Всеукраїнська школа новаторства

13 грудня відбулася Всеукраїнська Інтернет он-лайн конференція «Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку».

 

В он-лайн засіданні взяли участь координатори Всеукраїнської школи новаторства, представники 24 інститутів післядипломної педагогічної освіти: проректори, науково-педагогічні працівники та методисти.
Як зазначалося у виступах конференції, школа новаторства забезпечує виявлення та популяризацію інноваційних ідей в освітньому просторі України.
У своєму виступі в.о. директора Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти доцент, кандидат фізико-математичних наук Петечук В.М. зазначив, що створення школи новаторства є вагомим внеском у створенні інноваційного середовища. «Ми бачимо розвиток школи через організацію системи підготовки вчителя на базі інституту післядипломної педагогічної освіти, яка дала б змогу йому реалізувати свої інноваційні напрацювання через створення випускної роботи на електронних носіях. Такі електронні розробки вчителів повинні лягти в основу Всеукраїнського каталогу досвіду педагогічних ідей».
Виступаючи на конференції доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського ІППО Химинець В.В. зазначив, що важливим є захист інтелектуальної власності учасників школи новаторства. «Юридичне забезпечення впровадження інноваційних технологій у системі освіти має забезпечувати мотиваційну складову для вчителя-новатора, бо тільки мотивований до інновацій вчитель може виховати мотивованого учня».
За матеріалами конференції буде підготовлено методичні рекомендації до створення інноваційного середовища у системі освіти.