Навчально-методичний кабінет дошкільної, початкової та позашкільної освіти

Кабінет розпочав свою діяльність у 1946 р. і функціонує як структурний підрозділ Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, здійснюючи науково-навчальну, методичну та організаційну діяльність з формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників дошкільної, початкової та позашкільної освіти у відповідності зі світовими стандартами та законодавством України щодо освіти.

Кірик Марія Юріївна

Завідувачка навчально-методичного кабінету методики дошкільної, початкової та позашкільної освіти

Кузьма Василина Михайлівна

Методист навчально-методичного кабінету методики дошкільної, початкової та позашкільної освіти

Цімболинець Марина Арсенівна

Методист навчально-методичного кабінету методики дошкільної, початкової та позашкільної освіти

Павко Ігор Йосипович

Методист навчально-методичного кабінету методики дошкільної, початкової та позашкільної освіти

Основна мета діяльності навчально-методичного кабінету методики дошкільної, початкової та позашкільної освіти – це підвищення наукового, методичного та практичного рівнів професійної компетентності педагогів з урахуванням основних напрямів державної політики у галузі реформування освіти, потреб споживачів освітніх послуг, забезпечення якості дошкільної, початкової та позашкільної освіти.
Пріоритетні напрями роботи кабінету:
– модернізація змісту дошкільної, початкової та позашкільної освіти відповідно до концептуальних засад Базового компонента дошкільної освіти та Нової української школи;
– розвиток професійних та загальних компетентностей педагогів у системі післядипломної освіти;
– удосконалення системи безперервної освіти, організація підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання;
– розвиток творчого потенціалу, критичного мислення, педагогічної майстерності педагогів в умовах реформування освіти України.

Пріоритетними завданнями навчально-методичного кабінету методики дошкільної, початкової та позашкільної освіти визначено:
– підготовка педагогів до системної та інтеграційної діяльності, реалізації змісту початкової освіти з урахуванням компетентнісного підходу, ідей дитиноцентризму та наскрізне виховання на цінностях та педагогіки партнерства;
– організація та здійснення навчально-методичної роботи різних видів і форм, спрямованих на підвищення професійних компетентностей, педагогічної майстерності педагогів дошкільних навчальних закладів, учителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня та педагогів позашкільної освіти;
– спрямування роботи на вирішення науково-методичних проблем в умовах реформування дошкільної, початкової та позашкільної освіти;
– виявлення та підтримка творчих педагогічних працівників, підвищення їхньої професійної майстерності, вивчення та популяризація педагогічних здобутків, перспективних педагогічних ідей та технологій;
– підвищення професійних знань та формування професійних компетентностей педагогів, професійна підтримка та професійний розвиток, науково-методичний супровід педагогічних працівників закладів дошкільної, початкової та позашкільної освіти в умовах реалізації завдань Нової української школи;
– формування в педагогів готовності до професійного самовдосконалення, розвиток ділових якостей педагогів відповідно до вимог сучасних тенденцій розвитку освіти та науки;
– експертиза та рецензування навчальної, методичної літератури з позиції розуміння сучасних викликів, особливостей і вимог реформування національної освіти (з урахуванням нормативних документів та методичних рекомендацій);
– інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, формування нових прогресивних та більш досконалих методів і засобів навчання;
– оновлення змісту та розробка програм з метою підвищення якості позашкільної освіти відповідно до сучасних викликів виховання та його головних засад, базових моральних цінностей сучасного виховання;
– забезпечення професійної орієнтації та допрофесійної підготовки учнівської молоді у закладах позашкільної освіти; виявлення та дослідження ресурсу творчих майстерень педагогів;
– належне здійснення дистанційного навчання педагогів з урахуванням технічних можливостей навчальних закладів та підготовленості учителів і учнів, педагогів та вихованців;
– орієнтування вчителя на формування військово-патріотичного виховання зростаючої особистості, готовності до захисту Вітчизни, бажання здобувати військові професії, проходити службу в Збройних силах України як особливому виді державної служби;
– організація та проведення конкурсів фахової педагогічної майстерності та обласних учнівських конкурсів.

Новини кабінету

У Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся вебінар для вчителів початкових класів, керівників м/о, заступників директорів закладів освіти з НВР з актуальної …