Загальні матеріали

РОЗМОВА З ДОСЛІДНИКОМ ЕТНОПЕДАГОГІКИ

1. Іване Михайловичу! Ви – педагог із солідним педагогічним стажем. Що спонукало Вас обрати цю професію.
На Верховині попа і вчителя здавна сприймали з великою повагою. А келечинець Августин Волошин поєднав ці професії – був і священиком , і видатним педагогом. Можливо, не без його впливу у моїх земляків-келечинців сформувалася думка, що вища освіта не висне тягарем за плечима, а допомагає верховинцеві «вийти в люди», тобто максимально реалізувати себе. У радянський час кожен наполегливий випускник середньої школи міг безпроблемно здобути вищу освіту.

Вітчизняні та зарубіжні школи гуманістичного виховання та їхній вплив на організацію практики моральних вчинків дитини

Постановка проблеми. Третє  тисячо­ліття висунуло перед людством сер­йозні виклики в усіх сферах життєдіяльності. Особливо гостро постають завдання оновлення цілей, змісту, форм і методів виховної  діяльності різних соціально-освітніх інституцій, оскільки саме в дитячих і молодіжних середовищах спостерігаються негативні поведінкові прояви насилля як фізичного, так і психо-емоційного, моббінгу, безкультур'я (мовленнєвого і пове­дінкового)  тощо.

Особливості творчої методичної діяльності вчителя літератури

Децик Г.Д.методист кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО;
Ребрик Н.Й.кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО