Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства

26 травня науковці та практики України та колеги з-за кордону у сфері соціальної роботи, інклюзивної та спеціальної педагогіки, психології, медицини, реабілітації зустрілися на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти”. Попри складний час для нашої держави, учасники обмінювалися результатами наукових досліджень, практичними надбаннями та рекомендаціями у таких секціях:

  1. „Актуальні проблеми спеціальної освіти, соціальної роботи та соціальної педагогіки: вітчизняний та зарубіжний досвід”;
  2. „Сучасні технології та методики роботи з дітьми з обмеженими психофізичними можливостями в умовах воєнного стану”;
  3. „Комплексний психолого-медико-педагогічний підхід до навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах воєнного стану”;
  4. „Соціальна, соціально-педагогічна та психолого-педагогічна підтримка вимушених переселенців та осіб, постраждалих внаслідок військової агресії”;
  5. „Проблеми підготовки майбутніх соціальних і корекційних педагогів, соціальних працівників в системі вищої освіти в умовах воєнного стану”;
  6. „Подолання психологічної травми та стресових станів у дітей і дорослих внаслідок воєнних дій та переселення”.

Голова організаційного комітету:

Гриньова Марина Вікторівна – ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Співголови організаційного комітету:

Фазан Василь Васильович – проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор педагогічних наук, доктор теологічних наук, професор;

Сулаєва Наталія Вікторівна – декан факультету педагогічної і мистецької освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор кафедри музики імені Григорія Левченка;

Тітова Тетяна Євгенівна – в. о. декана факультету психології і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології;

Пахомова Наталія Георгіївна – завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор, заступник голови оргкомітету;

Березан Валентина Ігорівна – доцент кафедри соціальної роботи, реабілітації та повоєнної адаптації Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор педагогічних наук, доцент;

Шеремет Марія Купріянівна – декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, віце-президент ВГО „Українська асоціація корекційних педагогів”, заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН України;

Нечипоренко Валентина Василівна – ректор Комунального закладу вищої освіти „Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія” Запорізької обласної ради, доктор педагогічних наук, професор, заслужений учитель України, кавалер ордена княгині Ольги ІІ та IІI ступеня, кавалер ордена „За заслуги перед Запорізьким краєм” I ступеня”;

Миронова Світлана Петрівна – проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи;

Боряк Оксана Володимирівна – завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор;

Протопопов Андрій Олексійович – директор Полтавського обласного благодійного фонду „Громадське здоров’я”;

Панченко Наталія Василівна – заступник директора Комунальної установи „Обласний молодіжний центр” Полтавської обласної ради, психолог TatoHub Полтава і СпівДія Хаб, волонтер ГР „Оборона Полтави”, старший викладач кафедри соціальної роботи, реабілітації та повоєнної адаптації Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;

Линник Юліана Олександрівна – координатор Ветеранського простору-партнера Veteran Hub „Плюс Плюс ++” (м. Полтава);

Сорочан Валентина Сергіївна – директор Комунального закладу „Полтавська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради Полтавської області”;

Шаповал Алла Олексіївна – директор Початкової школи № 45 Полтавської міської ради;

Січкар Любов Іванівна – директор Полтавського навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради.

У ході роботи пленарного засідання Воротинцева Олена Олександрівна – завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, аспірантка Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка представила доповідь „Співпраця інклюзивно-ресурсного центру із закладами освіти у напрямі реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти”.

З тезами доповіді можна ознайомитися тут.

Теги: