Стрижак Федір Федорович

Інженер з охорони праці

Стрижак Ф.Ф., інженер з охорони праці, у своїй роботі керується Кодексом цивільного захисту України, Законом України „Про охорону праці”, іншими нормативно-правовими актами з питань охорони праці та Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 р. № 1669 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за № 100/31552.
Федір Федорович відповідає за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу та працівників інституту, а також за посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму.
Стрижак Ф.Ф., відповідно до посадових обов’язків бере участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій, розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів щодо охорони праці, що діють у межах закладу, у роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці.
Розглядає листи, заяви та скарги працюючих працівників інституту з питань охорони праці. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці в інституті.
Нагородження: Грамоти Закарпатської обласної ради, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, ЗІППО.