Ходанич Петро Михайлович

hodannychХоданич Петро Михайлович народився 28 червня 1951 р. в с. Раково Перечинського району Закарпатської області.
Закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва (1970), Літературний інститут ім. М. Горького (м. Москва, 1980). Кандидат педагогічних наук, доцент Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. Відмінник освіти України.
Член Національної спілки письменників України і Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
Очолював Закарпатську організації НСПУ (2005 – 2012 рр.).
Прозаїк, драматург, літературознавець.
Автор 19 книг, у тому числі оповідань та повістей – „Тиждень у горах” (1983), „Степанова земля” (1988), „Портрет орендатораˮ (нариси) (1992), „Міст через Тису” (2001), „Знак дракона” (2005), „Косіння травиˮ (2011), „Руки для майстраˮ (2018); книг драматичних творів – „Свобода під заставуˮ (2012), „Будителі, або Віват імператор!ˮ (2017), „Віденське дзеркалоˮ (2018), монографій „Педагогічна та культурно-освітня діяльність українських письменників-емігрантів на Закарпатті у міжвоєнний період (1919-1939 рр.)ˮ (1999), „Педагогічна освіта на Закарпаттˮі (співавтор В. Гомоннай) (2004), книги статей та есеїв „Шляхом пізнанняˮ (2011) та ін.
Автор понад 100 статей з питань літератури та мистецтвознавства, методики викладання літератури та історії педагогіки.
Упорядник антологій малої прози „Закарпатське оповідання ХХ століття” (2002) та „Kảrpảtokoninnenẻstủlˮ („По обидва боки Карпатˮ, угр. мовою, 2010), монографії „Письменники Срібної землі” (2006).
Учасник художніх виставок в Україні і зарубіжжі, автор творів малої та монументальної деревʼяної пластики, сакрального мистецтва – іконостасів, престолі, жертовників у храмах Закарпаття.
Лауреат літературних премій: Міжнародної „Карпатська коронаˮ (Україна-Румунія) (2010), всеукраїнських – імені І. Вільде (2009), імені Зореслава (С. Сабола) (2013), обласної імені Ф. Потушняка (2001, 2006, 2008, 2012), обласної премії у галузі монументального мистецтва ім. Й. Бокшая та А. Ерделі.

Окремі видання

 1. Ходанич П.М. Українська та зарубіжна культура: Навчально-методичний посібник. – Ужгород: „Поличкаˮ Карпатського краю, 1998. – 58 с.
 2. Культура та література країн регіону: Центральна Європа і Балкани: Навчально-методичні матеріали. – Ужгород, 2000. – 21 с.
 3. Ходанич П.М. Культурологічний курс: Курс лекцій. – Ужгород: Ґражда, 2003. – 84 с.
 4. Ходанич П.М., Ходанич Л.П. Етика та естетика: Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Ґражда, 2003. – 124 с.
 5. Ходанич П.М. (співавтори Гомоннай В., Росул В.). Педагогічна освіта на Закарпатті: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2003. – 112 с.
 6. Ходанич П.М. Українська художня культура. Культура рідного краю: Закарпаття: Тестові завдання. – Ужгород: ЗІППО, 2005. – 74 с.
 7. Ходанич П.М. Шляхом пізнання: Статті. – Ужгород: Карпати, 2011. – 304 с.
 8. Ходанич П.М. Формування і розвиток образотворчих здібностей дітей // Всеукраїнська науково-методична конференція // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. Гуманітарні науки. – № 1. – Ужгород, 1997. – С. 202 – 205.

Статті

 1. Ходанич П.М. Коли заговорили руки (Штрихи до портрету скульптора Івана Маснюка) // Карпатський край. – 1997. – № 1–5 (116). – С.111 – 114.
 2. Ходанич П.М. Різьбяр Володимир Щур // Карпатський край. – 1997. – № 6 – 10 (117). – С. 105 – 110.
 3. Ходанич П.М. До питання естетичного виховання дітей та юнацтва у шко­лах Закарпаття 30-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського дер­жав­ного інституту інформатики, економіки і права. Гуманітарні науки. – № 2. – Ужгород, 1998. – С. 105 – 109.
 4. Ходанич П.М. Сучасний гобелен і українська етнокультура // Науковий вісник Ужгородського дер­жав­ного інституту інформатики, економіки і права. Гуманітарні науки. – № 2. – Ужгород,1998. – С. 109 – 117.
 5. Ходанич П.М. Майстер. Творчий портрет художника Михайла Митрика. // Срібна Земля. – № 15 (325). – 24 квітня 1999 р.
 6. Ходанич П.М. Ранок у світлі барв: До 50-ліття з дня народження художника Івана Дідика //Вісті тижня. – № 20 (144). – 9 червня 2001 р.
 7. Ходанич П.М. Володимир Щур // Володимир Щур: Каталог виставки. – Ужгород, 2001 р. – С. 3 – 5.
 8. Ходанич П.М. Золотий різець Володимира Щура // Ужгород. – № 1 (152). – 5 січня 2002 р.
 9. Ходанич П.М. Культурні взаємозв’язки між Східною Словаччиною та Закарпаттям другої половини ХХ – початку ХХI століття // Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки: Матеріали Міжнародної наукової конференції 16-18 жовтня 2002 року. – Ужгород (Україна) – Сніна (Словаччина). – Ужгород, 2003. – С. 210 – 213.
 10. Ходанич П.М. Формування культури особистості як необхідна умова соціалізації студентської молоді // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 травня 2003 р. – Ужгород, 2003. – С. 331 – 333.
 11. Ходанич П.М. Філософія буття у творчості Федора Манайла // Українське образотворче мистецтво в контексті світового: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Ужгород, 27-29 березня 2003 року). – Ужгород: МПП „Ґражда”, 2004. – С. 28 – 34.
 12. Ходанич П.М. Закарпатська школа живопису: Діалог Володимира Микита і Петра Ходанича // МЭР СНГ: Международный общественно-политический журнал. – № 2(4). – 2004. – С. 56 – 59.
 13. Ходанич П.М. Виховний потенціал у творчості Федора Манайла: Філософія буття. // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія „Педагогіка. Соціальна робота”. – 2005. – № 8. – С. 206 – 208.
 14. Ходанич П.М. Спецкурс „Художня культура рідного краю” в системі післядипломної педагогічної освіти” // Освіта Закарпаття. – 2005. – № 1. – С. 77 – 79.
 15. Ходанич П.М. Терезія Федорівна Чувалова // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік. – Ужгород: Вид. В. Падяка. – 2006. – С. 92 – 97.
 16. Ходанич П.М. Сучасний гобелен ... // Вісник Львівської національної академії мистецтв: Спецвипуск II. Ерделіївські читання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присв. 60-річчю створення першого художнього навчального закладу на Закарпатті. – Ужгород: Ґражда, 2006. – С. 172 – 183.
 17. Ходанич П.М. Сучасний гобелен і українська етнокультура: творчий портрет Т. Чувалової // Образотворче мистецтво. – Київ: „Софія-Аˮ, 2007. – №1. – С. 54 – 55, іл.
 18. Ходанич П.М. Небесник Іван Іванович // Екциклопедія Закарпаття. Видатні особи ХХ століття. – Ужгород: Ґражда, 2007. – С. 225 – 226.
 19. Ходанич П.М. Карпатський світ художника Василя Сідака. – Газ. „Літературна Українаˮ. – 14 лютого 2008 р.
 20. Ходанич П.М. Дерев’яне диво Василя Сідака. – Газ. „Старий замокˮ. – 6 березня 2008 р.
 21. Ходанич П.М., Ходанич М.П. Майстер із Бескидів (до висунення В.Сідака на здобуття Шевченківської премії). – Газ. „Урядовий кур’єрˮ, 3 червня 2008 р. – № 100.
 22. Ходанич П.М. Методологічні особливості формування національної самосвідомості в умовах сучасної художньої освіти // Вісник Львівської національної академії мистецтв: Спецвипуск VI. Ерделіївські читання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ужгород, 15 – 16 травня 2008 р.). – Ужгород: Ґражда, 2008. – С. 274 – 281.
 23. Ходанич П.М. Інтерес до сакрального мистецтва (До 60-ліття художника Ю. Мошака) // Газ. „Срібна земля-Фестˮ. – 2-8 квітня 2009 р. – № 13 (665).
 24. Ходанич П.М. Теракотовий світ Наталії Стегури // Газ. „Срібна земля-Фестˮ. – 23-29 квітня 2009. – № 16 (668).
 25. Ходанич П.М. Традиційна культура закарпатських лемків у творчості Тараса Данилича // Вісник Львівської національної академії мистецтв: Спецвипуск VIII. Ерделіївські читання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ужгород, 7-9 травня 2009 р.). – Ужгород: Вид. В. Падяка, 2009. – С. 118 – 132.
 26. Ходанич П.М. Досвід реконструкції іконостасу дерев’яної церкви Св. Духа в с. Колочава-Горб Міжгірського району // Матеріали науково-практичної конференції, Ужгород, 10-12 травня 2010 р. / Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. – Ужгород: Ґражда, 2010. – № 1. – С. 149 – 159.
 27. Ходанич П.М. У пошуках слова // Закарпаття: філософія культури. – 2011. № 1, 4. – С. 16 – 18.
 28. Ходанич П.М. Народне мистецтво Закарпаття // Традиції Срібної Землі. – Ужгород: Вид. О. Гаркуші, 2011. – С. 4 – 6.
 29. Ходанич П.М. Художня культура та етика в системі післядипломної педагогічної освіти // Слово вчителя. – № 2 (165). – 15 лютого 2012 р.
 30. Ходанич П.М. Регіональний компонент у змісті фахового підвищення кваліфікації вчителів художньої культури // Мистецька освіти в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2012 р. – Мукачеве: МДУ, 2012. – С. 83 – 86.
 31. Ходанич П.М. Сучасна закарпатська скульптура: творчий портрет Богдана Коржа // Вісник Закарпатського художнього інституту. Випуск 5: „Ерделіївські читанняˮ (Ужгород, 13-14 травня 2014 р.) / Ред. Кол.: Небесник І.І. та ін. – Ужгород: Закарпатський художній інститут, 2014. – С. 121 – 125.
 32. Ходанич П.М. Анімалістика як світоглядна ідея у образотворчому мистецтві Закарпаття // Вісник Закарпатського художнього інституту. Випуск 6: Збірник наукових праць / Ред. Кол.: Небесник І.І. та ін. – Ужгород: Закарпатський художній інститут, 2014. – С. 80 – 84.
 33. Ходанич П.М. Художньо-образне відтворення постаті письменника в закарпатській скульптурі ХХ – поч. ХХІ ст. // Вісник Закарпатського художнього інституту. Випуск 7: Збірник наукових праць / Ред. Кол.: Небесник І.І. та ін. – Ужгород: Закарпатський художній інститут, 2015. – С. 127 – 132.
 34. Ходанич П.М. Біблійний образ митця у книзі „Вихідˮ. – Вісник Закарпатської академії мистецтв: Збірник наукових праць. – 2017. – № 10. – С.104 – 106.