Професійні компетентності вчителів: принцип науковості у практичній діяльності

komp1Упродовж 21-22 жовтня на факультеті здоров’я та фізичного виховання працювала ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю „Професійні компетентності фахівців фізичної терапії, ерготерапії: інноваційні підходи”.
Робота наукового форуму проходила у форматі двох пленарних засідань та трьох тематичних секцій. Не зважаючи на дистанційний формат проведення цьогорічної традиційної конференції, у роботі взяли активну участь науковці з УжНУ, представники закладів вищої освіти міст Харкова, Чернівців, Запоріжжя, широке представництво доповідачів зі Словацької республіки (міста Братіслава, Михайловці, Пряшів та Руженберок). Принцип науковості вимагає застосування новітніх досягнень психології та педагогіки, враховуючи можливості та особливості кожної дитини. Саме ці аспекти представили у власних наукових здобутках працівники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. Палько Т.В., доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук та Воротинцева О.О., завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти запропонували своє бачення шляхів подолання бар’єрів, які виникають на уроках фізичної культури під час упровадження інклюзивного навчання, що викликало широкий інтерес з боку учасників.
За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції.
komp