Положення про авторські творчі майстерні учителів Закарпатської області

Проект1. Загальні положення
1.1. Авторські творчі майстерні учителів є однією з форм підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів на основі перспективного педагогічного досвіду.
Авторські творчі майстерні учителів створюються на громадських засадах при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної  освіти   (далі – ЗІППО) як тимчасове об’єднання педагогічних працівників. Участь у роботі авторських творчих майстерень вважати однією з форм підвищення кваліфікації .
1.2. До складу авторських творчих майстерень  входять учителі вищої категорії, учителі-методисти, методичні розробки яких схвалено та рекомендовано до впровадження рішенням науково-методичної ради ЗІППО і апробовано відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій та міських рад.
1.3. Авторські творчі майстерні учителів здійснюють свою діяльність відповідно до цього Положення.

2.   Мета, завдання та напрямки діяльності
2.1. Метою діяльності авторської творчої майстерні учителів є удосконалення і підвищення професійної та науково-методичної підготовки педагогічних кадрів, активне використання та поширення у професійному середовищі інноваційних освітніх методик і технологій, використання широкого спектра стратегій навчання і продукування оригінальних інноваційних ідей.
2.2. Основними завданнями і напрямками діяльності авторської творчої майстерні учителів є: пропагування перспективних моделей досвіду з актуальних проблем модернізації освіти, піднесення ефективності навчання та виховання;
удосконалення структури, змісту, форм і методів науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
впровадження інноваційних технологій навчання і виховання;
поширення авторського досвіду, сприяння освоєнню і трансформації його провідних ідей в практичну діяльність;
удосконалення методики проведення різних видів занять та їх навчально-методичного забезпечення;
задоволення потреб учителів в інтелектуальному і культурному розвитку;
підвищення рівня професійної майстерності вчителів.

2. Організація діяльності
3.1. Авторські творчі майстерні учителів створюються при ЗІППО. Їх склад затверджується рішенням колегії управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
3.2. Авторська творча майстерня діє у складі не менше 2 осіб і формується за поданнями відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій та міських рад на добровільних  засадах з числа педагогів, які виявляють інтерес до визначеної теми.
Авторська творча майстерня учителів працює протягом одного навчального року.
3.3. Науково-методичний супровід роботи майстерні здійснюють науково-педагогічні працівники і методисти ЗІППО: вивчають і аналізують ефективність роботи авторської творчої майстерні, надають її членам постійну практичну допомогу, проводять з ними науково-методичні семінари, консультації-інструктажі, презентують кращий досвід їх роботи.
3.4. Координаторами діяльності авторських творчих майстерень учителів є методисти, а науковими консультантами – науково-педагогічні працівники ЗІППО.
3.5. Керівники авторських творчих майстерень обираються за рекомендаціями координаторів з урахуванням їх досвіду і наявних творчих напрацювань.
3.6. Основними формами роботи авторської творчої майстерні учителів можуть бути лекції, семінарські заняття, тренінги, практикуми, моделювання, творчі звіти, круглі столи, майстер-класи, консультації тощо.

3.7.    Керівник авторської творчої майстерні учителів:
-   на весь період її функціонування складає план роботи, який затверджується директором інституту післядипломної педагогічної освіти;
аналізує ефективність занять і коригує роботу майстерні;
звітує про роботу майстерні перед науково-методичною радою ЗІППО (за потребою).
3.8. Члени авторської творчої майстерні учителів:
- проводять заняття відповідно до визначеної періодичності та встановленого графіка;
впроваджують сучасні методики навчання у практику роботи вчителів області;
виступають із лекціями, доповідями, повідомленнями, демонструють досвід широкому загалу педагогічних працівників;
розробляють методичні рекомендації, поради щодо використання провідних ідей досвіду та впровадження в практику роботи освоєних технологій;
беруть участь у науково-методичних конференціях, педагогічних читаннях, методичних фестивалях, оглядах-конкурсах тощо.

3.9. Кількість занять майстерні визначається з урахуванням поставленої мети й завдань і може варіюватися від 2 до 4 протягом навчального року.

3.10. Підсумком роботи авторської творчої майстерні учителів є видання методичних рекомендацій, посібників, пам’яток та інших матеріалів.
3.11. За результатами роботи авторської творчої майстерні створюється інтелектуальний продукт.

3. Фінансування авторської творчої майстерні учителів
Фінансування авторської творчої майстерні учителів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти,  а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Завантажити файл "Інформація про склад і напрямки діяльності авторських творчих майстерень учителів Закарпатської області"