Кузьма Василина Михайлівна

Методист навчально-методичного кабінету методики дошкільної, початкової та позашкільної освіти

Освіта:
Ужгородський державний університет (1983 р.)

Нагороди:
– Почесна грамота департаменту освіти і науки облдержадміністрації (2016 р.);
– Подяка Закарпатської обласної ради (2021 р.)

Навчально-методичні публікації:
1. Кузьма В.М., Тяскайло Г.І. „Інтерактивне навчання як основа формування виховних компетентностей дітей”: Методичний посібник, 2018.
2. Кузьма В.М., Кузьма В.Ю. „Еколіто”: Методичний посібник, 2020.
3. Грабовська Т.І., Кузьма В.М. „Методи формування дидактичної складової професійної компетентності керівників гуртків закладів позашкільної освіти”: Навчально-методичний посібник, 2021.

Сфера наукових та професійних інтересів:
Методист Кузьма В.М. здійснює методичний супровід технологій та засобів національно-патріотичного виховання, нового змісту позашкільної освіти, застосовує сучасні форми та методи роботи в андрагогіці, запроваджує ефективний педагогічний досвід, виявляє обізнаність у сучасних проблемах освіти, педагогіки, психології та методики навчання дітей на гурткових заняттях.
Формує інноваційний стиль діяльності керівників гуртків, інших педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на заняттях школи педагогічної майстерності, яка діє з 2012 року. Забезпечує належний рівень підвищення кваліфікації методистів та керівників гуртків закладів позашкільної освіти. На курсах застосовує інтерактивні форми та методи роботи, поширює їх у професійному середовищі шляхом лекцій, практичних занять, воркшопів, семінарів, нарад, практикумів, тренінгів, конференцій, конкурсів фахової майстерності. Під час проведення курсів в онлайн-форматі запроваджено таймлайн як інструмент, що допомагає ілюструвати розвиток певної події у часі та просторі. Започатковані майстер-класи з проведення перформансів.
Спільно з кафедрою педагогіки, психології та освітнього менеджменту систематично проводилися науково-практичні конференції, круглі столи з участю організаторів позашкільної освіти на Закарпатті та молодими керівниками гуртків обласних закладів позашкільної освіти.
Добирає оптимальні форми й методи роботи на спецкурсах, враховуючи досвід педагогів та напрями позашкільної освіти. Активізувалася участь працівників закладів позашкільної світи у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності „Джерело творчості”.
Систематично бере участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях.

E-mail: kuzmavm@zakinppo.org.ua