Утьосова Олена Іванівна

Доцент кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти.
Кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта:
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (2012 р.);
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2020 р.).

Діяльність у громадських об’єднаннях:
Член Громадської організації „Центр надання соціальних та реабілітаційних послуг „Дорога життя”

Перелік наукових, навчально-методичних публікацій:
1. Bazyma, N., Serheieva, V., Ivanova, N., Zviekova, V., Utosovа, O., & Sorochynska, O. (2022). Speech Activity Research Program in Children with Autistic Disorders of Senior Preschool Age. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(1Sup1), 51-66. https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/302 Web of Science (WOS);
2. Утьосов Я.А., Утьосова О.І., Вержиховська О.М. Результати впровадження спеціальної методики формування соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями : Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. праць. Вип. 43. Київ, 2022, С. 64–76.
3. Утьосов Я.А., Утьосова О.І., Вержиховська О.М. Експериментальне дослідження стану сформованості соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями. Актуальні питання корекційної освіти: зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Педагогічні науки / за ред. О.В. Гаврилова, М.К. Шеремет, Кам’янець-Подільський, 2022. Вип. 20. С. 147–165.
4. Утьосова О.І. Дослідження соціальної свідомості у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями: Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. №1 (349). Ч 2. Старобільськ, 2022. С. 260-269.
5. Утьосова О.І. Особливості сформованості навчальної компетентності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями : Актуальні питання корекційної освіти: зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Педагогічні науки. Вип. 18/ за ред. О.В. Гаврилова, М.К. Шеремет, Кам’янець-Подільський, 2021. С. 164-176.
6. Утьосов Я.А., Утьосова О.І. Спеціальна методика дослідження основних показників сформованості соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями : Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. праць. Вип. 41. Київ, 2021. С. 107-114.
7. Утьосова О.І., Утьосов Я.А. Спеціальна методика формування соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями // Збірник наукових праць ,,Педагогічний дискурс” (INDEX COPERNICUS) Випуск 29, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2020, С. 7–13 // Pedagogical Discourse, Issue 29, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy, 2020, pages: 7-13; http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/1085
8. Утьосова О.І., Бистрова Ю.А., Утьосов Я.А. Формування ціннісних орієнтацій у дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах соціально-педагогічного супроводу // Монографія „Особливості системи та управління неперервним професійним розвитком педагогів в умовах полікультурного середовища та євроінтеграції”, Академія управління та адміністрування м.Ополє (Польща), 2020, С. 199-211 // Monograph „The System of Management and Peculiarities of Continuous Professional Development of Pedagogues in Conditions of a Multicultural Environment and European Integration”, The Academy of Management and Administration in Opole (Poland), 2020, pages: 199-211; https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/3_2021.pdf
9. Yan Utosov, Olena Utosova, Lidiia Drozd, Nataliia Vasylieva, Oksana Lavrykova, Nataliia Butenko. Extracurricular activities as a form of development of social competence of adolescents with intellectual disorders // Утьосов Я.А., Утьосова О.І., Дрозд Л.В., Васильєва Н.О., Лаврикова О.В., Бутенко Н.І. Позаурочна діяльність як форма розвитку соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscienc (WEB OF SCIENCE), e, Volume 11, Issue 2, Sup.1, 2020, pages: 175–185 // МОЗГ. Широкі дослідження в галузі штучного інтелекту та неврології, Том 11, Випуск 2, Додаток 1, 2020, С. 175-185; https://doi.org/10.18662/brain/11.2Sup1/103
10. Utiosova O. The characteristics of the main parameters and levels of mastering mathematical knowledge (concepts) by children with moderate and hard backwardness (Характеристика основних показників та рівнів засвоєння математичних уявлень у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення) : Актуальні питання корекційної освіти: зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Педагогічні науки. Вип. 13 / за ред. О.В. Гаврилова, В.М. Синьова. Кам’янець-Подільський, 2019, С. 281-292.
11. Утьосова О.І. Теоретичне обґрунтування методики формування елементарних математичних уявлень у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю: Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. праць. Вип. 34. Київ, 2017. С. 97-103.
12. Утьосова О.І. Детермінанти виникнення труднощів у розумово відсталих дітей при засвоєнні математичних понять : Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Ч. ІІІ. Старобільськ, лютий 2017. № 1 (306). С. 55-63.
13. Утьосова О.І. Методика визначення рівня засвоєння математичних знань у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю : Актуальні питання корекційної освіти: зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Педагогічні науки. Вип. 9 / за ред. О.В. Гаврилова, В.М. Синьова. Кам’янець-Подільський, 2017. С. 234-244.

Сфера наукових та професійних інтересів:
• проблема формування елементарних математичних уявлень у дітей із помірним і тяжким ступенем інтелектуального порушення;
• формування ціннісних орієнтацій та соціальних компетентностей дітей з інтелектуальними порушеннями.

E-mail: utosovaoi@zakinppo.org.ua