Гуцол Людмила Миколаївна

Доцент кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти.
Кандидат педагогічних наук.

Освіта:
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (2008 р.);
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2019 р.)

Діяльність у громадських об’єднаннях:
Координатор Освітнього Хабу Закарпаття (мережа Український Освітніх Хабів – проєкт Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти і Асоціації інноваційної та цифрової освіти, який реалізується за підтримки міжнародних організацій та донорів).

Перелік наукових, навчально-методичних публікацій:
1. Модель самореалізації студентської молоді в процесі дозвіллєвої діяльності. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Київ-Вінниця: ТОВ фірма „Планер”, 2018. В. 52. – С. 280–285. (Індексується в міжнародній наукометричній базі „Index Copernicus International”).
2. Підприємницька компетентність: наукові підходи та сутність дефініції Labyrinths of Reality: Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works / edited by M. Zhurba. 2021. Issue 8 (13). 108 р. – С. 31-34.
3. Підприємницька компетентність як структурний компонент професійної компетентності сучасного педагога. CONTINUOUS EDUCATION: CURRENT DISCOURSE: мonograph 49 Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022 Неперервна освіта: актуальні дискурси. – С. 92-98.
4. Гуцол Л. М. Поняття „дозвіллєве середовище” у сучасному науковому дискурсі. Тенденції та вектор розвитку науки в сучасному світі: VI Міжнародна науково-практ. інтернет-конф.: тези доповідей. (Дніпро, 30 квітня 2018 р.). Дніпро: НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 59–63.
5. Гуцол Л. М. Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конфер.(онлайн), 14 травня 2021 р. Житомир: КЗ „Житомирський ОІППО” ЖОР, 2021. – С. 72-74.
6. Гуцол Л. М. Геокешинг як засіб розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку // зб. матеріалів конференції „ Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації” 16 червня 2022 р., м. Київ. – С. 216-221.

Сфера наукових та професійних інтересів: формування професійної компетентності сучасних педагогів дошкільної та початкової освіти у нових полікультурних умовах, впровадження інновацій в освіті, сучасні підходи до організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти та початковій школі.

E-mail: hutsollm@zakinppo.org.ua