З турботою про державну мову

kremin1

4 травня 2022 року в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася робоча зустріч науковців закладу з Уповноваженим із захисту державної мови кандидатом філологічних наук, доцентом Т.Д. Кременем.
На зустрічі розглянуто низку важливих питань, зокрема щодо участі науковців у процесах декомунізації та дерусифікації назв вулиць та площ населених пунктів, щодо функціонування української мови як державної на території полікультурного Закарпаття і ролі у цьому процесі закладів післядипломної педагогічної освіти. Тарас Кремінь наголосив на важливості залучення до навчання учнів із числа внутрішньо переміщених осіб на території області та біженців сусідньої Словаччини, Чехії, Угорщини – вагомої культурно-освітньої проблеми, що виникла внаслідок російсько-української війни.

Нагальною сьогодні постає і проблема адаптації українських навчальних програм із аналогічними у цих країнах. Присутні обговорили також питання створення нових зразків навчальної літератури з української мови для шкіл з мовами нацменшин, адже знання державної мови відкриває широкі можливості для здобуття вищої освіти.
Директор інституту доцент Я.М. Сивохоп ознайомив гостя з роботою іспитового майданчику, на якому посадовці з усієї держави мають змогу скласти іспит на визначення рівня володіння державною мовою, що віднедавна функціонує в закладі, а також підготовчою роботою щодо створення у ЗІППО Експозиційного простору „Мовне питання на Закарпатті в ХХ столітті".
Професор В.В. Химинець зосередив увагу на проблемних питання наукової діяльності інституту в умовах воєнного стану. Так, видано перший том „Педагогічної енциклопедії Закарпаття", здано до друку другий, однак в умовах війни роботу загальмовано.
Завідувач кафедри педагогіки та психології доцент Л.П. Ходанич закцентувала на ролі духовного та національно-патріотичного виховання шкільної молоді і проведення на базі інституту Всеукраїнських науково-практичних конференцій до 80-ліття Петра Скунця та 100-ліття Івана Чендея: ці наукові форми мають стати вагомою підмогою вчительству під час проведення уроків з літератури рідного краю, а також сприяти введенню творів авторів-закарпатців у шкільні програми.
Заступник директора інституту доцент Т.І. Грабовська наголосила на проблемах залучення учнів – внутрішньо переселених осіб – до освітнього процесу, оцінювання рівня знань, що пов'язано з перервою у послідовному навчанні школярів.
Доцент П.М. Ходанич порушив питання нових навчальних програм з української та зарубіжної літератури, що пов'язано з неминучим їх переглядом, позаяк значна кількість творів, які вивчаються сьогодні, вже не відповідає реаліям, спричиненим війною. На часі запропонувати замість творів російської літератури твори високого естетичного ґатунку літератури зарубіжжя, і над цим уже працюють науковці інституту.
Завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти доцент Г.І. Рего зосередила увагу на реалізації мовної політики в закладах дошкільної освіти з навчанням мовою нацменшин, а також на полікультурному вихованні як необхідної умови соціалізації дітей в умовах нашого краю.
Загалом учасниками вироблено напрями роботи щодо реалізації державної програми у галузі мовної політики. Підсумовуючи зустріч, Т.Д. Кремінь відзначив вагому роль інститутів післядипломної освіти у формуванні освітнього процесу, роботу науковців та освітніх працівників ЗІППО щодо реалізації мовної політики у полікультурному Закарпатті. На його думку, саме такі зустрічі дають можливість ліпше зрозуміти проблеми освітнього процесу, ознайомитися з його позитивними сторонами і, що особливо важливо, виявити ті питання, які необхідно вирішувати як на державному, так і на регіональному рівнях.

kremin1