Особливості проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2022"

Р 118 жовтня на базі інституту відбувся вебінар із представниками місцевих органів управління освітою з питань проведення всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2022”.
Метою зустрічі було обговорення особливостей організації конкурсу відповідно до оновленого в 2021 році Положення про всеукраїнський конкурс „Учитель року”, ознайомлення з умовами та порядком проведення всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2022”, реєстрації педагогічних працівників на офіційній сторінці конкурсу в період з 11 по 31 жовтня 2021 року в розділі „Реєстрація учасників 2022” та розглянуто взірці документів для участі у конкурсі. Також наголошено на участі педагогів на добровільних засадах та, що учасниками конкурсу можуть бути: педагогічні працівники закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від фаху; педагогічний стаж учасника конкурсу має бути не менше 3-х років на дату подання заявки на конкурс; основним місцем роботи учасників конкурсу в номінаціях має бути заклад загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти; у номінації „Мистецтво” беруть участь учителі музичного мистецтва, про що було повідомлено відповідальною за супровід конкурсу Галиною Райхель, методистом кабінету координаційно-методичної діяльності, що відповідає за координаційно-організаційний супровід конкурсу.
До обговорення з питань конкурсних випробувань долучалися фахівці інституту: Ольга Бокоч, завідувач кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін, яка здійснюватиме методичний супровід номінації „Біологія”, націлила всіх учасників цьогорічного конкурсу при підготовці до випробувань опиратись на вимоги чинних нормативних документів: нового Державного стандарту базової середньої освіти (Постанова КМУ від 30 вересня 2020 року №898), Концепції Нової української школи, Професійного стандарту вчителя. Вона зазначила, що важливо, аби в своїх виступах, під час змагань, педагоги керувалися метою сучасної освіти, щоб представлена кожним із них педагогічна ідея проходила червоною лінією через усі види змагань, утворюючи цілісний образ учасника.
Інна Шаркадій, методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін, яка здійснюватиме методичний супровід номінації „Інформатика”, розповіла про конкурсне випробування „Практична робота”, що полягає у розв’язуванні комплексних інтегрованих завдань з інформаційних технологій олімпіадного рівня з використанням прикладного програмного забезпечення, та конкурсне випробування „Тестування”, яке відбуватиметься у форматі комп’ютерного тестування та розв’язування алгоритмічних задач з використанням систем автоматизованого прийому та перевірки робіт.
Звернула увагу учасників вебінару на те, що на курсах підвищення кваліфікації вчителів інформатики у ЗІППО приділяється належна увага як роботі над завданнями олімпіади з інформаційних технологій, так і виконанню завдань з програмування. Крім того, у 2020 році слухачі курсів працювали із сайтом e-olymp, який використовуватиметься на другому турі, а у 2021 році ознайомлюються із принципами роботи системи ejudge, розгорнутої на базі ЗІППО, і перевіряють за її допомогою правильність власних розв’язків олімпіадних задач з інформатики. Також продемонструвала можливості програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download), яка записує екран комп’ютера та буде використовуватися для випробувань в усіх номінаціях у разі їхнього проведення в дистанційному форматі.
Марія Жабляк, методист кабінету координаційно-методичної діяльності, яка здійснюватиме методичний супровід номінації „Мистецтво”, наголосила, що конкурсне випробування „Урок” проводитиметься в 1-7 класах за програмою інтегрованого курсу „Мистецтво”, а також звернула увагу на специфіці конкурсного випробування „Практична робота” – необхідність користування музичними інструментами (переважно фортепіано або акордеон) як для одночасної індивідуальної підготовки всіх конкурсантів, так і для демонстрації практичної роботи. Фонограми за умовами конкурсу не використовуються.
Юрій Шимон, методист кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін, який здійснюватиме методичний супровід номінації „Основи правознавства”, звернув увагу, що конкурсні випробування „Методичний практикум” проводитиметься у форматі виконання методичних завдань, а „Практична робота” передбачає розв’язання ситуаційних задач з різних галузей права.
За підсумками вебінару окреслено, що основною мотивацією педагогів щодо участі у конкурсі є безперервне підвищення рівня професійної компетентності, сприяння росту їхньої професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищенню авторитету, забезпеченню ефективності навчання. А на перемогу може претендувати лише висококваліфікований учитель, який є творчою особистістю, відкритий до використання сучасних технологій та володіє ними, обізнаний у меті й основних завданнях освіти, той, кому властиві певні якості, серед яких – культура самовираження, здатність до партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу, володіння емоціями, лідерська компетентність, тобто риси, які дозволять згуртувати учнів навколо себе, зрозуміти їх, побудувати діалог, підтримати…