Перелік найоригінальніших іноваційних ідей

ПЕРЕЛІК НАЙОРИГІНАЛЬНІШИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ, ЯКІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ І ВИСВІТЛЕНІ В НАУКОВИХ ВИДАННЯХ

Розділ „Початкова школа”

Розвиток природничо-математичних здібностей
молодших школярів

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр. – 2007. – 160 с.

            Головний постулат книги: кожна дитина – здібна, кожна дитина може досягти успіхів. Але далеко не кожна розуміє, до чого у неї є хист. І може цього ніколи не зрозуміти, якщо їй не допоможе зацікавлений дорослий вчитель. Ваша впевненість у здібності дитини формує у неї найважливішу рису особистості – впевненість у власні сили. Я хочу! Я можу! Я буду пізнавати світ, у якому живу! Бо це дуже цікаво!

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автор: доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Химинець О.В.

Інновації в початковій школі

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: - Ужгород, Інформаційно-видавничий центр. – 2008. – 344с.;
Тернопіль, вид. Мандрівець, 2009.–312 с.

У книзі розглянуто актуальні питання інноваційного розвитку, сутність і особливості інноваційних педагогічних технологій, інноваційної діяльності вчителів початкової школи. Значну увагу приділено  становленню та змісту нових технологій навчання та виховання, готовності вчителів початкової школи до впровадження інноваційних освітніх технологій із урахуванням сучасних пріоритетів освіти.
Для вчителів та керівників початкової школи, методистів, викладачів педагогічних вищих навчальних закладів та інститутів системи післядипломної педагогічної освіти.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: завідуючий кафедрою педагогіки, психології та теорії управління освітою, професор  Химинець В.В.;
методист кабінету дошкільної та початкової освіти Кірик М.Ю.

Веселкова педагогічна технологія

Запроваджується з 2005 року.

Особливістю технології є оздоровчо-випереджувальний напрям навчання, який передбачає вивільнення навчального часу за рахунок скорочення тривалості уроків (вивільнений час використовується для гармонійного розвитку – щоденних уроків фізкультури, спорту, кроків на свіжому повітрі, арт-терапії). У педагогічну практику впроваджується методично обґрунтована ігрова система прискореного навчання грамоти та випереджувального  навчання математики (використання на кожному уроці навчальних пісень, рухливих ігор та імпровізацій, оригінальних методичних прийомів, тактильної діяльності).
Педагогічна технологія використовує інтеграційний підхід навчання, що дає  можливість значно розширити обсяг навчального матеріалу.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м.Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: завідуючий кафедрою педагогіки, психології та теорії управління освітою, професор Химинець В.В.; методисти кабінету дошкільної та початкової освіти Кірик М.Ю., Гордуз Н.О.; вчителі Довжанської ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавського району Параска М.М., Пінчук Ю.Б.

Евристично-програмовий метод навчання грамоти

Запроваджується з 2004 року

З метою підвищення ефективності навчального процесу у школах з угорською мовою навчання впроваджується „Евристично-програмовий метод навчання грамоти” у початкових класах.
Евристично-програмовий метод є ігровим методом, який враховує вікові особливості дітей, пристосований до здібностей молодших школярів, пов’язаний з рухом, музикою, малюванням, приказками та різними ритмічними комбінаціями, які базуються на уміннях учнів, набутих у дошкільних закладах. Метод розроблений для учнів 1-4 класів, але може використовуватися і для роботи у старших класах для закріплення навчального матеріалу. Оскільки метод базується на системі алгоритмії, він придатний для комп’ютерної обробки, а також для адаптації на іноземні мови.
Головним засобом методу є програмна стінка, яка містить близько 100 тисяч програм. Таке програмове навчання дає можливість учням за допомогою наперед підготовленого матеріалу, без допомоги вчителя, самостійно здобути знання, сформувати належні уміння і навички.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: методист кабінету національних шкіл Сергійчук Ю.П.; вчителі ЗОШ І-ІІІ ст. №10 м. Ужгорода; вчителі ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Чоп

 

 

Комунікативний метод вивчення української мови у школах з мовами навчання національних меншин

Запроваджується з 2005 року

Вивчення української мови в школах з мовами навчання національних меншин спонукає освітян до пошуку нових методів її викладання. Таким є комунікативний метод вивчення другої, не рідної мови Резіці Іскри, який спрямований на розвиток і вдосконалення умінь спілкуватися державною мовою в усній і письмовій формах, розширення лінгвістичної компетенції учнів, їх світогляду, залучення учнів до багатої національної культури українського народу.
Метод базується на самостійності, співпраці між об’єктами, грі, великій кількості цікавих і пізнавальних завдань.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: методист кабінету національних шкіл Сергійчук Ю.П.; вчителі Великодоброньської ЗОШ І-ІІІ ст.; вчителі ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Виноградова, вчителі ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Берегово, вчителі Тячівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3

Інтеграція мистецтва слова та музики на уроках української мови початкової школи з угорською мовою навчання

Запроваджується з 2008 року

Основною ідеєю інтеграції мистецтва слова та музики на уроках української мови початкової школи з угорською мовою навчання є використання особливостей музичного мистецтва та мистецтва слова з позицій спорідненості їх основних ознак, розкриття внутрішньої спорідненості різноманітних художніх проявів, перекладів і перетворення художньої форми в художню модальність – кольору в звук, звуку – у простір, простору – у віршований рядок.
Інтеграція мистецтва слова та музики є інноваційним засобом розвитку мотивації засвоєння української мови учнями початкової школи з угорською мовою навчання, стимулом розвитку аналітико-синтетичних функцій дитячого організму.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: методист кабінету національних шкіл Сергійчук Ю.П.; вчителі ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м. Мукачево; вчителі ЗОШ І-ІІ ст. № 6 м. Берегово

Такі знайомі казки

Методичний посібник вийшов з друку: м. Ужгород, видавництво „Гаркуша”, 2006 р.– 123 с.

Успішні перші кроки дитини у навчанні є запорукою її подальших успіхів. Важливим чинником розвитку пізнавальних процесів є казка – старовинний метод народної педагогіки.
У даному посібнику пропонується методика роботи з казкою, яка розвиває образне і логічне мислення дитини, її творчі здібності, знайомить дітей із світом природи і допомагає підготуватись до навчання в школі. Посібник буде корисним для вихователів дитячого садка, вчителям початкових класів, батькам та практичним психологам.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул.. Волошина, 35.
Автор: практичний психолог Іршавської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Петрище В.Ю.

 

Розділ „Профільна школа”

Інновації в сучасній школі

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2004. – 168 с.

            У книзі розглядаються актуальні проблеми інноваційного процесу в сучасній школі. Значна увага приділяється питанням становлення та змісту нових технологій навчання, виховання і формування творчо розвиненої особистості.
Книга адресується науковцям і студентам, викладачам вузів і вчителям-новаторам, які працюють у галузі теорії й практики навчально-виховного процесу.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автор: завідуючий кафедрою педагогіки, психології та теорії управління освітою, професор Химинець В.В.

Інноваційний розвиток освіти: особливості, тенденції, перспективи

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2006. – 232 с.

            У науково-методичному посібнику розкрито загальні тенденції інноваційного розвитку системи освіти, сутність і особливості інноваційних педагогічних технологій, інноваційної діяльності педагогів. Розглянуто різноманітні аспекти готовності педагогічних працівників до впровадження інноваційних освітніх технологій з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.
Науково-методичний посібник адресований вчителям та керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, методистам, викладачам закладів системи післядипломної педагогічної освіти.
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: завідуюча Центром інноваційних педагогічних технологій та дистанційного навчання Грабовська Т.І.; директор Закарпатського інституту ППО, доцент Талапканич М.І.; завідувач кафедрою педагогіки, психології та теорії управління освітою, професор Химинець В.В.

 

Психолого-педагогічні аспекти інноваційних технологій

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО. – 2006. – 148 с.

            У книзі розглядаються актуальні психолого-педагогічні проблеми інноваційного процесу в сучасній школі . Аналізуються особливості становлення та змісту нових  технологій навчання, виховання та формування всебічно розвиненої особистості. Особлива увага приділяється питанням запровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
Навчально-методичний посібник адресується науковцям і студентам, викладачам ВУЗів і вчителям новаторам, які працюють у галузі теорії й практики навчально-виховного процесу.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: завідуючий кафедрою педагогіки, психології та теорії управління освітою, професор Химинець В.В.; старший викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Сивохоп Я.М.; методист Центру практичної психології та соціальної роботи Петрус В.В.

Інноваційна освітня діяльність

Навчально-методичний посібник вийшов з друку:
- Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО. – 2007. – 364 с.

  1. Тернопіль, вид. Мандрівець. – 2009. – 360 с.

У книзі розглянуто актуальні питання інноваційного розвитку системи освіти, сутність і особливості інноваційних педагогічних технологій, інноваційної діяльності педагогів. Значну увагу приділено питанням становлення та змісту нових технологій навчання і виховання, готовності педагогічних працівників до впровадження інноваційних освітніх технологій з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.
Для студентів, учителів та керівників загальноосвітніх навчальних  закладів, методистів, викладачів інститутів системи післядипломної педагогічної освіти, викладачів вищих навчальних закладів.

Закарпатський інститут
післядипломної педагогічної освіти
м.Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автор: завідуючий кафедрою педагогіки, психології та теорії управління освітою, професор  Химинець В.В.

Модель розвитку профільної підготовки старшокласників у сільській школі

Запроваджується з 2007 року

Тільки інноваційна за своєю сутністю освіта може виховати і підготувати і таку людину, яка здатна жити в глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його змінність як суттєву складову власного способу життя. Розбудова українського суспільства на демократичних засадах розвиток ринкової економіки та сучасних технологій висувають нові вимоги щодо підготовки молоді до праці і життя, що в свою чергу вимагає посилення уваги до організації профільного навчання старшокласників у ЗНЗ, Особливого значення набуває свідоме професійне самовизначення молодої людини.
Запропоновано системну модель роботи загальноосвітнього навчального закладу розвитку профільної підготовки старшокласників в умовах сільської школи

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А. Волошина, 35
Автори: завідувач кафедри методики
викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Баяновська М.Р., директор Королівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Виноградівського р-ну Щур В.І.

Використання інноваційних педагогічних технологій на уроках географії як засіб формування компетентностей учнів профільної школи

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010. – 178 с.

У навчально-методичному посібнику представлено форми сучасних педагогічних технологій, які можна використати при викладанні географії в старших класах. Зокрема приділяється увага нестандартним формам і методам роботи як засобу формування ключових компетентностей учнів профільної школи. Організація навчального процесу з географії за умов профільної спеціалізації матиме більший педагогічний ефект у формуванні компетенції учнів лише на основі широкого запровадження інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток учня.
Рекомендовано для використання вчителями географії.

Закарпатський інститут
післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: методист кабінету природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань та екології Глюдзик Г.Б., завідувач центром інноваційних педагогічних технологій та дистанційного навчання Грабовська Т.І., доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Грабовський О.В., вчитель Хустської загальноосвітньої школи № 4 Маслей Г.С.

Тестові завдання для підсумкового контролю знань. Орфографія. Пунктуація. Культура мовлення

Методичний посібник вийшов з друку: Ужгород: Гражда, 2004. – 72 с.

За своєю структурою тестові завдання охоплюють навчальну програму з української мови для учнів загальноосвітньої школи з орфографії, пунктуації, культури мовлення і дають можливість об’єктивно визначити рівень грамотності учнів на останньому етапі навчання у школі. Особливість пропонованих тестів у тому, що їх можна застосовувати для самоконтролю під час самостійного навчання.
Посібник призначений для учнів середньої школи, абітурієнтів, учителів, а також усіх, хто дбає про свою мовленнєву культуру.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автор: доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Ходанич Л.П.

Обираю професію

Запроваджується з 2008 року

У зв’язку з профілізацією школи виникає потреба психологічної діагностики професійної спрямованості учнів та профорієнтаційного консультування. Системна робота в цьому напрямку реалізується шляхом проведення циклу щотижневих занять психолога з учнями протягом року.
Теоретичні засади і набутий досвід узагальнені у посібнику «Обираю професію». В ньому подано короткий теоретичний виклад щодо основ професійного вибору, індивідуальних особливостей особистості, розроблено програму, яка складається із чотирьох розділів: світ професій, особистісні риси і професійно важливі якості, система професійної освіти, пошук роботи та працевлаштування. Представлено багато практичного матеріалу, в тому числі і діагностичний, за рахунок якого посібник буде корисним не тільки психологам, соціальним працівникам, але і старшокласникам та їх батькам.
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: практичний психолог Іршавської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Петрище В.Ю., завідувач центром практичної психології і соціальної роботи ЗІППО Лемак М.В.

Розділ „Гуманітарна освіта”

Формування громадянської зрілості в учнівської молоді

Запроваджується з 2003 р.

В умовах економічної кризи, що не оминула Україну, спотвореного переходу до ринкових відносин відбувається інтенсивний процес соціальної і моральної деградації частини учнівської молоді, надмірного захоплення негативними формами комерційного бізнесу, низькопробними зразками вітчизняної та зарубіжної культури. Відтак притуплюються природні потреби в пізнанні і творчості, втрачається інтерес до чесної праці, знецінюються духовні ідеали. Ця частина молодих людей байдуже ставиться до ідеї розбудови демократичного суспільства.
Формування громадянської зрілості залежить від взаємовпливів різних суб’єктів суспільства в тій чи іншій його сфері. Сама людина – соціальний продукт суспільства. Процес формування громадянської зрілості складний, безперервний і змінний і міру вікового цензу, соціо-культурного та духовно-інтелектуального розвитку суб’єктів суспільства.
Технологія діагностування громадянської вихованості уможливлює  педагогу-виховнику визначити рівень сформованості тих або інших громадянських якостей.

Закарпатський інститут післядипломної
педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. Волошина, 35
Автори: завідувач кафедри методики 
викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Баяновська М.Р.

Гуманітарна освіта на шляху оновлення

Запроваджується з 2004 р.

Нелегкою справою для педагогів гуманітарної сфери є виховання світоглядних переконань сучасної молоді, формування здатності до співжиття в політкультурному, глобальному суспільстві.
Завдяки розробленій регіональній концепції гуманітарної освіти вчителі гуманітарних дисциплін змогли створити концепції розвитку шкільної гуманітарної освіти, враховуючи особливості соціально-педагогічних процесів.

Закарпатський інститут післядипломної
педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. Волошина, 35
Автори: завідувач кафедри методики 
викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Баяновська М.Р.

Педагогічні діалоги

Запроваджується з 1998 р.

Педагогічні діалоги – унікальна форма спілкування в молодіжному та педагогічному середовищах.
Мета діалогів – формування в учасників високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості, світоглядної культури, ціннісних орієнтацій, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси.
Педагогічні діалоги спонукають комунікантів до роздумів та переосмислення.

Закарпатський інститут післядипломної
педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. Волошина, 35
Автори: завідувач кафедри методики 
викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Баяновська М.Р.

Про інтелектуальну власність вчителеві та учневі

Навчальний посібник видано: - Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО,  2007. – 188 с.

Розкрито зміст основних понять власності та інтелектуальної власності, еволюцію інтелектуальної власності, законодавство України в галузі інтелектуальної власності, значення інтелектуальної власності для економічного і культурного розвитку суспільства. Висвітлено теоретичні і практичні питання охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності. Приведена інформація про педагогів Закарпаття – суб’єктів права інтелектуальної власності.
Рекомендовано вчителям та учням загальноосвітніх шкіл, викладачам та студентам вузів, творчим працівникам та іншим категоріям зацікавлених читачів.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти,
м. Ужгород, вул. А. Волошина, 35.
Автори: доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Шманько І.І., директор інституту  Талапканич М.І.

Основи міжнародного гуманітарного права

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2008. – 176 с.

            У посібнику розкриваються шляхи організації і методики вивчення курсу Міжнародного гуманітарного права на уроках предмета „Захист Вітчизни” у загальноосвітніх школах і вищих закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації та ПТНЗ. У посібнику органічно поєднуються доступність теоретичного матеріалу, використання технічних засобів навчання, фотоматеріали, практичне спрямування, застосування Міжнародного гуманітарного права в Збройних силах України, виховання любові до рідного краю, формування військово-патріотичних почуттів.
Посібник адресується керівникам навчальних закладів, вчителям і викладачам предмета „Захист Вітчизни”.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: вчитель предмета „Захист Вітчизни” багатопрофільного ліцею „Інтелект” м. Ужгорода Миронюк В.І.;
методист кабінету виховної роботи та етико-естетичного циклу Таран О.М.

Військово-патріотичне виховання

Методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2008. – 276 с.

            Сучасна школа потребує покращення стану патріотичного виховання. У зв’язку з цим посібник „Військово-патріотичне виховання” є вельми актуальним. Посібник є систематизованим зібранням організаційних форм виховної роботи в школі, таких як лекції, уроки мужності, конкурси, військово-спортивні ігри тощо.
У посібнику приведений перелік державних та професійних знаменних дат України, який допоможе викладацькому складу органічно поєднувати навчальну і виховну роботу, приурочувати її до відповідних дат. Для організації позакласної роботи у посібнику наведені програми гурткової роботи „Захисник”, „Юний стрілець”, „Січовик” та ін. (всього 7 програм).
Методичний посібник призначений для директорів шкіл, їх заступників з виховної роботи, вчителів предмета „Захист Вітчизни”.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: вчитель предмета „Захист Вітчизни” багатопрофільного ліцею „Інтелект” м. Ужгорода Миронюк В.І.;
методист кабінету виховної роботи та етико-естетичного циклу Таран О.М.

Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення правознавства за допомогою інноваційних методів навчання та використання опорних схем і таблиць

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2009. – 150 с.

У посібнику міститься теоретичне обґрунтування актуальності впровадження інноваційних методів навчання та використання опорних схем і таблиць в процесі викладання правознавства.
У дидактично-практичній частині роботи автор ділиться досвідом використання інноваційних технологій активізації пізнавальної діяльності учнів та складання опорних схем і таблиць на уроках правознавства та при проведенні позакласних заходів.
Пропонується для викладання вчителям правознавства, молодим спеціалістам.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: вчитель Королівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Кльофа І.В.

Розвиток пізнавальних можливостей учнів шляхом використання опорних схем

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010. – 90 с.

У теоретично-методичній частині посібника обґрунтовано і доведено, що застосування опорних схем є перспективним педагогічним інструментом учителя для підвищення ефективності проведення уроків з історії у навчальному процесі, розвитку пізнавальних можливостей учнів.
Розглянуто приклади опорних схем, які мають ефект підвищення якості знань учнів, формування умінь та навичок їх застосування в практичній діяльності.
Дидактично-практична частина методичного посібника містить розробку теми “Руїна”. Українські землі в д.п. Х\/ІІ ст. для підготовки до ЗНО з елементами використання опорних схем, розроблено цикл уроків з даної теми курсу історії України у 8 класі, варіанти тематичного контролю знань та роздаткового матеріалу цієї ж теми.
Даний матеріал можна використовувати на уроках історії, факультативних заняттях, при підготовці до ЗНО.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автор: вчитель Хустської загальноосвітньої школи № 3 Тесличко В.М.

Сучасні прийоми організаційно-навчальної діяльності вчителів та учнів при вивченні історії в школі

Методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010. – 45 с.

Методичні поради вчителям історії та юним історикам для роботи з історичними джерелами; для навиків аналізу і порівняння подій, фактів, критичного сприймання їх; підготовки до уроків, конкурсів, олімпіад, турнірів, дебатів та інших інтелектуальних випробувань. Розрахований на вчителів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих суспільних класів гімназій та ліцеїв, абітурієнтів, всіх тих хто прагне поглибити свої знання з історії.
Посібник орієнтований на самостійне читання, засвоєння викладеного матеріалу в процесі навчання та самопідготовки.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори-упорядники: методист кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Ю.Ю.Шимон, вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. №6 ім. Гренжі-Донського м. Ужгорода І.І. Щерба

Ділове мовлення: типових 300 помилок

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород: Гражда, 2002. – 48 с.

Мета цієї книжки — привернути увагу до найпоширеніших помилок, що трапляються в сфері ділового спілкування, прокоментувати й порекомендувати вживання правильних форм, властивих сучасній українській мові. Мовний матеріал відбирався шляхом роботи автора в галузі офіційно-ділового стилю, в процесі аналізу мови документів та усного мовлення.
Матеріал посібника орієнтовано на мовленнєві процеси регіону (Закарпаття). Адресується широкому колу читачів: справочинцям-практикам, зайнятим у сфері ділових стосунків, студентам, учням, учителям-словесникам, — усім, кому не байдуже рідне слово.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автор: доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Ходанич Л.П.

Уроки після школи. Культура мовлення

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2004. – 72 с.

Хто з нас не відчував незручностей, пов’язаних а вибором слова чи його форми або конструкції під час усного чи писемного мовлення? У пропонованій книжці в доступній і зручній формі викладено теоретичні відомості, а також подано практичне застосування тих мов­них явищ, на які припадає найбільша кількість помилок. Видання торкається маловисвітлених у довідковій літературі місць української мови, перш за все проблем культури мови і розраховано для вчителів, журналістів, студентів, абітурієнтів, учнів, широкого загалу мовців – усіх, кому не байдуже рідне слово.
Посібник орієнтовано на специфіку мовлення в регіоні Закарпаття.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автор: доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Ходанич Л.П.

Шкільний документ. Зразки оформлення та норми

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2005. – 60 с.

Предметом уваги укладачів посібника виступає писемна форма мовлення офіційно-ділового стилю в шкільній практиці, У посібнику описано й подано зразки типових документів, що використовуються в освітніх закладах, а також звернуто увагу на типові помилки в мовленнєвому оформленні шкільної документації. Мета посібника озброїти секретаря, вчителя, керівника школи, студента-практиканта необхідними знаннями про форму і зміст найуживаніших у шкільній практиці документів та мовних виразів у них.
Для керівників шкіл, учителів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Ходанич Л.П., завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Гнаткович Т.Д.

Інноваційні технології навчання при викладанні української літератури в школі

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2005. – 144 с.

У методичній розробці висвітлено використання новітніх технологій при вивченні творів художньої літератури, здійснено теоретичне підґрунтя інноваційних технологій у процесі викладання української літератури в школі.
У пропонованому посібнику читач знайде розробки нетрадиційних уроків різних типів: виставу, громадський огляд знань, поетичний практикум, інтерв’ю та інші, ефективність яких апробована на власному досвіді викладання літератури в школі вчителем-методистом Хустської гімназії-інтернату Галиною Ситною Бабич.
Для вчителів-словесників загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Гнаткович Т.Д.

Практикум із синтаксису

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2008. – 489 с.

Навчально-методичне видання містить основні відомості про складне речення, аналізуються критерії визначення головних та другорядних членів речення, окреслюються питання, що становлять складні випадки аналізу синтаксичного розбору, містить деталізовані розробки синтаксичного аналізу різних видів синтаксичних конструкцій. Зміст посібника відповідає програмі з української мови загальноосвітньої школи.
У посібнику подано вузлові теоретичні відомості про всі види складного речення, вправи аналітичного, продуктивно-репродуктивного та креативного характеру.
Розраховане на молодих вчителів, вчителів-практиків, студентів, учнів загальноосвітніх шкіл.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Гнаткович Т.Д.

Вивчення  синтаксису в загальноосвітній школі

Збірник науково-методичних матеріалів вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010. – 593 с.

У збірнику пропонуються наукові й методичні матеріали, присвячені актуальним питанням вивчення на уроках української мови в загальноосвітній школі такого важливого розділу, як синтаксис. Матеріалами, представленими у виданні, охоплено найголовніші напрями роботи над засвоєнням учнями синтаксичної теорії та виробленням у них відповідних компетентностей: теоретичні й практичні аспекти вивчення синтаксису в школі, поглиблене опрацювання цього розділу факультативно, уроки вивчення синтаксису із залученням найновіших досягнень методичної науки і практики, дидактичні матеріали й комплекси тестових завдань для контролю знань і вмінь.
Збірник призначено для вчителів-словесників, студентів-україністів педагогічних університетів. 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Гнаткович Т.Д.

Методичні стратегії розвитку критичного мислення школярів

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: – Ужгород: Ґражда, 2010. – 108 с.

У пропонованому виданні йдеться про методичні стратегії розвитку критичного мислення школярів у допрофільному і профільному навчанні, про теоретичні, дидактичні та практичні аспекти цього явища.
Видання розраховано на вчителів загальноосвітніх закладів, учнів, студентів.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А. Волошина, 35
Автори: доцент кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО, к. ф. н. Ребрик Н. Й. та методист кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Децик Г. Д.

Проектна діяльність як форма організації наукового знання учнівської молоді

Навчально-методичний посібник вийшов з друку:  – Ужгород: Ґражда, 2010. – 136 с.

У виданні йдеться про метод проектів як освітню технологію, яка націлена на придбання учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних вмінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку. Проектна технологія передбачає системне і послідовне моделювання вирішення проблемних ситуацій, які потребують від учасників навчального процесу пошукових зусиль, спрямованих на дослідження і розробку оптимальних шляхів створення проектів, їх неодмінний захист і аналіз підсумків. Метод проектів дозволяє формувати особистісні якості, які розвиваються лише в діяльності і не можуть бути засвоєні вербально. В ході роботи над проектом діти набувають досвід індивідуальної самостійної діяльності.
Видання розраховане на вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, широке коло читачів.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А. Волошина, 35
Автори: доцент кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО, к. ф. н. Ребрик Н. Й. та методист кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Децик Г. Д.

Розвиток критичного мислення як необхідна складова формування особистості учнів на уроках зарубіжної літератури

Навчально-методичний посібник вийшов з друку:  – Ужгород: Ґражда, 2010. – 84 с.

У навчально-методичному посібнику йдеться про те, що молода людина має пройти через систематичний процес критичного аналізу та критичної рефлексії, їй необхідно мати досвід обробки інформації, продукування оригінальних ідей. Цей процес не лише допоможе учням під час роботи з інформацією в школі, але й і стане основою для подальшого незалежного критичного мислення та розмірковування. Бо вміння критично просіювати інформацію, перевіриш її на предмет достовірності та вагомості, ігнорувати знецінену інформацію необхідні сучасній людині для досягнення успіху в світі, що швидко змінюється.
Видання розраховане на вчителів-словесників загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, студентів.

Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 Мукачівської міської ради Закарпатської області, вул. Пушкіна, 17
Автори: ст. вчитель світової літератури Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 Мукачівської міської ради Наталія Сабов та Лариса Тонкошкурова вчитель І-ої категорії світової літератури Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 Мукачівської міської ради

 

Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури

Навчально-методичний посібник вийшов з друку:  – Ужгород: Ґражда, 2010. – 100 с.

На сучасному етапі комп’ютер органічно увійшов у наше життя, як джерело текстової, анімаційної, аудіовізуальної та інших видів інформації, як помічник у роботі, засіб спілкування і розваг, дав можливість моделювати бажану (віртуальну) реальність, відкрив цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення усяких професійних навичків, дозволив реалізувати принципово нові форми і методи навчання. Бурхливий розвиток засобів інформатизації, поява нових технологій одержання, передачі, обробки і збереження інформації відкриває необмежені можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі.

Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 Мукачівської міської ради Закарпатської області, вул. Пушкіна, 17
Автор: ст. вчитель світової літератури Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 Мукачівської міської ради Химинець А.

Нехай святиться ім’я твоє, українська жінко!
(Використання сучасних технологій у процесі вивчення української мови і літератури)

Навчально-методичний посібник вийшов з друку:  – Ужгород: Ґражда, 2009. – 112 с.

У посібнику на основі дібраного матеріалу, який висвітлює сторінки життя і творчості видатних жінок України, подано використання сучасних технологій у процесі вивчення української мови і літератури.
У першій частині зібрано і узагальнено теоретичні відомості про використання міжпредметних зв’язків на уроках словесності та висвітлено основні технології інтерактивних методів навчання.
Дидактично-практична частина посібника містить розробки уроків, в яких поєднані вищезгадані технології; розроблені тестові завдання для контролю навчальних досягнень учнів з опорою на текст; тексти для аудіювання і читання мовчки; представлена портретна галерея жінок-митців, твори яких вивчаються на уроках літератури.
Видання розраховане на вчителів словесників загальноосвітній шкіл, гімназій та ліцеїв.
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 м. Ужгород Закарпатської області
м. Ужгород, вул. М. Заньковецької, 17 а
Автор: учитель-методист української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Ужгород Даньків І. З.

Компаративний аналіз як засіб формування полікультурних компетентностей школярів

Навчально-методичний посібник вийшов з друку:  – Ужгород: Ґражда, 2009. – 104 с.

У навчально-методичному посібнику йдеться про компаративний аналіз як засіб формування полікультурних компетентностей школярів. Прихильники компаративного методу переконані, що література однієї держави не може розвиватися ізольовано від світової літератури. Компаративний аналіз дає можливість синтезувати конкретно-історичне вивчення окремих національних літератур, виявити загальні процеси розвитку літературних явищ та їх розбіжності; відкриває широкі можливості для пошукової, дослідницької і творчої діяльності учнів, формування самобутності і креативності кожної дитини, допомагає учням самореалізуватись і самоінтегруватись в сучасність, сприяє розвитку планетарного мислення, формуванню навиків вільно та усвідомлено орієнтуватися в полікультурному просторі.
Видання розраховане на вчителів словесників загальноосвітній шкіл, гімназій та ліцеїв.
Білківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської області
с. Білки Іршавського району Закарпатської області, вул. Центральна, 11
Автор: учитель-методист світової літератури Білківської ЗОШ І- ІІІ ступенів Іршавського району Закарпатської області Котич Р. І.

Вертаймося до джерел: загальноукраїнський контекст літератури Закарпаття

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород: Ґражда, 2010. – 200 с.

Прищеплення любові до рідної землі, формування національно свідомого громадянина через осягнення краси рідного слова у творчій спадщині письменників-земляків – важливе завдання уроків літератури рідного краю як складової частини основного курсу літератури. Самеуроки літератури рідного краю допомагають збагатити духовний світ школяра, сформувати національну свідомість, викликати повагу до його щедрих, чесних і працьовитих людей, до славного минулого, до безцінних скарбів культурного надбання малої батьківщини.
Видання розраховане на вчителів-словесників, студентів-філологів, широку аудиторію.

Ужгородська загальносвітня школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням французької та англійської мов Ужгородської міської ради Закарпатської обл.
м. Ужгород, Київська наб., 16
Автор: учитль-методист української мови та літератури Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням французької та англійської мов Мандриченко Л. М.

Культуротворча модель загальноосвітнього навчального закладу

Запроваджується з 1998 року.

            Створення особистісно орієнтованого навчального закладу, де кожен учень залежно від нахилів і здібностей має можливість прилучатися до музики, живопису, спорту на загальнокультурному аматорському рівні або ж оволодівати ними за програмами спеціалізованих навчальних закладів.
Формування в учнів художньо-естетичної освіченості, мовної екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, талантів. Поступовий перехід до моделі навчального закладу «Діалог культури», ціннісно-орієнтованої освіти, побудованої на принципах цілісного сприйняття світу і людини в ньому. Неперервне зростання розумового, фізичного, інтелектуального, емоційно-вольового, духовного й естетичного  потенціалу дитини від дошкільного віку до повноліття в ході чуттєво-змістовного сприйняття національної та світової культури.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м.Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: вчительський колектив НВК №2 м.Ужгорода (керівник народний учитель України Жофчак З.З.).

Компетентнісний та мовно-комунікативний підхід вивчення синтаксису

Запроваджується з 2009 року

Формування мовної компетентності учнів, а саме їхніх умінь мобілізовувати знання про мову в реальній життєвій ситуації, перетворюючи їх на знання мови, – найактуальніша проблема сучасної інноваційної школи.
У процесі формування мовної компетентності учнів основної школи під час вивчення синтаксису з позицій компетентнісного та когнітивно-комунікативного підходів, з пріоритетним використанням інноваційних лінгводидактичних технологій розроблено комплексну методику вивчення синтаксису в 5-9 класах, спрямовану на  формування відповідних знань, умінь і навичок на основі цілісного зв’язного тексту.
В основу побудови когнітивно-комунікативної методичної системи вивчення мови покладено поняття мовної компетентності учня як об’єктивної категорії, що фіксує суспільно визнаний комплекс певного рівня мовних знань, умінь, навичок, мовних засобів вираження емоційно-оцінних ставлень тощо, які можна застосувати в щонайширшій сфері комунікативної діяльності людини.
Розроблено й обґрунтовано типологію вправ із синтаксису, що сприятиме формуванню й удосконаленню в учнів мовної компетентності у репродуктивних і продуктивних видах комунікативної діяльності.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автор: завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Гнаткович Т.Д.

Ірмалогіон 1809 року Івана Югасевича-Склярського: факсиміле і транскрипція

Практичний посібник давньої сакральної монодії вийшов з друку: Ужгород: Видавництво „Карпати”, 2010. – 392 с.

Рукописний Ірмологіон 1809 року є цінною пам’яткою церковного співу Закарпаття. Ірмологіон вживався як практичний посібник для вивчення музичної грамоти та літургійної практики. В основу покладено загальноукраїнський репертуар сакральної монодії, враховуючи особливості Закарпаття і Східної Словаччини. У виданні подано факсиміле і транскрипція сучасною графікою нотного і словесного тексту.
Праця адресована студентам мистецьких вищих навчальних закладів, викладачам, науковцям, мистецтвознавцям, композиторам, а також практикам церковного співу.

Мукачівський державний університет
м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26.
Автор: завідувач кафедрою співу, диригування і методики музичного виховання, кандидат мистецтвознавства Задорожний І.3.

 

 

Теорії навчального спілкування: основи компетентності вчителя

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: м. Мукачево, Карпатська вежа, 2003. - 80с.

У методичному посібнику розглядаються психологічні особливості навчального спілкування, його складові, що виявляються у навчанні, визначаються функції спілкування у роботі вчителя, дається характеристика видам управління навчанням, розробляються теоретичні засади компетентності вчителя.
Методичний посібник адресується вчителям, студентам гуманітарних
факультетів, практичним психологам і тим, хто цікавиться проблемами психології спілкування.
Мукачівський державний університет
м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26.
Автор: проректор з навчальної роботи МДУ, зав. кафедрою психології, доктор психологічних
наук, Заслужений працівник освіти України Щербан Т.Д.

Навчально-методичні матеріали з курсу „Педагогіка
(Розділ „Дидактика”)” для студентів педагогічних спеціальностей

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, Ужгородська міська друкарня, 2008. - 96с.

Посібник вміщує матеріали з курсу „Педагогіка (Розділ „Дидактика”)”, необхідні при вивченні студентами вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які здобувають фах педагога. Розглянуто основні поняття дидактики та подано методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів.

Мукачівський державний університет
м. Мукачево, вул.. Ужгородська, 26
Автор: кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Фізеші О.Й.

 

Розділ „Природничо-математична освіта”

Основи хімії та фізико-хімії полімерів

Підручник вийшов з друку: м. Київ, Кондор, 2010. - 325с.

У підручнику викладені основи хімії, фізико-хімії і фізики високомолекулярних сполук, питання будови і синтезу полімерів, їх хімічного перетворення, розглядаються найважливіші представники більшості класів синтетичних і природних полімерних сполук, їх властивості і методи переробки, всебічно висвітлюються шляхи використання їх у народному господарстві.
Підручник пропонується для студентів технологічних та хіміко-технологічних факультетів вузів, інженерів-технологів і наукових працівників.

Мукачівський державний університет
м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26. Автори: ректор МДУ, зав. кафедрою природничих дисциплін, доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер орденів „За заслуги” II та III ступенів, академік Української технологічної академії, Міжнародної кадрової академії Мигалина Ю.В.;
декан технологічного факультету, кандидат технічних наук, академік Української технологічної академії, член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з напряму „Легка промисловість” Козарь О.П.

Методика роботи над складеними задачами за інтерактивними технологіями

Методичні рекомендації вийшли з друку: м. Мукачево, Інформаційно-видавничий центр МДУ, 2009. - 50с.

У методичному посібнику розглянуто роботу над основними типовими текстовими задачами, які вивчаються на уроках математики в початкових класах. Робота над задачами розглядається на трьох ступенях, звертається увага на використання інтерактивних технологій з елементами диференційованого навчання.
Методичні рекомендації адресуються викладачам вузів, студентам педагогічних спеціальностей та вчителям початкових класів.

Мукачівський державний університет
м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26.
Автор: ст. викладач кафедри педагогіки та методики початкової освіти, Заслужений працівник освіти і науки України Щербан Г.В.

Використання інтерактивних методів навчання на уроках природознавства

Методичні рекомендації вийшли з друку: м. Мукачево, Інформаційно-видавничий центр МДУ, 2010.-46с.

У методичних рекомендаціях подається коротка характеристика основних інноваційних вправ та рекомендацій щодо їх використання на уроках природознавства у початковій школі.
Методичні рекомендації адресуються студентам та вчителям початкових класів щодо удосконалення навчально-виховного процесу з природознавства.

Мукачівський державний університет
м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26.
Автор: старший викладач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Кузьма-Качур М.І.

Застосування ігрових технологій на уроках хімії – ефективний засіб впровадження елементів двомовного навчання

Методичний посібник вийшов з друку:
Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010. – 105 с.

Розглянуто особливості формування творчої особистості учня, мовленнєвих умінь та навичок, робиться висновок, що навчання учнів узгодженню мовленнєвих і образних структур як складових мови хімії має стати для них основою розуміння навчального матеріалу. Представлено систему дидактичних вправ та ігор, що конкретизують головну ідею методики, яка полягає у розвитку в учнів здатності оволодівати хімічною термінологією рідною та державною мовами. Теоретично обґрунтовано і експериментально доведено ефективність ігрових технологій на уроках хімії, як засобу впровадження елементів двомовного навчання, з урахуванням принципів інтеграції і цілісності у вивченні матеріалу, зокрема. Зроблено висновок, що застосування елементів двомовності на уроках хімії сприяє розвитку  розумових здібностей учнів та формує в них дієві хімічні знання.
Посібник адресований вчителям-новаторам хімії шкіл з угорською мовою навчання.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: вчитель хімії Великодобронської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Молнар Є.І., методист кабінету природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань та екології Голомб О.М.

Втілення інноваційних технологій у навчально-виховний процес на уроках природничо-математичного циклу загальноосвітньої школи

Запроваджується з 2007 року

 

Використання у навчально-виховному процесі інформаційних технологій як нового засобу навчання, який динамічно розвивається, сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, урахуванню їх індивідуальних нахилів та можливостей, підтриманню діяльнісного підходу до організації навчального процесу, практичній реалізації різнорівневих завдань, поетапному засвоєнню знань, умінь і навичок.
На уроках природничо-математичного циклу використовуються такі комп’ютерно зорієнтовані засоби навчання як програма генерації та проведення тестів, програма розробки презентацій, повний шкільний курс з математики.
Застосування комп’ютерно зорієнтованих засобів дає можливість розв’язувати досить складні дидактичні завдання:
- вивчення явищ і процесів у мікро- та макросвіті на основі використання засобів комп’ютерної графіки та комп’ютерного моделювання;
- представлення в зручному для вивчення масштабі часу різних процесів, які реально відбуваються з дуже великою або дуже малою швидкістю.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: заступник директора з навчально-методичної роботи, доцент Петечук В.М.; старший викладач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Сігетій І.П., директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 м. Ужгорода Ващук С.Г.

Технологія модульного інтерактивного навчання як засіб розвитку особистості учня на уроках природничо-математичного циклу

Запроваджується з 2009 року

Технологія модульного інтерактивного навчання є прикладом особистісно-мотивованої, пізнавальної діяльності учнів протягом навчального процесу, побудованого цього на основі діалогового спілкування. Особливістю даної технології на уроках природничо-математичного циклу є застосування інтерактивного навчання спільно з модульною технологією, а також поєднання нових підходів до навчання і елементів звичайного комбінованого уроку. Технологія передбачає таку організацію навчальної діяльності, при якій учень сам оперує навчальним змістом, що, безумовно, веде до глибокого і усвідомленого засвоєння матеріалу, уміння формувати особисту точку зору, власну думку на підставі осмислення різноманітного досвіду, ідей та уявлень; уміння розв’язувати проблеми (задачі); здатність самостійно займатися власною освітою; вміння співпрацювати та працювати в групі.
Модульна інтерактивна технологія базується на ідеї відтворювального навчального циклу, у зміст якого входять загальна постановка мети навчання, перехід від загального формулювання мети до її конкретизації, попередня (діагностична) оцінка рівня обізнаності учнів; сукупність навчальних процедур (на цьому етапі повинна відбуватися корекція навчання за допомогою оперативного зворотного зв'язку), оцінка результату.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: заступник директора з навчально-методичної роботи, доцент Петечук В.М.; доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Грабовський О.В.; завідуюча Центром інноваційних педагогічних технологій та дистанційного навчання Грабовська Т.І.

Контрольно-практичні роботи з математики. Частина 1

Збірник завдань вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2006. – 200 с

Збірник завдань та їх розв’язків розрахований на вчителів та викладачів математики, студентів математичних факультетів, учнів загальноосвітніх шкіл. У ньому зібрані контрольні роботи, які пропонувалися вчителям математики на курсах підвищення кваліфікації в 1992-1996 роках.
Чимало завдань збірника зустрічаються на різноманітних олімпіадах і вступних іспитах до вищих навчальних закладів. Тому його можна використовувати на уроках математики, семінарах, математичних гуртках, факультативах, при підготовці школярів до олімпіад, вступу до вищих навчальних закладів. У збірнику зібрані задачі, які допомагають опанувати класичні ідеї, методи, способи розв’язання, систематизувати і узагальнювати підходи і шляхи пошуку розв’язання стандартних і творчих задач як школярам, так і студентам та вчителям математики.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м.Ужгород, вул. А.Волошина, 35
Автори: завідувач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Орос В.М., заступник директора з навчально-методичної роботи, доцент Петечук В.М., методист кабінету природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань та екології Петечук К.М.

Контрольно-практичні роботи з математики. Частина 2

Збірник завдань вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2008. – 204 с.

Збірник завдань є другою частиною посібника «Контрольно-практичні роботи з математики». У ньому зібрано контрольні роботи, які пропонувалися вчителям математики Закарпатської області на курсах підвищення кваліфікації в 1992-2007 роках. Друга частина містить завдання, 1997-2007 років.
Збірник розрахований на вчителів та викладачів математики, студентів математичних факультетів, учнів загальноосвітніх закладів. Може бути  використаний на уроках математики і в позакласній роботі, семінарах, на математичних гуртках, факультативах, при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, вступу до вищих навчальних закладів.  Покликаний допомогти учням та вчителям математики сформувати банк базових предметних компетенцій.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35
Автори: завідувач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Орос В.М., заступник директора з навчально-методичної роботи, доцент Петечук В.М., методист кабінету природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань та екології Петечук К.М.

Параметр. Посібник для абітурієнта та вчителя

Збірник завдань вийшов з друку: Ужгород, Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2006. – 51 с.

            Посібник містить опис деяких загальних методів розв’язування найбільш типових прикладів з параметрами: лінійних рівнянь (нерівностей) та їх систем, квадратних рівнянь (нерівностей) та інших. Переважна більшість пропонованих задач взята із збірників вступних іспитів учбових закладів України та Росії, у тому числі Ужгородського національного університету.        
Збірник розрахований на вчителів та викладачів математики, студентів математичних факультетів, учнів загальноосвітніх закладів. Може бути  використаний на уроках математики і в позакласній роботі, семінарах, на математичних гуртках, факультативах, при підготовці до вступу до вищих навчальних закладів.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35
Автори: завідувач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Орос В.М., заступник директора з навчально-методичної роботи, доцент Петечук В.М., методист кабінету природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань та екології Петечук К.М.

Шляхи підвищення пізнавальної активності учнів при вивченні астрономії

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: м. Ужгород, 2006. – 54с.

Навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо вивчення зоряного неба в різні пори року, розв’язування задач на знаходження основних характеристик зірок з використанням десяткових логарифмів, умови задач для самостійного опрацювання, цікаві легенди, міфи зоряного неба, практичні роботи, які можуть проводитися  в домашніх умовах самостійно.
Навчально-методичний посібник є доповненням до підручника «Астрономія» автора І.А. Климишина, адресується вчителям, учням  загальноосвітніх навчальних закладів.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35
Автори: завідувач кабінету природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань та екології Гайналій Л.І., вчитель фізики та  астрономії Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського району Тисовська М.В.

Математичне моделювання як засіб наукового пізнання

Навчально-методичний посібник вийшов з друку: Ужгород, видавничо-інформаційний центр ЗІППО, 2010.- 210 с.

На сучасному етапі розвитку науки її методологічна спрямованість стає домінантною рисою наукового мислення. Поряд із традиційними методами пізнання бурхливими темпами розвивається математичне моделювання, перетворюючись в один із основних методологічних підходів при дослідженнях
найрізноманітніших реальних процесів. Цей засіб наукового пізнання поєднує елементи різних концепцій, технологій і методик. Тому цікавими і повчальними для колег-освітян є погляди Михайла Кириловича Гребенюка на роль і значення математичного моделювання як засобу наукового пізнання.
Розроблено і обґрунтовано ряд розв’язків задач, наведено приклади експериментальних досліджень фізичних явищ шляхом застосування математичного моделювання.

Гімназія м. Ужгорода.
Автор Заслужений вчитель України, вчитель-методист, вчитель фізики Гребенюк М.К.

Особливості вивчення біології в школі на матеріалі флори рідної місцевості

Методичні рекомендації вийшли з друку:
Ужгород, В-во „Ѓражда”, 2010

Методичні рекомендації містять матеріали, що сприяють формуванню в учнів умінь та навичок в проведенні дослідницьких робіт та фенологічних спостережень у процесі вивчення біології в школі на прикладі місцевої флори.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автор: вчитель біології Чертезької ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородського району Опаленик М.П.

Організація роботи у дендрокутку

Навчально-методичні рекомендації вийшли з друку: Ужгород, В-во „Ѓражда”, 2010

Навчально-методичні рекомендації вчителя Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівського району Закарпатської області, спрямовані на надання практичних порад щодо створення шкільного дендрокутка, як одного з різновидів шкільної навчально-дослідної ділянки загальноосвітнього закладу, організації та проведення на його матеріалах навчальних екскурсій, практичних і лабораторних робіт.

Закарпатський інститут  післядипломної педагогічної освіти,
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автор: вчитель біології Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівського району Меклеш Н.І.

 

Розділ „Здоров’язбережні технології”

Інтеграційні підходи до формування навичок здорового способу життя школярів

Запроваджується з 2009 року

Сучасні діти, підлітки, молодь часто не мають чітких уявлень про закономірності процесів, що протікають в їх власному організмі, про принципи здорового способу життя, в тому числі, основах праці і відпочинку, шляхах попередження перевтоми, способах підтримки високого рівня працездатності, культури фізичної діяльності, правилах раціонального харчування, тобто не володіють всіма тими знаннями, значущість яких особливо зросла в даний час у зв'язку із збільшенням нервово-психічних навантажень і складною екологічною обстановкою. Тому так важливо, щоб навики здорового способу життя формувалися в школі.
У зв’язку з цим актуальними є інтеграційні підходи до формування навичок здорового способу життя школярів, які направлені на вирішення проблем еколого-валеологічної освіти, формування і розвиток понять про здоровий спосіб життя, виявлення взаємозв'язку з іншими загальнобіологічними поняттями, розкриттю можливостей системного засвоєння міждисциплінарного матеріалу на уроках „Основ здоров’я”, основ безпеки життєдіяльності, цивільної оборони, фізичної культури, біології.
Основним завданням інтеграційних підходів до формування навичок здорового способу життя школярів є навчити учнів не зубрінню анатомічного матеріалу і гігієнічних рекомендацій, а осмисленню, розумінню їх фізіологічної суті, вмінню скласти свою власну систему оздоровлення, яка б стала потребою душі, а не навчальним завданням.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Грабовський О.В.; завідуюча Центром інноваційних педагогічних технологій та дистанційного навчання Грабовська Т.І.; методист кабінету виховної роботи та етико-естетичного циклу Таран О.М.

За здоровий спосіб життя

Запроваджується з 2004 року

Закарпатську обласну благодійну Асоціацію „Рівний-рівному”, основною метою діяльності якої є розвиток освіти, науки та охорони здоров`я, а також об`єднання зусиль громадських та негромадських організацій, установ до розв’язання проблем з формування навичок здорового способу життя серед учнівської молоді. Асоціація об`єднала педагогів, психологів, соціальних працівників Закарпатської області, які працюють над реалізацією програми «Рівний-рівному» в навчальних закладах області.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автор: ст..викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Сивохоп Я.М.

Психологічна адаптація випускників загальноосвітніх навчальних закладів до умов зовнішнього незалежного оцінювання

Запроваджується з 2007 року

У зв’язку із запровадженням обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, пропонується психологічна підтримка випускникам з метою їх успішної адаптації до умов ЗНО. Враховуючи, що  молоді люди починають самостійне життя в час глибокої економічної, фінансової, духовної і моральної  кризи, який накладає свій негативний відбиток на свідомість молодої людини і викликає додаткові негативні переживання, невпевненість у завтрашньому дні – психологічна підтримка вкрай необхідна. З метою профілактики екзаменаційного стресу у випускників запроваджена система занять, розроблена практичним психологом  Доробратівської ЗОШ.
Мета даної роботи полягає в тому, щоб надати випускникам, які складатимуть екзамени зовнішнього незалежного оцінювання кваліфіковану психологічну допомогу, яка допоможе справитися зі страхами, викликаними іспитами ЗНО і скласти їх максимально успішно. Узагальнені напрацювання викладені у методичних рекомендаціях «Психологічна адаптація випускників загальноосвітніх навчальних закладів до умов зовнішнього незалежного оцінювання»

Автор: практичний психолог Доробратівської ЗОШ І – ІІІ ст. Ващинець Г. П.

 

 

Розділ „Партнерство (міська – сільська школи, школа – ВНЗ, міжнародні зв’язки тощо)”

Дитина – у родині
Запроваджується з 1999 року

            Проект „Дитина – у родині” реалізовується Перечинською загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради спільно із Благодійним фондом „Християнська допомога Східній Європі”. Метою співпраці є оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, набуття ними досвіду проживання у сім`ях з формуванням рис родинності. Діти перебувають влітку на відпочинку та оздоровленні у сім`ях громадян Нідерландів.
У рамках  проекту протягом 11 років під час літніх канікул відпочило близько 500 вихованців.
Особлива увага приділялася розвитку талановитої дитини, для цього створюються умови для реалізації творчого потенціалу кожного вихованця. Школярі беруть участь у конкурсах, концертних програмах, представляючи  фольклор України та Закарпаття в Європі. За період роботи проекту було випущено шість дисків із записами пісень юних талантів Перечинської школи.
Логічним продовженням проекту „Дитина – у родині” є дія проекту „Студент – план”, у рамках якого 65 випускників школи-інтернату отримують матеріальну допомогу під час навчання у вищих навчальних закладах.
Робота проекту неодноразово висвітлювалась у засобах масової інформації: у газетах, по телебаченню та  радіо.

Автори: педагогічний колектив Перечинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради, м. Перечин, вул. Ломоносова, 1,

Крок до Європи

Запроваджується з 2004 року

Кожен навчальний заклад намагається забезпечувати всебічний розвиток особистості по-своєму. У Перечинській гімназії суспільно-гуманітарного напрямку (Закарпатська область) ця мета реалізується, зокрема, шляхом міжнародного партнерства. За сім років існування  навчального закладу (розпочав свою діяльність 1 вересня 2003 року) встановлено партнерські стосунки з такими школами Європи: гімназія
м. Лежайськ, гімназія м. Глогов Малопольський, об’єднання шкіл м. Дубіче Церкевнє  (Республіка Польща), Bundesrealgimnazium у Відні (Австрія), школа німецького міста Дармштадт (інтернет-листування).  Дружні контакти,  налагоджені  з  освітніми  закладами  зарубіжжя,  взаємний  обмін  досвідом  дають  реальну  можливість  відчути  себе  справжніми  європейцями,  причетними  й  спроможними  до  вирішення  багатьох  актуальних  проблем. Так, до  прикладу, у 2009 році гімназисти стали призерами міжнародного екологічного проекту, у якому брали участь 25 шкіл десяти країн Європи. З 2007 року у гімназії діє Євроклуб. Свою діяльність заклад і надалі будуватиме під гаслом: „Крок за кроком – вперед до Європи”.

Педагогічний колектив Перечинської гімназії
м. Перечин, вул.Червоноармійська,42

 

 

Розділ „Друзі школи”

„Твоя доля – в твоїх руках”

Запроваджується з 2003 року

            З метою соціалізації вихованця інтернатного закладу, утвердження особистості дитини у суспільстві, здійснення пропаганди здорового способу життя Ужгородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. веде тісну співпрацю з обласним управлінням „Інваспорту”. На базі школи безкоштовно проводяться спортивні секції з футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, міні-футболу, гірських лиж, легкої атлетики, плавання.
Управлінням „Інваспорту” ведеться тісна співпраця з батьками  школярів. Щороку у вересні організовуються батьківські «навчання», а в травні для батьків демонструються досягнення гуртківців.
Результати роботи – це участь учнів  у Всеукраїнських змаганнях спартакіади «Повір у себе», у змаганнях Чемпіонату України з легкої атлетики, волейболу, участь у різних змаганнях першості Закарпатської області серед спортсменів-інвалідів, участь у змаганнях Кубку України  з легкої атлетики, у першості ОДЮСШ.
Державна служба зайнятості встановила в Ужгородській спеціальній загальноосвітній школі профорієнтаційний термінал, що допомагає учням у виборі професії. Проводяться зустрічі:  підприємців – батьків – випускників –працівників державної служби.

Ужгородська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ст., м. Ужгород, вул. Щедріна, 14
Автори: Бушко Н. І., директор школи

 

Розділ „Інформаційно-комунікаційні технології”

Формуємо тренерські вміння педагогів

Запроваджується з 2004 року

Створено інформаційно-просвітницький тренінговий центр на базі кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського інституту ППО. Мета: формування нових, доступних умов використання сучасних можливостей, технологій тренінгової та інформаційно-освітньої діяльності, що дозволяє позитивно регулювати результативність пошукового навчання, викладання та практичного використання сучасних освітніх технологій; розробка нових та реалізація уже існуючих програм; підготовка педагогів-тренерів до роботи з підлітками з актуальних питань молодіжного середовища – формування навичок здорового способу життя, лідерство, профорієнтація, шкільне та студентське врядування та інше.
На базі центру започатковано  школу тренерської майстерності для підвищення професійного рівня та оволодіння новими, ефективними технологіями роботи з дітьми.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автор: ст. викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Сивохоп Я.М.

 

 

Освітянський інформаційний ВЕБ–сайт zakinppo.org.ua

Створений у 2008 році

З метою організації єдиного освітянського інформаційного Інтернет-простору краю, Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти розроблено та введено в дію WEB-сайт з представленням у ньому педагогічних досягнень підрозділів інституту.
Розробляється ідея об’єднати у межах одного інформаційного порталу освітянські структурні підрозділи області. Це дасть можливість педагогам оперативно отримувати інформацію, повідомлення про останні події і факти, розповсюджувати власний і переймати передовий педагогічний досвід, на практиці застосовувати рекомендовані плани уроків, проекти, програми, бути учасниками предметних олімпіад, тематичних дискусій, конференцій, семінарів у системі освіти.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А. Волошина, 35

Впровадження Єропейського стандарту якості освіти

Запроваджується з 2003 р.

В навчальних закладах Закарпаття, особливо в ліцеях, гімназіях з угорською мовою навчання, уже більше семи років учні на випуску отримуть сертифікат ECDL
ECDL (The European Computer Driving Licence, Європейська сертифікація комп'ютерного користувача) – провідна світова сертифікація комп'ютерних користувачів. Сертифікація є стандартом у всьому світі, а міжнародні сертифікати, визнано більш ніж в 150 країнах. Сертифікат ECDL є загальноприйнятим у Європі та США стандартом, який підтверджує, що його володар знайомий з основними концепціями інформаційних технологій, вміє користуватися персональним комп'ютером і базовими додатками. ECDL як стандарт комп'ютерної грамотності визнаний Європейською комісією, ЮНЕСКО, Радою Європейських Професійних Інформаційних Товариств, Європейським товариством інформатики, міністерствами освіти різних країн. Україна також є учасником програми ECDL з 2003 року.
Отримати Сертифікат ECDL може будь-який комп'ютерний користувач, що володіє достатніми знаннями і уміннями для здачі всіх модулів згідно Учбового плану. Для того, щоб отримати Сертифікат ECDL Start необхідно здати будь-які 4 модулі, Сертифікат ECDL Core – 7 модулів. Модулі здаються шляхом обмеженого за часом комп'ютерного тестування.
Навчання проходить факультативно в паралель програмі з Інформатики” в 10-11 класах.  Особливий вклад в впровадженні в освіту Закарпаття інформаційно-комунікаційних технологій Європейського стандарту(ECDL Core) зроблено вчителем-методистом з інформатики Тячівського ліцею Зеленською Надією Олександрівною.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А. Волошина, 35
Автор: методист кабінету природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань та екології Мельниченко Д.П.

 

 

 

Розділ „Про що говорять за „круглими столами”

Збережемо культуру – збережемо світ

Збірник матеріалів „круглого столу” вийшов з друку: м. Ужгород: Ліра, 2008. – 258 с.

Про актуальні питання збереження та відродження історико-духовної та культурної спадщини гуцулів, лемків, бойків Закарпаття вели мову учасники «круглого столу» - науковці, етнографи, вчителі історії, народознавства,  педагоги-позашкільники та голови , члени культурологічних товариств, спілок, асоціацій етнографічних груп, що проживають на  Закарпатті. Організатори «круглого столу» - відділ у справах національностей Закарпатської облдержадміністрації, Центр культур національних меншин Закарпаття, інститут ППО   Зібранню передувала велика пошукова та дослідницька робота, за результатами якої опубліковано збірку. Окрім виступів учасникам було запропоновано перегляд виставки декоративно-прикладного та вжиткового мистецтва гуцулів, лемків та бойків Закарпаття.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35.
Автори: завідувач кабінету виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу Сивохоп В.І.

 

Розділ „Школа після уроків”

Збережемо замки Закарпаття

Запроваджується з 1991 року

Міжнародна волонтерська еколого-археологічна експедиція „Невицький замок” працює безперервно. Експедиція має академічний статус. Основними завданнями експедиції є: археологічне дослідження пам’ятки Невицький замок, упорядкування території об’єкту, реконструкція історичного рельєфу пам’ятки, підготовка необхідної бази  даних для майбутньої музеєфікації замку та можливого створення історично-архітектурного заповідника „Невицький замок”, популяризація історико-культурної спадщини Закарпаття, виховання та оздоровлення учнівської молоді, надання додаткової освіти для учасників експедиції.
Експедиція працює з кінця травня до початку вересня. Учасники проживають в наметовому таборі, що розташований безпосередньо під мурами замку. Щорічно в роботі експедиції бере участь 200- 300 чоловік. Ядро експедиції складають гуртківці Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді. Активну участь  у її роботі приймають волонтери з інших куточків України та із-за кордону.
Наукове керівництво роботою експедиції забезпечує Закарпатський краєзнавчий музей.

Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді
м. Ужгород, вул..Висока,8
Автор: методист Закарпатського Центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді) Дзембас О.В.

 

 

Вивчаємо та досліджуємо природу рідного краю

Запроваджується з 1993 року

Нова форма комплексної еколого-краєзнавчої експедиції „Сплав річкою Тисою” введена у навчальну програму гуртків відділу екології та природоохоронної роботи Закарпатського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у. Метою її є поглиблене вивчення природоохоронного законодавства України, зокрема Водного кодексу, дослідження й посильна охорона водойм, а також знайомство з історико-культурною і природною спадщиною рідного краю.
Еколого-краєзнавча подорож „Сплав по Тисі” містить у собі цілий ряд наукових, практично-пізнавальних аспектів. Зокрема вона надає можливість проведення у природі тривалих досліджень різного еколого-натуралістичного спрямування, сприяє обміну досвідом роботи з екологічної освіти  й виховання учнівської молоді, педагогів з різних регіонів України та зарубіжних фахівців, відкриває можливість для участі в міжнародних акціях (проектах) по вивченню й дослідженню біляводних екосистем, знайомить учасників експедицій з еколого-натуралістичним рухом у Закарпатті.

Закарпатський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
м. Ужгород, вул..Загорська,126
Автор: директор центру Геревич О.В.

Перлина Закарпаття

Запроваджується з 2004 року

Надзвичайно вдалим для освітньо-виховного процесу є знаменита Долина нарцисів – одна з найцінніших перлин Закарпаття. Щорічно у травні, в період масового цвітіння нарцису, проходить зліт юних екологів Закарпаття „Золотий нарцис”, організаторами якого є управління освіти і науки Закарпатської ОДА та Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
Обласний зліт юних натуралістів  проводиться в рамках трудової акції „Турбота молоді тобі, Україно” з метою екологічного, естетичного та патріотичного виховання підростаючого покоління, виховання в учнів любові до рідного краю, формування в учнівської молоді бережливого ставлення до природи, пропаганди та залучення школярів до природоохоронних заходів. Під час зльоту розгортається захоплююче дійство: презентуються експозиції – виставки природоохоронної роботи, яку проводять учні під керівництвом педагогів, працівників лісового, водного господарств, природоохоронців-наставників, лунають віршовані й пісенні творчі звіти екологічних агітбригад, проводяться змагання юннатів-ерудитів, юних лісівників, екотуристів, художників-анімалістів.

Закарпатський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
м. Ужгород, вул..Загорська,126
Автори: колектив центру

Минуле – руками майбутнього

Запроваджується з 2009 року

Проект „Минуле – руками майбутнього” є частиною комплексної історико-пошуково-краєзнавчої програми „Збережіть скарби рідного краю” Ужгородського палацу дітей та юнацтва, учасниками якої є вихованці різних структур палацу. Він не має аналогів у навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів. Це – історико-етногрфічне макетування. Але скоріше воно нагадує діорами з життя і побуту наших предків, створені з незвичних для цього матеріалів – ляльки з кукурудзяного листя господарюють у хаті, на будівництві замку, в гончарній, ковальській майстернях, орють землю, керують паровозами і все це – з картону і шпону, каміння і піску. Унікальність проекту навіть не втому, що тут у макетах відтворена минувшина нашого краю, а те, що творячи ці мініатюри власноруч, діти долучаються до багатющої духовної і культурної спадщини і дістають поштовх для її вивчення і розуміння того, що їхнє життя невіддільне від життя рідної землі.
Учасниками проекту є вихованці фольклорно-етнографічного клубу „Світлиця”, клубу „Майстер-хобі”, гуртків „Скульптура” і „Кераміка”, „Комп’ютерна грамотність”. Керує проектом методист Ужгородського палацу дітей та юнацтва „ПАДІЮН” Ганько Н.В.

Ужгородський палац дітей та юнацтва „ПАДІЮН”
м. Ужгород, Студентська набережна, 8
Автор: методист палацу дітей та юнацтва Ганько Н.В.

 

 

 

Науково-педагогічна лабораторія „Сучасні технології виховання”

Запроваджується з 1997 р.

Технології виховання – вимога часу і суспільства, шлях, який робить виховний процес ефективнішим. Мистецтво засноване на інтуїції, а технологія – на науці. Вона є водночас і способом, і результатом втілення наукових досягнень.
Науково-педагогічна лабораторія „Сучасні технології виховання” працює на регіональному рівні, займається розробкою та впровадженням у шкільні і позашкільні виховну практику технологій виховання, що базуються на демократичних цінностях. Апробовані сугестивні технології виховання, технології самовиховання та саморозвитку, технології соціалізації особистості та ін..
З 2003 року реалізуються технології виховання, що здійснюються крізь призму викладання суспільно-гуманітарних предметів у ЗНЗ різних типів.

Закарпатський інститут післядипломної
педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. Волошина, 35
Автори: завідувач кафедри методики 
викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Баяновська М.Р.

Розділ „Все для вчителя”

Своїми руками творимо прекрасне

Посібник для вчителя трудового навчання вийшов з друку: Ужгород: „ІВА”, 2009. – 94 с.

На прикладі  проектно-технологічної діяльності  подано змістове наповнення освітньої галузі „Технологія”.
У виданні представлено широкий спектр вибору технологій, які можна застосувати у творчому проекті. Описано нові, оригінальні ідеї,  технології вишивки, виготовлення стильних прикрас для дому, які можна зробити своїми руками. Створюючи разом з учителем маленькі шедеври, учні зможуть поглибити свої знання і вміння, розкрити творчі можливості. Наприклад, розробка проектної технології як моделі інтерактивного навчання на тему „Вишивка шовковими стрічками”.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А. Волошина,35
Автори: методист кабінету виховної роботи Тяскайло Г.І.,
учитель трудового навчання Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Новицька Т.В.

До основ світової культури

Методичний посібник „Інноваційні підходи до викладання курсу „Художня культура” вийшов із друку: Ужгород, 2009, 67 ст.

У посібнику розкрито теоретико-методологічні основи, методику викладання „Художньої культури” та значення  предмета в духовному розвитку і художньо-естетичному вихованні сучасного школяра.. Посібник містить варіативну програму з „Основ світової культури”, розробки уроків з художньої культури. Він створений на допомогу вчителям художньої культури загальноосвітніх шкіл.

Автор: вчитель музики АНВК
м. Ужгорода Шек К. В.

 

Розділ „Влада – школі”

Концепція народної освіти Закарпаття

Запроваджується з 1991 р.
Баяновська М., Ердик С., Лупич В. Концепція народної освіти Закарпаття
//Новини Закарпаття.-1991.-21 серпня.

Усі ми – родом із дитинства. Всі ми проходили через школу, вчилися, як сказав один із великих чого-небудь і як-небудь. А звідси – кожен з нас влаштував свою долю в міру не лише своїх здібностей, а й у міру своєї освіченості.
Тому нерідкі нарікання батьків на адресу недостатнього виховання дітей мають під собою підставу: той рівень освіти, який ми маємо сьогодні, не може задовольняти нікого. Поки держава не повернеться лицем до проблем освіти, доти говорити про якісну підготовку учнів до самостійного життя, до свідомого вибору професії ніщо. Час не жде. Педагогічна громадськість занепокоєна станом освітньої справи, задумовується над подальшою долею школи.
В основу Концепції народної освіти Закарпаття закладено ідею створення та розвитку в регіонах нових типів навчальних закладів, відродження тих прогресивних, що історично існували. Концепція охоплює учнів різних розумових здібностей, не залишає поза увагою жодну дитину; дає широкі демократичні права як учням, так і вчителям.

Закарпатський інститут післядипломної
педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А. Волошина, 35
Автори: завідувач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін, доцент Баяновська М.Р. вчитель Русько-Комарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородського району Ердик С.М.

Розділ „Батьки – діти – вчителі”

Школа і родинно-музичне виховання

Запроваджується з 2006 р.

Ідеал української родини творився роками. Українська нація повинна зберегти себе в родині.
У сучасних умовах школа працює над формуванням загальнокультурної особистості учня, його музичним вихованням засобами родинної педагогіки. Розробка нових підходів щодо підтримки сім’ї (родини) на сучасному етапі розвитку українського суспільства дедалі актуалізується.
Загальнокультурний розвиток особистості розпочинається у сім’ї (родині) Родина є природним середовищем для виховання дитини та її соціалізації, джерелом матеріальної й емоційної підтримки.
Запропоновані форми родинно-музичного виховання школярів виявилися ефективними у створеній на базі школи стрункої системи «Школи – родини» у багатокультурному середовищі.

Ужгородська ЗОШ І-Ш ст. № 5 з
поглибленим вивченням французької  та англійської мов Ужгородської міської ради Закарпатської області
м. Ужгород, Київська набережна, 16
Автори: вчитель музичного мистецтва
Колодій В.С.

 

Розділ „Своя” преса”

Науково-методичний журнал „Освіта Закарпаття”

Виходить у світ з 2004 року

Часопис об’єднує інтелектуальний потенціал науковців і педагогів-практиків області у розгортанні конструктивних процесів для піднесення національної освітньої системи до рівня світових стандартів. На сторінках видання презентуються нові концепції, програми освіти і виховання, наукові досягнення, українознавчі аспекти поступу національної школи, методологія і психологія управлінської діяльності тощо.
Функціонування у краї журналу „Освіта Закарпаття” сприяє впровадженню інноваційних педагогічних технологій в практику роботи сучасного загальноосвітнього навчального закладу.
Основні тематичні розділи: „Актуальні проблеми освітнього процесу: теорія, практика, досвід”, „Досліджуємо зміст освіти та методи навчання”, „Профільна освіта в сучасній школі” тощо.
Головний редактор – Химинець В.В., доктор фізико-математичних наук, профессор.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А. Волошина, 35

Газета „Слово вчителя”

Виходить у світ з 2003 року

На сторінках газети створено умови для висвітлення освітніх процесів, передового педагогічного досвіду, обміну досвідом, впровадження інноваційних технологій, нових ідей в управлінні освітою.
Газета надає можливість вчителям, вихователям, учням готувати матеріали до друку, пропонувати теми для обговорення, дискусій, що є найбільш актуальними для них. Зокрема часопис співпрацює з тими закладами, які не в змозі організаційно і фінансово випускати власну шкільну пресу.
„Слово вчителя” – газета профільна. Через районні та міські відділи освіти надходить у кожну школу області. Має індивідуальну підписку. Періодичність – 2 рази щомісяця.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А. Волошина, 35

Розділ „Школа управління”

Керівництво дошкільним навчальним закладом

Інформативно-методичні матеріали на допомогу керівникові дошкільного навчального закладу вийшли з друку: Тернопіль, Мандрівець, 2008. – 168 с.

Матеріали збірника розкривають концептуальні засади модернізації дошкільної освіти, мету, завдання та пріоритетні напрямки її розвитку. У збірнику подані сучасні вимоги до організації керівництва дошкільним навчальним закладом, до контролю і управління навчально-виховним процесом, а також орієнтовні форми контролю за різними видами діяльності в дошкільному навчальному закладі. Збірник містить інформативний матеріал для роботи з батьками в системі дошкільної освіти.
Матеріали збірника призначені для організаторів дошкільної освіти, керівників дошкільних навчальних закладів, педагогів-вихователів, студентів педагогічних закладів.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
м. Ужгород, вул. А. Волошина, 35
Упорядники: зав. кабінету дошкільної і початкової освіти Майор Н.С.; методист лабораторії дошкільного виховання Житомирського ІППО, науковий кореспондент Інституту психології імені Г. Костюка АПН України Манилюк Ю.С.; проректор з навчальної роботи, доцент кафедри педагогіки і методики дошкільної освіти Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту Марусинець М.М., методист кабінету дошкільної і початкової освіти Тимофеєва О.О.