Шляхи запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітньому просторі

P2258974

Нещодавно на базі Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради „Академія неперервної освіти”, відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки України, завершив роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар „Шляхи реалізації запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітньому просторі”.

Учасниками семінару були більше 120 осіб: представники Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти, відомі науковці Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, директори навчальних закладів, працівники психолого-медико-педагогічних консультацій, практичні психологи та соціальні педагоги. У зазначеному семінарі взяли участь і працівники освіти Закарпаття: Михайло Шеверя, заступник директора департаменту – начальник управління освіти та науки департаменту освіти і науки облдержадміністрації; Оксана Гаяш, методист кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; Мар'ян Комарницький, директор Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 – ліцею „Лідер” Ужгородської міської ради.
У пленарному засіданні 24 лютого, окрім науковців, узяли участь й посадові особи та представники громадських організацій та інститутів, які займаються проблемами інклюзивної освіти, а саме: Тетяна Симоненко, начальник відділу освіти дітей з особливими потребами департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; Віра Рогова, директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації; В’ячеслав Засенко, директор Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Наталія Софій, директор Всеукраїнського фонду „Крок за Кроком».
25 лютого під час практичної частини семінару учасники заходу безпосередньо знайомилися з досвідом організації інклюзивного навчання в Білоцерківській загальноосвітній школі № 20 та Білоцерківській загальноосвітній школі № 15.
Завершився семінар проведенням круглого столу „Проблеми та шляхи впровадження інклюзивного навчання в Україні” та підбиттям підсумків.
У ході роботи семінару з метою ефективного впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечення рівного доступу до якісної освіти та надання належних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, налагодження ефективної взаємодії педагогічних працівників загальноосвітнього та спеціального закладів учасниками семінару було вироблено рекомендації:
1. Схвалити досвід роботи навчальних закладів Київської області щодо впровадження інклюзивного навчання.
2. Розробити та удосконалити нормативно-правове забезпечення роботи щодо створення умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку (ведення класного журналу класу з інклюзивним навчанням, журналу обліку робочого часу асистента вчителя, перелік рекомендованої внутрішньої документації груп з інклюзивним навчанням дошкільних навчальних закладів).

Міністерство освіти і науки України

3. Запровадити проведення Всеукраїнських майстер-класів з питань організації інклюзивного навчання на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

Міністерство освіти і науки України

4. Укласти угоди між спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, навчально-реабілітаційними центрами та загальноосвітніми школами щодо надання консультативної роботи педагогічним працівникам та корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням.

Департаменти освіти і науки обласних державних адміністрацій,
керівники загальноосвітніх навчальних закладів,
що упроваджують інклюзивне навчання

5. Здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учасників навчально-виховного процесу з питань упровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Департаменти освіти і науки обласних державних адміністрацій,
керівники загальноосвітніх навчальних закладів,
що упроваджують інклюзивне навчання

6. На курсах підвищення фахової кваліфікації для всіх категорій педагогічних працівників ввести спецкурс „Організація інклюзивного навчання в закладах освіти”.

Заклади післядипломної педагогічної освіти

7. Упроваджувати в роботу закладів освіти з інклюзивним навчанням інноваційні технології для дітей з особливими освітніми потребами.

Заклади післядипломної педагогічної освіти