Ходанич Лідія Петрівна

Ходанич Лідія Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
У 1983 р. закінчила  філологічний факультет Ужгородського державного університету (відділення української філології).  Працювала вчителем ураїнської мови та літератури в Ужгородських загальноосвітніх школах №8 та №19 (1983-1995), викладачем, доцентом, завідувачем кафедри суспільних дисциплін та української мови в Ужгородському державному інституті інформатики, економіки та права (1995-2003).
Відмінник освіти України, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» (1994, 1997). Кандидатську дисертацію на тему «Формування у молодших школярів уявлень про ментальне засобами поезії» захистила  в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України в 2000 році. Основні наукові інтереси зосереджує на теоретичних і методичних аспектах дослідження дитячої літератури та мистецтва як засобів виховання, на літературному краєзнавстві; у полі її зору  також проблемний характер педагогічної діяльності, етнопедагогіка в компаративному ракурсі, імідж в освіті, комунікативна складова педагогічної майстерності, психологія творчості. Має  понад 100 наукових публікацій з педагогіки та методики викладання суспільних дисциплін.
Поетеса та літературознавець (літературне ім’я – Лідія Повх). З 1997р. член  Національної спілки письменників України, автор 14 поетичних книг. Має понад 200 публікацій у періодичних виданнях для дітей (журнали «Малятко», «Барвінок», «Пізнайко», «Ангелятко», «Ангеляткова наука», «Мамине сонечко», «Маленька фея», «Маленький розумник», «Соняшник», «Веселка» і «Дукля» (Словаччина), «Веселка» (США) тощо). Лауреат всеукраїнських премій - імені Зореслава та «Благовіст», обласної – імені Ф.Потушняка.
Поетичні твори Лідії Повх введено в  програми для дошкільних закладів, у читанки та хрестоматії для дитячого читання учнів початкової і основної школи в Україні, Польщі, Словаччині.

Основні наукові та навчально-методичні видання Л.П.Ходанич:
   
1. Виховні та дидактичні аспекти українського абеткового вірша в сучасній педагогіці. – Ужгород: Ґражда, 1998. – 64 с.
2. Виховні та дидактичні аспекти ментального в українській поезії для дітей. – Ужгород: Ґражда, 1998. – 75 с.
3. Ділове мовлення: 300 типових помилок.–Ужгород: Ґражда, 2002. – 48 с.
4. Мистецтво живого слова: Вправи з красномовства. - Ужгород: Ґражда, 2002.- 40с. (У співавторстві).
5. Етика і естетика: Курс лекцій. – Ужгород: Гражда, 2003.–  124 с.(У співавторстві).
6. Уроки після школи: культура мовлення. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2004.– 72с.
7. Українська мова: тести для підсумкорвого контролю знань: Орфографія. Пунктуація. Культура мовлення.–Ужгород: Гражда, 2004.–72с.
8. Шкільний документ: зразки оформлення та норми/ Укл.: Ходанич Л.П., Гнаткович Т.Д..–Ужгород: Інф.-видавн. центр ЗІППО , 2004. – 56с.
9. Урок літератури: компаративний аналіз тексту.- Ужгород:  Інф. –видавн. центр ЗІППО, 2009.-78с.
10. Виховний потенціал дитячої літератури Закарпаття: Монографія.-Ужгород:  Інф.-видавн. центр ЗІППО, 2010.-208с.
11. Риторика в профільній школі: Методичний посібник для вчителя.-Ужгород: Інф.-видавн. центр ЗІППО, 2012.-180с.(У співавторстві).
12. Культура добросусідства: «Я. Моя сім’я, родина, друзі». Робочий зошит для 1-го класу загальноосвітніх шкіл Закарпаття / Араджионі М.А., Палько Т.В., Кірик М.Ю., Ходанич Л.П. – К.,2015. – 88 с.
13. Ходанич Л.П. Ділове мовлення: типові помилки.- Ужгород: Інф.-вид. центр ЗІППО, 2015. – 32 с.
14. Ходанич П.М., Ходанич Л.П., Гнаткович Т.Д. Література рідного краю: програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи. – Схвалено для використання у заг-осв-ніх навчальних закладах МОН України.  Лист №14.1/12-Г-102 від 18 березня 2015 року. - Ужгород: Гражда, 2015. – 36 с.
15. (Ходанич Л. П.): Повх Л. П. Як цуценя сніжинки ловило: книжка для дитячого читання. – Ужгород: Карпати, 2015. – 80 с.
16. Ходанич Л.П. Професійні та ключові компетентності педагога в умовах сучасного цивілізаційного розвитку// Освіта Закарпаття. – 2015. – №20. – С. 20-25.
17. Ходанич Л.П. Використання творів закарпатського живопису в процесі розвитку зв’язного мовлення учнів: методичний аспект / Вісник Закарпатського художнього інституту. – 2014. – №5. – С. 169-171.
18. Ходанич Л.П. Імідж учителя крізь призму компетентнісної парадигми: культурно-історичний ракурс Закарпаття // Освіта Закарпаття. – 2015. – №21. – С. 3-8.
19. Кірик М.Ю., Ходанич Л.П. Формування національної самосвідомості та толерантності учнів початкової школи на основі краєзнавства//Матеріали УІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій. 17-18 вересня 2015 року, м.Черкаси. – Т.2. – С.165-168.
20. Ходанич Л.П. Учитель в умовах європейського вибору України // ScienceRise, 2015. – №11. 
21. Культура добросусідства: «Працюємо, вчимося та відпочиваємо разом». Робочий зошит для 3-го класу загальноосвітніх шкіл Закарпаття / Араджионі М.А., Палько Т.В., Кірик М.Ю., Ходанич Л.П. - К., 2017. - 88 с.
22. Культура добросусідства: «Я. Моя сім’я, родина, друзі». Робочий зошит для 2-го класу загальноосвітніх шкіл Закарпаття/Араджионі М.А., Палько Т.В., Кірик М.Ю., Ходанич Л.П.Видання друге, доповнене. - К., 2016. -  88с.
23. Ходанич Л.П. Вчитель у контексті європейського вибору України//Вісник Закарпатської академії мистецтв:збірник наукових праць. - 2017. - № 8. - С.102-106.
24. Ходанич Л.П., Ходанич М.П. Тенденції розвитку книжкової ілюстрації для дітей в Україні (2000-2017 рр.) // Вісник Закарпатської академії мистецтв:збірник наукових праць. - 2017. - №10.
25. Ходанич Л.П. Учитель у контексті європейського вибору України// Освіта Закарпаття.-2016.- №23-24.- С. 19-23(вийшло друком 2017).
26. Ходанич Л.П. Роль Олександра Маркуша в розвитку дитячого читання на Закарпатті в 20-30 рр. ХХст. (До 125-річчя від дня народження) // Освіта Закарпаття.-2016.- №23-24.С.136-139   (вийшло друком 2017).
27. Ходанич Л.П. Виховні константи дитячої літератури: спроба систематизації.- Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key\Books/ShowCategory/5?..
28. Ходанич Л.П. Знакова система ментальності словаків у призмі дитячого фольклору.- Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key\Books/ShowCategory/5?..
29. Ходанич Л.П. Чеський дитячий фольклор як засіб соціалізації особистості в етнічній моделі буття.- Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key\Books/ShowCategory/5?..
30. Ходанич Л.П. Модель буття в німецькому дитячому фольклорі як засіб соціалізації особистості. Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key\Books/ShowCategory/5?..
31. Ходанич Л.П. Угорський дитячий фольклор: філогенез етнічної моделі буття. Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key\Books/ShowCategory/5?..
32. Ходанич Л.П. Колір у системі етнічних цінностей українців. Режим доступу: www.chl.kiev.ua/key\Books/ShowCategory/5?..