Габода Бейла Вільмошович

Завідувач філії у м. Берегові Закарпатського ІППО

Відповідає за курсову підготовку директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи та за предмет „Хімія” (шкіл з навчанням мовами національних меншин)

Освіта:
Ужгородський державний університет (1984 р.)

Регалії, нагороди:
– Почесна грамота від Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації – ЗІППО (2022 р.);
– Грамота з нагоди тридцятирічного ювілею – Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство (за діяльність у сфері освіти угорською мовою на Закарпатті (2021 р.);
– Почесна грамота від Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації (2021 р.);
– Грамота про визнання від Берегівської районної ради та Берегівської районної державної адміністрації (2018 р.);
– Грамота та Подяка від Закарпатської обласної ради (2016 р.);
– Грамота про визнання від Міністерства освіти і науки України та Національної академії освіти України (2016 р.);
– Грамота від Відділу освіти Берегівської районної державної адміністрації (2012 р.);
– У конкурсі „Pідна мова” у категорії лінгвістика (дослідницька наукова робота про сучасний стан рідної мови) Міністерство національної культурної спадщини Угорщини – (премія – 1 місце (2004 р.)

Перелік наукових, навчально-методичних публікацій:
Підручники і навчальні посібники:
1. ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК, 7 КЛАС ‒ Методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою, 2021. – 158 с.
2. ТЕОРІЯ ОСВІТИ. Посібник для студентів коледжу та педагогів, на основі найважливішої угорської літератури. – Берегово, 2013. – 294 с. Співавтор: Габода Єва, II. Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II (угорською мовою).
3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДІННІ ХІМІЇ: Методичний посібник для шкіл з угорською мовою навчання + Додаток на компакт-диску: Хімія. Клас 7, 2011. – 104 с.
4. ІСТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Методичне видання для студентів педагогічних напрямків: Навчальний посібник. Закарпатський угорський інститут ім. Ракоці Ференца. – Ужгород: СП „ПоліПрінт”, 2006. – 264 с. (угорською мовою). ISBN 966-7966-38-0
5. МОНОГРАФІЯ с. СЕРНЄ. Рукопис – Етнологічний відділ Етнографічного музею Угорської Республіки, 1994.

Методичні публікації, програми:
1. Модельна навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання: НАРОДОЗНАВСТВО УГОРСЬКОГО НАРОДУ ТА ПІЗНАННЯ РІДНОГО КРАЮ (ФАКУЛЬТАТИВНИЙ-ПРЕДМЕТ ЗА ВИБОРОМ) 5–6 КЛАСИ (Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 р. № 235 затверджено Типову освітню програму для 5-9 класів загальної середньої освіти.) Угорськомовного педагогічного товариства – Філії у м. Берегові Закарпатського ІППО – Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, 2021. – 30. c. Співавтори: Габода Єва, Кейс Барнабаш, д-р Кейс Маргаріта II. Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II.
2. ФАКУЛЬТАТИВНА ПРОГРАМА УГОРСЬКОЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ 5-6 КЛАСУ. Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти., м. Ужгород, 2016. Реєстраційний номер: № 02-12 / 08-088. Співавтор: Габода Єва, II. Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II.
3. ФАКУЛЬТАТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН РОМСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ ДЛЯ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ 5-9 КЛАСУ. Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти , Ужгород, 2014. Реєстраційний номер: № 02-03 / 06-105. Співавтор: Габода Єва, II. Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II.

Основні наукові публікації, тези, статті (2015-2023 рр.)
1. EDUCATIONAL STATUS OF SUBCARPATHIAN ROMANIS/GIPSIES (SUBCARPATHIA, UKRAI-NE). In. Continuous education: Current discourses – The monograph is dedicated to the 75th Anniversary of Zakarpattya Institute of Postgraduate Pedagogical Education. Edited by Yaroslav Syvokhop and Jakub Świerzawski Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. Pp. 160-171. ISBN 978-83-963977-3-7; DOI: 10.54264/M004. Co-author / Cпівавтор: Éva Gabóda. (Англійською мовою)
2. THE DEMOGRAPHIC SITUATION OF THE GIPSIES OF SUBCAR-PATHIA/ДЕМОГРАФІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РОМІВ/ЦИГАН НА ЗАКАРПАТТІ. In. The world of science and innovation. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 38-46. UDC 001.1; ISBN 978-92-9472-197-6 – Co-author / Cпівавтор: Éva Gabóda. (Англійською мовою)
3. STRENGTHS AND WEAKNESSES IN THE EDUCATION OF HUNGARIANS IN UKRAINE/Позитиви та недоліки в освіті угорськомовного населення України. In. Priority directions of Science and technology development – Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 561-567. UDC 001.1; ISBN 978-966-8219-84-9 Co-author / Cпівавтор: Éva Gabóda. (Англійською мовою)
4. НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ (РЕЗУЛЬТАТИ ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙ-СЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. In. Неперервна освіта: актуальні дискурси: збірник матеріалів ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 15 – 16 жовтня 2020) / За заг. ред.: Химинець В., Сивохоп Я., Іваць О. – Ужгород: ПП Данило С.І., 2020 28-31. с. ISBN 978-617-7868-30-8; УДК 378.013(477) Ч-75 Співавтор: Габода Єва, II. Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II (Угорською мовою) –
5. ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГА: ЧИННИКИ І НАСЛІДКИ. In. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: збірник матеріалів конференції / за заг. ред. проф. В. П. Сергієнка, В. М. Слабка. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – 305-307. УДК-А43
6. EDUCAL NATIONAL MINORITIES IN THE NATIVE TONGUE IN UKRAINE (THE SUBCARPATHIAN REGION). In. Edina Márkus (editor): Learning Communities and Social Transformation: Research Findings in Eastern and Central Europe (Closing report of research project). Publisher: Nullpont Cultural Association. Debrecen, 2019. 77-117. o. (71-75). ISBN szám: 978-615-00-7286 Co-author: Éva Gabóda. (Англійською мовою)
7. A kisebbségek anyanyelvű oktatása Ukrajnában (Kárpátalján)/ ОСВІТА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ. In. Márkus Edina (szerk.): Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: Kelet-közép-európai tapasztalatok (Kutatási zárójelentés). Felelős kiadó: Nullpont Kulturális Egyesület. Debrecen, 2019. 75-115. o. ISBN szám: 978-615-00-7287-6 (Угорською мовою)
8. СПІВПРАЦЯ ЦИВІЛЬНИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ НА ЗАКАРПАТТІ. In. Едіна Маркуш-Барбара Матей Сабов ed.: Навчальні спільноти – Випадки навчання впродовж життя у вітчизняній та міжнародній практиці. Дебрецен, 2020. Видавництво: Культурна асоціація Нуллпонт. 137-141 с. (Угорською мовою)
9. КУРСИ УГОРСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ НАЦБІЛЬШОСТІ (УКРАЇНСЬКОЇ) НА ЗАКАРПАТТІ. In. Едіна Маркуш-Барбара Матей Сабов ed.: Навчальні громади – Випадки навчання впродовж життя у вітчизняній та міжнародній практиці. Дебрецен, 2020. Видавництво: Культурна асоціація Нуллпонт. 142-147 с. (Угорською мовою)
10. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ОСВІТА ДОРОСЛИХ НА ЗАКАРПАТТІ: «ЕКСПЕРТИЗА ДЛЯ ВСІХ» ТА «ЖИВІ ІННОВАЦІЇ» In. Едіна Маркуш-Барбара Матей Сабов ed.: Навчальні спільноти – Випадки навчання впродовж життя у вітчизняній та міжнародній практиці. Дебрецен, 2020. Видавництво: Культурна асоціація Нуллпонт. 148-153 с. (Угорською мовою)
11. КУРС BLS, CPR, AED КУРС – ОСНОВНИЙ КУРС РЕАНІМАЦІЇ. In. Едіна Маркуш – Варвара Матей Сабов ed.: Наукові спільноти – випадки навчання впродовж життя у вітчизняній та міжнародній практиці. Дебрецен, 2020. Видавець: Культурна асоціація Нуллпонт. 184-189. р. (Угорською мовою)
12. BLS (BASIC LIFE SUPPORT) CPR (CARDIO PULMUNALIS RESUSITATIO) AED (AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILATOR) TRAINING – BASIC RESUSCITATION TRAINING – Edina Márkus PhD – Barbara Máté-Szabó Márta Takács-Miklósi PhD (eds.) LEARNING IN ADULTHOOD Cases of lifelong learning. Responsible publisher: Nullpont Cultural Association. Debrecen, 2019. – 104-108. ISBN number: 978-615-00-5230-4 (Aнглійською мовою)
13. НАПРЯМКИ МОВНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І УГОРСЬКОМОВНО ОСВІТА НА ЗАКАРПАТТІ. In. Едіна Маркуш (ред.): Навчальні спільноти та соціальна трансформація (Підсумковий звіт про дослідження). Дебрецен, 2020. Видавець: Культурна асоціація Нуллпонт. 75-117 c. (Угорською мовою)
14. THE SITUATION OF THE ROMANIES (THE GYPSIES) IN SUB-CARPATHIA (DEMOGRAPHY, EDUCATION, ECONOMIC ACTIVITY, CIRCUMSTANCES OF LIFE). [Ситуація ромів (цигани) у Карпатському регіоні (демографія, освіта, господарська діяльність, обставини життя).] In. Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; укл. Л. Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск СXVІI (117). – (Серія педагогічні та історичні науки). 224-246. o. ISBN 966-660-016-1, ISSN 2310-371X (Aнглійською мовою)

Сфера наукових та професійних інтересів:
– Освіта дорослих у Центральній та Східній Європі;
– Освіта національних меншин в Україні (Закарпаття);
– Міжнародні порівняльні дослідження якості освіти;
– Вивчення способу життя ромських дітей у Закарпатті;
– Проектна діяльність у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу.

Е-mail:  gabodabv@zakinppo.org.ua