Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, «Заслужений працівник освіти України», голова правління Закарпатського обласного фонду освіти Качур Борис Михайлович.

На кафедрі працюють:

Качур Борис Михайлович - завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук

 

Химинець Василь Васильович – професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор;

 

Грабовська Тетяна Іванівна – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент;

 

Іваць Оксана Михайлівна – доцент кафедри, кандидат соціологічних наук;

 

Сивохоп Ярослав Михайлович – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Викладачами кафедри забезпечується своєчасне і якісне виконання індивідуальних та кафедрального планів роботи. Тематика лекцій викладачів, їх зміст спрямовані відповідно до діючих навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Члени кафедри виступають з доповідями на конференціях і семінарах різного рівня, публікують наукові та навчально-методичні посібники, статті, тези доповідей. Викладачі кафедри надають допомогу освітянам Закарпаття у розробці та укладанні навчально-методичних посібників, здійснюють їх рецензування.