Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ бухгалтерського обліку та звітності є самостійним структурним підрозділом інституту який у своїй роботі підпорядковується директору та діє на підставі „Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності”. Починаючи з березня 2013 року відділ очолює головний бухгалтер Оксана Іванівна Зелик, якій доводиться вирішувати питання фінансування інституту, надання платних послуг закладом, визначення облікової політики, здійснювати формування повної і достовірної інформації про результати діяльності та майновий стан закладу, сприяти оптимальному функціонуванню інституту та його підрозділів. У відділі бухгалтерського обліку та звітності працюють досвідчені спеціалісти, а саме: провідний фахівець Олеся Степанівна Груба та провідний фахівець Наталія Миколаївна Гаврилюк, які якісно та оперативно виконують покладені на них обов’язки. Основні завдання бухгалтерії: ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; забезпечення складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової, податкової, статистичної звітності; відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності; забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів тощо. З фінансовою та бюджетною звітністю, кошторисами, типовими документами та іншою інформацією, що стосується бухгалтерського обліку, можна ознайомитись на сайті інституту в розділі „Відкрита бухгалтерія”.

Зелик Оксана Іванівна

Головний бухгалтер

Гаврилюк Наталія Миколаївна

Провідний фахівець

Груба Олеся Степанівна

Провідний фахівець