Вступне слово

За 60 років свого існування інститут утвердився як самобутній науково-методичний центр підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, котрий має вагомий авторитет поміж аналогічними обласними осередками освіти в Україні.
Упродовж усіх років існування інститут, як структурний підрозділ обласного відділу освіти, згодом управління освіти і науки облдержадміністрації, виконував свої функціональні обов’язки у тісній творчій співпраці з виконавськими структурами облвиконкому та облдержадміністрації. Інститут брав активну участь у здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами положень щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти. Здійснював моніторинг рішень у сфері освіти, наукової, науково-методичної та інноваційної діяльності навчальних закладів. Сприяв функціонуванню системи науково-методичної інформації, інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів. Координував та вивчав діяльність районних (міських) методичних служб, надавав їм необхідну методичну допомогу, організовував науково-методичне забезпечення педагогічної освіти регіону, підвищення кваліфікації керівних кадрів і педагогічних працівників.