Центр ЗНО, інноваційних освітніх технологій та дистанційного навчання створений у вересні 2013 року.
Основним завданням Центру є проведення наукових досліджень згідно з планами роботи інституту, кафедр та філії, запитів відділів, управлінь освіти міст і районів.

Павлович-Іліньо Зоряна Василівна – завідувач центру;

 
Напрямами науково-дослідницької роботи центру є:

пропаганда та поширення інноваційної освітньої діяльності, новітніх освітніх систем, інноваційних технологій серед освітян області;
проведення експертної роботи з оцінки новизни та доцільності впровадження інноваційних педагогічних технологій;
діагностика результатів здійснення інноваційної діяльності;
прогнозування життєздатності та конкурентоспроможності інновації;
організаційне і методичне забезпечення впровадження дистанційного навчання в практику роботи ЗІППО;
розробка проектів нормативно-правової бази функціонування дистанційної освіти;
організація і координація процесу розробки комплектів методичних документів з питань дистанційного управління (навчальних планів, програм, методичних рекомендацій тощо);
організація підготовки фахівців регіонального рівня у галузі дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (консультації, обласні семінари, курси тощо);
створення фонду матеріалів з питань упровадження дистанційного навчання в ЗІППО та організація обміну передовим досвідом;
створення фонду комплектів методичного забезпечення з питань дистанційного навчання, облік наукових, і методичних розробок, літератури з даної проблематики.