Розробка, впровадження нових освітніх моделей і технологій в Закарпатській області

Приводимо перелік основних інноваційних моделей і технологій, які впроваджуються в практику освітянами області:

\

П/П

Назва інновації, проблема, наукове керівництво

Школа

Терміни

1.

„Створення моделі школи культуротворчого, культурологічного спрямування”;
сформувати в учнів художньо-естетичну освіченість, мовну, екологічну культуру, раціональну свідомість, розвиток індивідуальних здібностей, талантів від дошкільного віку до повноліття в ході чуттєво-змістовного сприйняття національної та світової культури;
Жоффчак Золтан Золтанович

АНВК

І етап – з травня 2002 р. по травень 2003 року;
ІІ етап – з червня 2003 р. по травень 2005 року;
ІІІ етап – з червня 2005 р. по травень 2007 року;
ІV етап – з червня 2007 р. по травень 2010 року

2.

„Втілення інноваційних технологій у навчально-виховний процес на уроках природничо-математичного циклу загальноосвітньої школи”;
використання у навчально-виховному процесі інформаційних технологій як нового засобу навчання, який динамічно розвивається, сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, урахуванню їхніх індивідуальних нахилів та можливостей, підтриманню діяльнісного підходу до організації навчального процесу, практичній реалізації різнорівневих завдань;
Петечук Василь Михайлович

Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ст. №19

2008 – 2010 рр.

3.

„Інтегрований підхід до розвитку особистості в умовах сільської школи”;
реалізувати зміст освіти середньої школи через принципи гуманізації освіти, особистісного підходу до учня, системності, екологізації, єдності національного та загальнолюдського, пріоритету розвиваючого навчання, творчої діяльності, додатковості, інтеграції;
Логойда Марія Юріївна, Черяник Наталія Станіславівна, Штуллер Оксана Юріївна, Федорянич Василь Михайлович

Кам’яницька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

І етап – з вересня 1999 р. по червень 2000 року;
ІІ етап – з вересня 2000 р. по червень 2004 року;
ІІІ етап – з вересня 2004 р. по червень 2010 року

4.

„Запровадження проекту навчально-виховного об’єднання „Шкільний округ”;
ефективність впровадження профільного навчання в умовах сільської місцевості, оптимізація мережі та координація навчальних планів сільських шкіл за регіональним принципом;
Мицька Микола Михайлович

Тур’я-Пасіцька ЗОШ І-ІІІ ст.,

І етап – з вересня 2005 р. по червень 2006 року;
ІІ етап – з вересня 2006 р. по червень 2007 року;
ІІІ етап – з вересня 2007 р. по червень 2010 року

5.

„Технологія формування творчої особистості”;
покращення якості знань учнів, активізація пізнавальної активності в урочний та позаурочний час, формування знань, умінь і навичок школярів на творчому рівні;
Клемонца Володимир Андрійович

Свалявська гімназія

з вересня 2004 року по червень 2010 року

6.

„Технологія розвивального навчання”;
удосконалення розвитку пізнавальної активності на уроках; формування самовдосконалення, саморозвитку, самопізнання, формування знань, умінь і навичок школярів на творчому рівні;
Кікало Іван Григорович

Березниківська ЗОШ І-ІІ ст.

І етап – вересень-грудень 2004 р.
ІІІ етап – 2005-2007 рр.
IV етап (науково-практичний) – 2008 р.
V етап – 2010 р.

7.

„Технологія формування творчої особистості”;
покращення якості знань учнів, активізація пізнавальної активності в урочний та позаурочний час, формування знань, умінь і навичок школярів на творчому рівні;
Лізанець Петро Іванович

Полянська ЗОШ І-ІІ ст.

з вересня 2004 року по червень 2010 року.

8.

„Особистісно-орієнтоване навчання”;
формування цілісної особистості, яка усвідомлює свою гідність; організація навчання на засадах поваги до особистості вихованця, врахування особливостей індивідуального розвитку;
Чаклей Дмитро Іванович

Стройненська ЗОШ І-ІІ ст.

з вересня 2004 року по червень 2010 року.

9.

„Використання ЕОМ та медіа-технологій при викладанні навчальних дисциплін”;
підвищення темпу подачі інформації; візуальність подачі інформації; розвиток комунікативних здібностей учнів; підвищення культури самоконтролю та розвиток почуття відповідальності;
Денч Елемір Елемірович

Ліцей з гуманітарним та природничим профілем с. Великі Береги

І етап – 2004 р.
ІІ етап – 2005-2006 рр.
IІІ етап – 2007-2010 рр.

10.

„Інтерактивні методи у процесі навчання та виховання”;
формування в учнів умінь і навичок; розвиток комунікативних здібностей учнів; підвищення культури самоконтролю;
Денч Елемір Елемірович

Ліцей з гуманітарним та природничим профілем с. Великі Береги

І етап – 2004 р.
ІІ етап – 2005-2006 рр.
IІІ етап – 2007-2010 рр.

11.

„Гімназія – ВНЗ”;
урізноманітнення форм навчання і виховання, поліцентризм освіти і науки, зближення систем освіти та входження в світовий освітній простір;
Гиндрюк Василь Васильович

Гімназія м. Ужгорода

з вересня 2002 р. – експеримент продовжується

12.

„Активізація та інтенсифікація діяльності учасників навчально-виховного процесу внаслідок використання технологій особистісно-орієнтованого навчання, педагогіки життєтворчості”;
пошук, відбір, навчання, виховання і розвиток творчо обдарованих дітей; забезпечення їх інтелектуального, творчого, культурного потенціалу з використанням технологій особистісно-орієнтованого навчання, педагогіки життєтворчості;
Якимчук Віталій Серафимович

Мукачівська гімназія

2007-2010 рр.

13.

„Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження проектного навчання в навчально-виховний процес”;
формування в учнів сучасного стилю мислення, дослідницьких здібностей, впевненості у своїх можливостях;
Коваль Наталія Василівна

Міжгірська ЗОШ І-ІІІ ст.

2007-2012 рр.

14.

„Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес”;
модернізація освітнього простору; активізація пізнавальної діяльності учнів; формування в учнів умінь працювати з інформацією; розвиток комунікативних здібностей; вміння приймати оптимальне рішення;
Белецька Людмила Федорівна

Верхньоводян-ська ЗОШ І-ІІІ ст.

2007-2010 рр.