Лемко Ірина Йосипівна

Провідний фахівець відділу кадрової, юридичної та організаційної роботи

Лемко І.Й., провідний фахівець відділу кадрової, юридичної та організаційної роботи у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також наказами і розпорядженнями директора інституту, правилами і нормами з охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки.
Підпорядковується безпосередньо начальнику відділу кадрової, юридичної та організаційної роботи. Веде облік щодо складання і виконання графіків відпусток, бере участь у роботі з контролю за станом трудової дисципліни в структурних підрозділах та дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
Відповідно до посадової інструкції впорядковує особові справи працівників, вносить чергові записи до їхніх особових карток.
Бере участь у розробці інструкції з діловодства, номенклатури справ інституту. Організовує формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі в архів.
Нагородження: Грамота Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 2021 р.