Відділ кадрової, юридичної та організаційної роботи

Одним з основних структурних підрозділів, що був створений в інституті у 2013 році – відділ кадрової, юридичної та організаційної роботи, який відповідає в інституті за облік роботи працівників інституту, організацію кадрового діловодства, виконання норм законодавства про працю при здійсненні кадрових процедур, контроль за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення, організує роботу з підбору персоналу на вакантні посади за результатами оцінювання кваліфікації, особистих і ділових якостей кандидатів.
Відділом постійно надаються консультації працівникам інституту з питань трудового законодавства (право на відпустки, трудової дисципліни, право на пенсію та інше).
Відповідно до покладених завдань відділ кадрової, юридичної та організаційної роботи здійснює: правове забезпечення діяльності інституту; організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами та працівниками інституту; підготовку інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства; реалізацію державної політики у сфері освіти та з питань кадрової роботи.
Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, Розпорядженнями ВРУ, постановами КМУ, наказами Міністерства юстиції України, МОН України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації та положенням про відділ кадрової, юридичної та організаційної роботи.
Своєчасно організовується ведення табельного обліку робочого часу працівників для нарахування заробітної плати; веде журнал обліку листків тимчасової непрацездатності працівників та їх заповнення. Систематично проводиться робота з ознайомлення працівників інституту зі змінами в чинному законодавстві, з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Проводиться організаційна робота архіву, розробляються витяги з номенклатури справ, надаються консультації керівникам структурних підрозділів інституту з питань оформлення документів і формування справ та використання номенклатури справ.
Відділ кадрової, юридичної та організаційної роботи організовує розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на вдосконалення керування кадрами за допомогою автоматизованої системи щодо реєстрації персональних даних працівників; прийняття на роботу працівників; звільнення працівників з роботи; укладання трудових договорів у письмовій формі; переведення, переміщення працівників; розроблення посадових інструкцій; планування відпусток; обліку використання відпусток; обліку відряджень; фіксування відсутності працівників на роботі; організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, складання звітів та списків військовозобов’язаних; виявлення потреб у персоналі; оцінювання укомплектованості штату інституту; атестації працівників та інші.

Ігнатьо Світлана Михайлівна

Начальник відділу кадрової, юридичної та організаційної роботи

Лемко Ірина Йосипівна

Провідний фахівець відділу кадрової, юридичної та організаційної роботи

Стрижак Федір Федорович

Інженер з охорони праці