвідали інтегроване заняття у старшій групі «Ніжний вальс та запальний гопак», яке провели Гуйван Г.В., музичний керівник та Біряк І. І., вихователь ДНЗ.
З цікавою історією закладу та завзятою працею колективу Куштановецького дошкільного навчального закладу ознайомила учасників семінару Пекар Т.В., завідувач Куштановецького ДНЗ. Дружній колектив цього дошкільного навчального закладу створив цілісну систему всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина-патріота України з раннього дитинства, яка передбачає збори, засідання батьківського комітету, консультації, бесіди, виставки, свята, розваги, дозвілля. Про велику пророблену роботу з цього напряму свідчила яскраво оформлена виставка дитячих робіт «Україна – батьківщина моя».
У рамках семінару Зварич В.Ю., методист РМК, провела тренінгове заняття «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності». Проведення тренінгового заняття мало на меті підвищити рівень теоретичної підго­товки педагогів щодо питань патрі­отичного виховання дошкільників в умовах сьогодення. У ході заняття, побудованого за модульною системою, через виконання тематичних вправ та завдань музичні керівники змогли вдосконалити свої знання про зміст, принципи, закономірності, ме­тоди та організаційні форми патріотичного виховання дітей дошкільного віку, розробити ключові позиції для використання на заняттях пізнавального циклу, оформлення газети «Усе починається з дитинства».
Досвідом роботи з питань організації патріотичного виховання дітей дошкільного віку поділилася музичний керівник Ракошинського ДНЗ №3 Дудаш А.А., яка зауважила, що тільки системний підхід у роботі сприятиме формуванню національної свідомості дитини, патріотичних почуттів, забезпечить наступність між дошкільним закладом та школою у розв’язанні питань із патріотичного виховання.
Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену життєву позицію, налаштовані патріотично й водночас толерантно, з повагою ставляться до інших людей, їхніх національних культур, держав. Виховати таку генерацію українців можливо лише за умови поєднання сучасної системи виховання і народних традицій та звичаїв українців. Тому, зрозуміло, що перед сучасним педагогом, який виконує соціальне замовлення батьків, стоїть завдання активно впроваджувати в освітньо-виховну роботу з дітьми основи патріотичного виховання.

Олеся Гузинець,
головний спеціаліст відділу освіти
Мукачівської райдержадміністрації