Кафедра педагогіки та психології

Кафедра виконує наукові дослідження з комплексної теми «Шляхи активізації навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів». У рамках цієї теми здійснюються наукові дослідження за такими напрямками: удосконалення форм і методів навчання при вивченні фахових дисциплін, дидактичний та виховний потенціал краєзнавства, проблемний характер педагогічної діяльності та імідж учителя в сучасних умовах, проблеми гуманізації та демократизації сучасної школи, запровадження інноваційних технологій в школах області.
Уся навчально-методична робота викладачів кафедри спрямована на якісне забезпечення навчально-виховного процесу змістовними лекціями, практичними й семінарськими заняттями. Для вчителів, які навчаються на курсах підвищення кваліфікації, викладачі кафедри читають лекції з проблемних питань сучасної педагогіки, психології, вдосконалення форм і методів активного навчання при вивченні фахових дисциплін, запровадженні інноваційних технологій, при роботі з обдарованими учнями, вивченні народознавства та краєзнавства в школах області. Значна увага приділяється особливостям   естетичного, громадянського виховання, специфіці роботи в освітніх закладах різного типу.

Детальніше про діяльність кафедри

Ходанич Лідія Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти

 

Палько Тетяна Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології.

 

Лемак Марина Василівна – старший викладач кафедри педагогіки і психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

Січка Вікторія Іванівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології.

 

rebrykРебрик Наталія Йосифівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.