Установчі документи

(Відповідно до листів МОН України 11.12.2018 №1/9-756 “Щодо підвищення кваліфікації”, 19.06.2019 №1/11-5698, ч. 6 ст. 21 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на день набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону, є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими.)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Правила внутрішнього розпорядку

Комісія з розгляду випадків булінгу