Ігнатьо Світлана Михайлівна

Начальник відділу кадрової, юридичної та організаційної роботи

Ігнатьо С.М, як начальник відділу забезпечує організацію та оформлення призначення, звільнення, переведення працівників інституту, згідно з чинним законодавством. Відповідає та контролює табельний облік робочого часу працівників інституту, складання і виконання графіків відпусток, стан трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку. Відповідає за облік та ведення військовозобов’язаних і призовників, що працюють в інституті.
Бере активну участь у розробці кадрової політики і кадрової стратегії інституту.
Здійснює роботу з добору, відбирання і розставлення кадрів на основі оцінювання їх кваліфікації, особистих і ділових якостей.
Забезпечує підготовку необхідних документів з пенсійного страхування, а також документів, необхідних для призначення пенсій працівникам інституту, довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, а також підготовку матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород.
Світлана Михайлівна у своїй роботі керується нормативно-правовими актами: Конституцією України; постановами Кабінету Міністрів України, Кодексом законів про працю України; Законом України „Про відпустки”, Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, та іншими нормативно-правовими актами з трудового права та кадрового діловодства, а також наказами і розпорядженнями директора інституту.
Нагородження: Почесна грамота Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (2016 р.); Почесна грамота Закарпатської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки (2021 р.).

Електронна адреса: ignatyosm@zakinppo.org.ua