Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
07.05.2013 Ужгород № 392
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти” від 26.01.2012 № 69, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255 та з метою удосконалення змісту та розширення форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, залучення творчих можливостей та інтелектуальних здібностей кращих учителів-новаторів

Наказую:

1. Утворити при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти авторські творчі майстерні учителів (додаток 1).

2. Затвердити Положення про авторські творчі майстерні учителів (додаток 2).

3. Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти (Палько Т.В.):

3.1. Довести інформацію про створення авторських творчих майстерень учителів до відома загальноосвітніх навчальних закладів.

3.2. Подати на затвердження колегії департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації склад авторських творчих майстерень.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту – начальника управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Сопкову Г.І.

Директор департаменту М. Кляп

Завантажити додатки