Видання та публікації ЗІППО

2022 рік

Порадник з питань організації освітнього процесу в початкових класах закладів загальної середньої освіти

Педагогічними та науково-педагогічними працівниками Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти укладено методичний посібник «ПОРАДНИК з питань організації освітнього процесу в початкових класах закладів загальної середньої освіти».
Доробка містить методичні рекомендації з посиланням на нормативні документи, які забезпечать ефективну реалізацію Державного стандарту початкової освіти.
Посібник структуровано з урахуванням кращих практик, досягнень та викликів за результатами впровадження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа».
Методична розробка адресована вчителям початкових класів, вихователям групи продовженого дня, керівникам закладів загальної середньої освіти.
Переглянути

Граматика української мови: морфологія, синтаксис. 10-11 класи. Програма факультативних курсів для закладів загальної середньої освіти.

Гнаткович Т. Д., Опачко О.І.
Ужгород: Ґражда, 2022. – 32 с.

Програма факультативного курсу «Граматика української мови: морфологія, синтаксис» спрямована на те, щоб запобігти помилковому слововживанню, використанню неправильних граматичних форм, порушенню норм українського літературного мовлення на всіх рівнях мовної системи; формувати вміння логічно, чітко, правильно будувати висловлення, дотримуватися граматичних і пунктуаційних норм.
Програму структуровано з розрахунку 70 годин (35 год на рік, одне заняття на тиждень) та є орієнтовною. Учитель може вносити зміни й доповнення в порядок і зміст навчальних тем, самостійно планувати кількість годин.
Переглянути

Зарубіжна література. Програма факультативних курсів для закладів загальної середньої освіти. 5-7 класи.

Гнаткович Т. Д., Химинець А. А., Тонкошкурова Л. І.
Ужгород: Ґражда, 2022. – 64 с.

Посібник містить програми факультативних курсів „Дивосвіт літератури” для 5 класу, „Казковими стежками” для 5 класу, „У колі літературних героїв” для 5-7 класів, „Міфи народів світу” для 6 класу, „Сторінками героїчних епосів народів світу” для 7 (8) класу, „Сучасна світова дитяча література” для 6 (7) класу відповідно до оновлених модельних програм НУШ.
Видання призначене для вчителів зарубіжної літератури.
Переглянути

НУШ. Іноземна мова. Ключі до успіху. (Поради фасилітатора)

Ужгород: ЗІППО, 2022. – 31 с.

Для чого учні вивчають іноземну мову, як зробити навчання цікавим і ефективним? Чим відрізняється вивчення англійської у Новій українській школі? Як досягти очікуваних результатів навчання? Як забезпечити реалізацію мети базової середньої школи та завдань НУШ? Як оцінювати учнів? Що таке рефлексія? Як навчати іноземній мові в онлайн форматі?
Відповідь на ці та безліч інших запитань вчитель може знайти у пораднику. Він став невеликим підсумком роботи тренерів Британської Ради в Україні, які протягом минулого навчального року підготували понад 400 вчителів англійської мови для роботи у НУШ.

Педагогічна енциклопедія Закарпаття. Том I. А – Н.

Ужгород : Карпати, 2022. – 512 с., іл.

В енциклопедії широко висвітлюється культурно-освітній процес на За­карпатті від найдавніших часів до сьогодення у всьому його розмаїтті, іменах, подіях і фактах; узагальнено наукові набутки з історії педагогіки, проблем ви­ховання, інтерпретовано факти та явища освіти і педагогічної науки краю від­повідно до новітніх демократичних поглядів, впливів на освітній процес гло­балізації та відкритого інформаційного простору. У колі інтересів авторського колективу становлення дошкільної, початкової та старшої ланок, узагальнено розглядається процес становлення фахової освіти та вищої школи.
Енциклопедія адресована вчителям, науковцям, педагогам і студентам вищих навчальних закладів, краєзнавцям та всім, хто цікавиться розвитком і досягненнями педагогічної науки і практики в краї.

Педагогічна енциклопедія Закарпаття. Том II. О – Я.

Ужгород : Карпати, 2022. – 392 с., іл.

В енциклопедії широко висвітлюється культурно-освітній процес на За­карпатті від найдавніших часів до сьогодення у всьому його розмаїтті, іменах, подіях і фактах; узагальнено наукові набутки з історії педагогіки, проблем ви­ховання, інтерпретовано факти та явища освіти і педагогічної науки краю від­повідно до новітніх демократичних поглядів, впливів на освітній процес гло­балізації та відкритого інформаційного простору. У колі інтересів авторського колективу становлення дошкільної, початкової та старшої ланок, узагальнено розглядається процес становлення фахової освіти та вищої школи.
Енциклопедія адресована вчителям, науковцям, педагогам і студентам вищих навчальних закладів, краєзнавцям та всім, хто цікавиться розвитком і досягненнями педагогічної науки і практики в краї.

Програми факультативів та курсів за вибором

Державна наукова установа „Інститут модернізації змісту освіти” інформує, що рішенням експертної комісії з мистецтва від 02 серпня 2022 року (протокол № 3) збірнику програм курсів за вибором (художньо-естетичний цикл) для 1-11 класів (укладач Жабляк М. Д.) надано гриф „Схвалено для використання в освітньому процесі”, який зареєстрований у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за № 2.0043-2022, 3.0351-2022.

Нова українська школа: формуємо продуктивну комунікацію в контексті демократизації освіти

Головна зміна в освіті вимагає від учасників освітнього процесу кардинально нового за своєю суттю спілкування, що вибудовується на платформі демократичних принципів та гуманістичних ідеалів – педагогіки партнерства та ґрунтується на нових зв’язках вчителя, учня, його батьків і громадськості. Саме це й намагаються проаналізувати автори посібника – науково-педагогічні працівники катедри педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, спираючись на кращі досягнення та набутки інновацій. В основу їх статей покладено як нові теоретичні узагальнення, інноваційні пошуки та відкриття, так і методичні надбання великого колективу небайдужих до своєї професійної діяльності педагогів. Посібник створений для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, методичних служб, батьків, а також усіх зацікавлених осіб.

2018 рік

Мистецтво Мій конспект 8кл - 1

Методичний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, розробки уроків мистецтва. Використання пропонованих матеріалів допоможе вчителю у підготовці та проведенні уроків у 8 класі, сприятиме гармонійному розвитку учнів. Запропонований ілюстративний матеріал, використання інтерактивного методу «фасилітована бесіда», практична художньо-творча діяльність долучать школярів до глибинних джерел національної та духовної культури України та світу.

Мистецтво 9 клас - мій конспект

Методичний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, розробки уроків мистецтва. Використання пропонованих матеріалів допоможе вчителю у підготовці та проведенні уроків у 9 класі, сприятиме гармонійному розвитку учнів. Запропонований ілюстративний матеріал, використання інтерактивного методу «фасилітована бесіда», практична художньо-творча діяльність долучать школярів до глибинних джерел національної та духовної культури України та світу.

Патріотичне виховання особистості

Методичний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, розробки уроків мистецтва. Використання пропонованих матеріалів допоможе вчителю у підготовці та проведенні уроків у 9 класі, сприятиме гармонійному розвитку учнів. Запропонований ілюстративний матеріал, використання інтерактивного методу «фасилітована бесіда», практична художньо-творча діяльність долучать школярів до глибинних джерел національної та духовної культури України та світу.