Кафедра дошкільної початкової та інклюзивної освіти

Кафедра дошкільної початкової та інклюзивної освіти була створена 1 жовтня 2021 року. Це сучасний відкритий освітній простір, який має довіру педагогів та створює перспективу інноваційних змін у системі дошкільної, початкової та інклюзивної освіти.
Метою діяльності кафедри є забезпечення безперервності та ефективності підвищення кваліфікації керівників, вихователів та методистів закладів дошкільної освіти, вчителів початкової школи, педагогічних працівників інклюзивного та інтегрованого навчання, учителів-дефектологів (логопедів, олігофренопедагогів, тифлопедагогів, сурдопедагогів, ортопедагогів); психолого-педагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагогічних працівників даної категорії.

Робота кафедри ґрунтується на принципах: верховенства права, науковості, саморозвитку, гуманізму, патріотизму, демократизму, академічної доброчесності, академічної свободи, академічної цілісності, академічного наступництва; забезпечення якості освітньої діяльності, єдності навчання, виховання та розвитку; колегіальності та прозорості обговорення питань і прийняття рішень, що належать до її компетенції; персональної і колективної відповідальності, інклюзивності;

Детальніше >

Рего Ганна Іванівна

Завідувач кафедри дошкільної початкової та інклюзивної освіти
Кандидат педагогічних наук, доцент.

Утьосова Олена Іванівна

Доцент кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти.
Кандидат педагогічних наук.

Жабляк Марія Дмитрівна

Cтарший викладач кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти

Гуцол Людмила Миколаївна

Доцент кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти.
Кандидат педагогічних наук.

Зан Ольга Михайлівна

Cтарший викладач кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти

Структура кафедри:
завідувач кафедри;
доцент (2 посади);
старший викладач (2 посади).

Основні напрямки діяльності кафедри дошкільної, початкової та інклюзивної освіти:

  • забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів, що регламентують діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти;
  • сприяння впровадженню кращого світового освітнього досвіду, сучасних моделей безперервної освіти, що забезпечують професійний та особистісний розвиток педагогічних працівників;
  • проведення наукових досліджень із найважливіших теоретичних і науково-методичних проблем за профілем кафедри;
  • науково-методичний супровід впровадження інновацій у навчальних закладах регіону, підтримка інноваційної діяльності педагогів;
  • активізація та розвиток педагога дошкільної та початкової школи, педагогічних працівників інклюзивного та інтегрованого навчання, учителів-дефектологів, формування їх інноваційної спрямованості, компетентності, креативності.
  • вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи кращих педагогів, наставництво та допомога педагогам-початківцям в оволодінні педагогічною та професійною майстерністю.

Науково-дослідна робота кафедри:
Кафедра виконує наукові дослідження з теми «Вдосконалення професійних й загальних компетентностей педагога дошкільної, початкової та інклюзивної освіти в полікультурному середовищі».

Пріоритетні завдання у навчальній роботі:
– забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, а звідси – опанування мультимедійним інструментарієм, створення відповідного навчально-методичного забезпечення;
– науково-методичний супровід упровадження інклюзії в період демократичних змін в освіті;
– науково-методичний супровід дошкільної та початкової освіти в період демократичних змін в освіті;
– впровадження концепції Нової української школи в роботу вихователя групи продовженого дня;
– забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти, відповідність Базового компонента дошкільної освіти віковим особливостям дітей старшого дошкільного віку та вимогам концептуальних засад реформування Нової української школи;
– забезпечення комфортного і ефективного переходу дітей з особливими освітніми потребами від дошкільної до початкової освіти;
– забезпечення підвищення управлінської компетентності щодо формування внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення якості освіти в закладах дошкільної та початкової освіти;
Пріоритетні завдання у наукових дослідженнях:
– актуальні питання дошкільного виховання в Україні та за кордоном: порівняльний аспект;
– актуальні питання дошкільної та початкової освіти в умовах інклюзивного навчання;
– формування професійної компетентності сучасного педагога в полікультурному середовищі.

Новини та анонси кафедри

У рамках курсів підвищення кваліфікації вихователів, директорів та вихователів-методистів ЗДО відбулася онлайн-конференція з обміну досвідом, присвячена Міжнародному дню вишиванки „Україно моя, вишиванко”. …

17 травня на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся захід, присвячений апробації матеріалів посібника з теми „Творчість і мотивація: від проєкції …

5 травня 2023 року проведено онлайн-засідання робочої підгрупи з підготовки змін до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від …