Химинець Василь Васильович

Химинець Василь Васильович –
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1989 р.), винахідник СРСР (1985 р.), заслужений винахідник України (1988 р.), Людина року в галузі науки і освіти в м. Ужгород (1987 р.), доктор фізико-математичних наук (1985 р.), професор (1987 р.), професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. З кінця 1987 по 1991 рік працював завідуючим кафедрою фізичних основ мікроелектроніки УжНУ, а з 1992 по 2013 рік завідував кафедрою педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського ІППО

 

Упродовж усієї науково-педагогічної діяльності в Ужгородському національному університеті і Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти В.В.Химинець виконував наукові дослідження у двох наукових напрямках:
а) фізика - фізико-технологічні до­слідження некристалічних халькогенідних і халькогалогенідних напівпровідників складного складу;
б) педагогіка та методика викладання - удосконалення навчально-виховного процесу у вищій та загальноосвітній школі.
В галузі педагогіки та методики викладання професор В.В.Химинець працював над проблемами післядипломної педагогічної освіти та вдосконалення навчально-виховного процесу в системі загальноосвітньої та вищої школи.
З цієї тематики в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти в 1995 році відкрито аспірантуру і підготовлено 12 кандидатів наук. На базі Закарпатського ІППО з проблем післядипломної педагогічної освіти організовано і проведено 1 міжнародну, 10 всеукраїнських та 22 обласні науково-методичних і науково-практичних конференцій. Наукові дослідження професора В.В.Химинця в галузі педагогіки відносяться до створення і запровадження нових інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес, проблем еколого-економічного навчання і виховання, формування всебічно-розвиненої особистості в сучасних умовах.
За результатами наукових досліджень професором В.В. Химинцем опубліковано понад 500 наукових та науково-популярних праць, в тім числі 32 книга (8 монографій, 4 книги, 12 науково-методичних посібників), 8 проспектів ВДНГ СРСР, 6 інформаційних листків на впровадження наукових результатів у практику, на пріоритетні розробки в галузі матеріалознавства, опто- і мікроелектроніки отримано 58 патентів на винаходи, в тім числі 8 за кордоном (38 впроваджено в практику із значним економічним ефектом). Найбільш вагомі наукові праці останніх років з проблем післядипломної педагогічної освіти приведені нижче.
Професор В.В. Химинець є науковим керівником захищених шести канди­датських та чотирьох докторських дисертацій (3 роботи виконано в СФРЮ). За ініціативи професора В.В .Химинця організовано видання першого в Закарпатті педагогічного науково-методичного журналу «Освіта Закарпаття» (2005 р., головний редактор) та педагогічної газети «Слово вчителя» (2003 р., головний редактор), він обраний в редакційну раду міжнародного фізич­ного журналу "Journal of Research in Physics" (з 1998 р., Белград), всеукраїнського науково-методичного журналу «Гірська школа українських Карпат» (з 2006 р. м.Івано-Франківськ), в різні роки входив до складу редко­легій педагогічного регіонального журналу «Рідний край» (з 1997 р.), газет «Карпатська правда» (2000-2007 рр.) і «Європа-Центр» (1998-2002 рр.), член національної спілки журналістів України.
Професор В.В.Химинець приймав участь у розробці важливих для країни та Закарпатської області документів. Саме під його керівництвом в 1990 році була розроблена перша в Україні регіональна Концепція переходу Закарпатської області до ринкової економіки. В цьому документі були закладенні основи створення в області вільної економічної зони та принципи територій пріоритетного розвитку. В 1994-1998 роках професора В.В.Химинця обирають членом Ужгородського міського виконавчого комітету та головою Ужгородської економічної ради, він стає також радником із питань соціально-економічного розвитку голови Ужгородської міської ради. В 1998-2004 роках професор В.В.Химинець працював радником на громадських засадах з соціально-економічних питань голів Закарпатської обласної державної адміністрації (В.Балоги, Г.Москаля, І.Різака) і як голова Закарпатського Народного Обєднання обирався секретарем Ради політичних партій і громадських організацій при голові Закарпатської ОДА. В 1999-2002 роках працював заступником голови комісії Закарпатської обласної ради по контролю за розподілом гуманітарної допомоги районам області, які постраждали від повеней. З ініціативи професора В.В.Химинця в 2000 році група вчених розпочала роботу по підготовці Концепції сталого розвитку Закарпаття, яку в 2004 році було схвалено сесією Закарпатської обласної ради. Серед регіонів України Закарпаття стало першою областю, яка прийняла Концепцію сталого розвитку. У 2008 році професор В.В.Химинець приймає участ в розроці Національної стратегії розвитку «Україна-2022» (керівник проекту академік НАН України, професор В.П.Семиноженко).
За досягнення в науково-дослідній роботі професор В.В. Химинець. відзначався Дипломами та грошовими преміями Кабінету Міністрів УРСР (1979 і 1984 рр.), кабінету Міністрів СРСР (1989 р.), бронзовою (1978 р.) і срібною (1984 р.) медалями ВДНГ СРСР. За особистий внесок у розвиток національної освіти і науки професора В.В. Химинця в 1998 і 2008 роках нагороджено Почесними грамотами і нагрудним знаком «За розвиток регіону» Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної адміністрації. За значний внесок у науку та за плідну роботу з обдарованою молоддю Химинця В.В. у 2001, 2008, 2011 і 2013 роках нагороджено Почесними грамотами і дипломами, а в 2008 році – нагрудним знаком «Петро Могила» МОН України та НАПН України.

НАУКОВІ ПРАЦІ ПРОФЕСОРА ХИМИНЦЯ В.В.

За сорокарічну наукову діяльність професор В.В.Химинець підготував і одноосібно та в співавторстві опублікував понад 500 наукових праць, в тім числі: 32 окремі монографічні та науково-методичні видання, 8 проспектів ВДНГ СРСР, 6 інформаційних листків на впровадження отриманих результатів у практику, понад 300 наукових статей, а на пріоритетні розробки ним отримано 58 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, значна частина із яких (38) впроваджена в практику. За редакцією професора В.В.Химинця опубліковано 12 збірників наукових праць.