Підвищення кваліфікації педагогічних працівників як необхідна умова ефективної роботи ПТНЗ Закарпаття

kurs

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ – це цілеспрямоване безперервне вдосконалювання їхньої педагогічної і фахової майстерності, професійних знань, умінь та навичок. Цей процес самоосвіти педагога здійснюється протягом всієї його трудової діяльності та є необхідною умовою ефективної роботи навчального закладу.

Цього року курси підвищення кваліфікації (психолого-педагогічна та методична підготовки) педагогічних працівників ПТНЗ Закарпатської області проводить за державним замовленням та очно-дистанційною формою Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти УМО НАПН України.
Старші майстри із шести професійно-технічних навчальних закладів пройшли перший етап курсів у режимі он-лайн у період з 04 до 08 квітня 2016 року.
11 квітня розпочалася підсумкова сесія курсів підвищення кваліфікації ще двох груп педагогічних працівників ПТНЗ. Навчання проводять викладачі кафедр методики професійної освіти, психології, охорони праці та інформаційних технологій Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.
Група майстрів виробничого навчання займається на базі ВПУ № 3 м. Мукачево, група викладачів професійно-теоретичної підготовки – у ДПТНЗ „Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. М. Данканича”.
У програмі навчальних занять: конференції, навчальні тренінги, практичні заняття з методики професійно-теоретичної підготовки, проведення інноваційних уроків, використання різних технологій навчання професії, інформаційних та комунікаційних технологій в освіті, дидактичних технологій у професійній освіті, а також практикуми, присвячені виховній діяльності педагогічних працівників, основам психології праці, а також психології особистості учня.
Під час сесії педагогічні працівники пройдуть поточний контроль, вихідне тестування, анкетування щодо навчального плану курсів – оцінювання слухачами доцільності вивчення різних навчальних модулів.
На завершення очного етапу курсів підвищення кваліфікації планується захист випускних робіт педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів нашого регіону.

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти
у Закарпатській області