Креативність педагогів – успіх вихованців

kreapedaУ контексті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки нові завдання постають перед методичною службою позашкільної освіти. Особливістю її функції має стати мобільність, швидке реагування на зміни в позашкільній освіті, інтереси дітей, запити батьків та педагогічна майстерність методистів, керівників гуртків.
Методична робота в Ужгородському районному центрі дитячої творчості відповідно до цих вимог передбачає систему взаємопов’язаних дій і заходів, які спрямовані на забезпечення методичного супроводу організації виховної роботи у закладі в цілому та всебічне, якісне підвищення загальнокультурного рівня у керівників гуртків, педагогів, удосконалення професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу.


У позашкільному навчальному закладі (директор Вульпе Світлана Петрівна) працює 47 педагогічних працівників, у тому числі 24 сумісники, із них – 14 керівників Малої академії наук. За якісним складом: до 5 років педагогічного стажу – 8 керівників гуртків, до 10 років – 14 педагогів, до 20 років – 18, за 28 років – 5 педагогічних працівників. У 33 гуртках, 58 групах, 14 секціях МАН займається 1017 вихованців. Слід зауважити, що Ужгородський РЦДТ – позашкільний заклад, який працює виключно у сільській місцевості. Тільки 9 гуртків («Образотворче мистецтво», вокальна студія сучасної естрадної пісні «Тоніка», «Комп’ютерні технології», «Писанкарство», «Паперопластика», літературний гурток «Первоцвіт», «Аплікація соломкою», зразкова хореографічна студія «Мрія») діють на базі закладу, інші – 27 гуртків та 14 секцій Малої академії наук – на базі 22 навчальних закладів району.
В Ужгородського районного центру дитячої творчості як комплексного закладу наступні напрями роботи:
- художньо-естетичний напрям;
- науково-технічний напрям;
- туристсько-краєзнавчий напрям;
- МАН.
Методична робота є супроводом до діяльності конкретного педагогічного працівника, бажання якого спрямовані на збагачення вмінь, навичок, педагогічної та виконавської майстерності. Пріоритетними напрямами і завданнями методичної роботи є забезпечення розвитку закладу, зростання професійної компетентності педагогів, проведення дослідно-експериментальної роботи, надання підтримки педагогам в інноваційній діяльності, здійснення керівництва роботою методичних об’єднань. На педагогічних радах виносяться питання, які регламентують діяльність методичної роботи, приймаються рішення щодо вдосконалення форм і методів роботи закладу. Так у травні 2014 року (протокол № 2 від 19 травня 2014 року) розглядалося питання «Застосування нетрадиційних форм і методів виховної роботи на гуртках як основа становлення креативності дитини»; у вересні (протокол № 4 від 18.09.2014 року) розглядалося питання «Особистісне зростання педагога позашкільного закладу як основа забезпечення професійного становлення та результативності роботи»; у листопаді – «Роль дитячого самоврядування в організації навчально-виховної роботи» (№ 5 від 20 листопада 2014 року). Отже, вищий орган закладу приділяє значну увагу як ролі педагогічних працівників, так і ролі учнівського колективу у реалізації завдань, пошуках форм і методів роботи. Проведено моніторинг діяльності керівників гуртків. Прийняті рішення окреслюють методичний супровід планування роботи педагогів закладу, методичний супровід проведення гурткових занять та методичний супровід проведення масових заходів.
У закладі за окремим планом діють два методоб’єднання: керівників гуртків художньо-естетичного спрямування, керівників секцій МАН та керівників гуртків технічного спрямування. На засіданнях розглядаються теоретичні питання та проводяться практичні заняття. Зокрема, у березні 2014 року виносилися питання: «Компетентнісний підхід – стратегічний орієнтир розвитку позашкільного навчального закладу»; «Моделювання розробки перспективної моделі розвитку професійної компетентності педагогів»; у серпні 2014 року: «Психологічні аспекти визначення обдарованості дитини», тренінги для керівників гуртків «Обдарованість: Вияв. Шляхи розвитку. Презентація результату».    
Ужгородський районний центр дитячої творчості систематично рекламує соціально-педагогічні ініціативи, шляхи та методи реалізації програм, новації, досягнення педагогічного колективу. Створено фільм про заклад. Методичну діяльність позашкільної установи неодноразово висвітлювали педагоги закладу в освітянській пресі та газеті «Вісті Ужгородщини». Нещодавно керівник гуртка Салай М.Й. зі своїми вихованцями літературного гуртка «Первоцвіт» виступала на обласному телебаченні. Видано збірочки літературних надбань гуртківців, які ставали переможцями та призерами у Міжнародному конкурсі МАЛІЖ (мала академія літератури і журналістики).
З метою підвищення кваліфікації педагогів у міжкурсовий період організовано методичні об’єднання, наради-семінари, круглі столи, творчі звіти, виставки, презентації педагогічної майстерності, методичні дні.
Позитивні, креативні дії методистів позашкільного навчального закладу спрямовані на ініціативність, творчий підхід до справи, підтримку колег. Результативність є головною умовою формування нової особистості, яка буде затребувана практикою у найближчому майбутньому. Методист сучасного позашкільного навчального закладу – ерудована особистість в усіх питаннях діяльності навчально-виховного процесу: володіє методикою, нормативно-правовою базою, поєднує у собі високий професіоналізм, вимогливість до себе та педагогів, з якими співпрацює, строгість і гнучкість у діях. Сучасний методист – винахідник, творець з індивідуальним підходом до вихованців, із прагненням до саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти, самоаналізу та самореалізації. Він прагне методично, теоретично та практично допомогти колегам реалізувати свої задуми, знання та бажання навчати дітей.
У сучасному навчальному закладі методист відповідає на запити учителів, керівників гуртків, виконує нові функції. Він повинен бути відкритим для знань, постійно тримати руку на пульсі новизни, цікавих форм і методів роботи, прагнути до розумних та ефективних експериментів, враховувати специфіку регіону, національний склад дітей. Методистів називають ще менеджерами науково-методичної роботи, рушійною позитивною силою змін, центрами пізнання та скарбничками досвіду.
Тому методист Ужгородського районного центру дитячої творчості надає висококваліфікований методичний супровід колегам: консультації, поради, методичні рекомендації, практичні заняття, тренінги. Основними формами є індивідуальне та групове консультування педагогів з актуальних питань навчально-виховного процесу, обмін досвідом роботи, взаємовідвідування гуртків. Це стало можливим із приходом методиста закладу – Сентипал Верони Іванівни. Вона брала участь у конкурсі педагогічної майстерності керівників гуртків позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» і в номінації «Вокальне та музичне мистецтво» виборола І місце. Таким чином стала зразком для своїх колег та прикладом для вихованців. А її гуртківці здобували перемогу у Свято-Георгіївському міжнародному православному фестивалі культури та творчості, на обласних фестивалях-конкурсах «Божий дар», «Знай і люби свій край». Вона – композитор, керівник вокальної студії сучасної естрадної пісні «Тоніка», автор навчально-методичного репертуарного збірника «Синій птах».
В ефективному методичному супроводі виховної діяльності значну роль відіграє моніторингове дослідження, яке проводиться дирекцією закладу та психологом. Вивчення освітніх запитів батьків, учнів, визначення спроможності зреалізувати освітній потенціал керівником гуртків на забезпечення запитів і потреб – все це аналітико-діагностична інформація, яка дає можливість спроектувати гуртки на базі загальноосвітніх закладів району, в яких вони будуть діяти, кількість дітей, залучених до гуртків, створення секцій МАН. Психолог Дацьо Марина Михайлівна двічі на рік проводить моніторингові дослідження, займається прогнозуванням змін в освітній діяльності, знайомить з результатами запитів та побажань педагогів закладу. Психолог співпрацює і з гуртківцями, надає їм консультації.
Ужгородський районний центр дитячої творчості є центром розвитку креативності сільської дитини, допомагає становленню підлітків, морально-естетичному та духовному вихованню, забезпечує розвиток талановитої та обдарованої дитини, дає можливість вибору професії. І все це завдяки колективу однодумців-професіоналів під керівництвом Вульпе Світлани Петрівни.

В.М. Кузьма,
методист кабінету методики виховної та позашкільної роботи ЗІППО