Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти

Структурний підрозділ ЗІППО у своїй діяльності керується Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 617 „Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів” та затвердженим Положенням про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти. У своїй діяльності РЦПІО керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, іншими актами законодавства та цим Положенням.

Воротинцева Олена Олександрівна

Завідувач Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

Кириленко Надія Василівна

Методист Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

Олос Маріанна Юріївна

Методист Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

Центр підтримки інклюзивної освіти відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює підвищення професійної компетентності педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації та проведення, зокрема, тренінгів, семінарів, вебінарів;
2) надає консультативно-методичну допомогу з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, установ (закладів) соціального захисту населення, закладів охорони здоров’я, батькам (іншим законним представникам) дитини, посадовим особам обласної (Київської та Севастопольської міських) держадміністрацій, представникам органів місцевого самоврядування та громадським об’єднанням;
3) проводить аналіз даних щодо фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами у відповідній області, м. Києві та Севастополі (їх професійний рівень, місце роботи);
4) здійснює узагальнення інформації про заклади освіти відповідної області, м. Києва та Севастополя, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами;
5) проводить аналіз даних щодо охоплення навчанням дітей з особливими освітніми потребами у відповідній області, м. Києві та Севастополі, вивчає та узагальнює досвід роботи закладів освіти;
6) надає в межах компетенції пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами відповідному структурному підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та МОН;
7) співпрацює з Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук та іншими структурними підрозділами закладу післядипломної педагогічної освіти щодо застосування сучасних методик проведення комплексної оцінки, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, адаптації освітніх програм до потреб дітей з особливими освітніми потребами, розробки індивідуальної програми розвитку та з інших питань в межах своєї компетенції;
8) проводить інформаційно-просвітницьку роботу з підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, у взаємодії з громадськими об’єднаннями, батьками (іншими законними представниками) дітей, закладами освіти шляхом організації та проведення лекцій, тренінгів, семінарів, вебінарів, поширення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації тощо.

Кадрове забезпечення центру підтримки інклюзивної освіти
Керівництво діяльністю центру підтримки інклюзивної освіти з 2018 року здійснює завідувач Воротинцева Олена Олександрівна

Методисти Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти:
Кириленко Надія Василівна
Олос Маріанна Юріївна

Новини та анонси центру

26 травня науковці та практики України та колеги з-за кордону у сфері соціальної роботи, інклюзивної та спеціальної педагогіки, психології, медицини, реабілітації зустрілися …