Засади Концепції Нової української школи в галузі „Природознавство”: особливості впровадження у базовій середній освіті (5 клас)

pidsumkynush-1

Як відомо, у 2022/2023 навчальному році одним із важливих завдань розвитку вітчизняної освіти буде подальше впровадження реформи „Нова українська школа", – вже не тільки в початковій, але й в адаптаційному освітньому циклі базової школи.
Тому в освітній сфері питання готовності вчителя до змін та нових викликів стало першочерговим серед питань, що стосуються реалізації реформи.
Допомогти вчителям зрозуміти новий Державний стандарт базової середньої освіти в галузі „Природознавство" та основні принципи Концепції Нової української школи, а головне – запропонувати ефективні сучасні методичні ідеї й рішення щодо їх реалізації – саме ці завдання були основними на курсах підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечуватимуть викладання предметів „Пізнаємо природу", „Природничі науки" та „Довкілля" в умовах Нової української школи у 5-х класах у 2022/2023 н.р., що відбувалися на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (30.05 – 10.06.22).
В умовах воєнного стану робота здійснювалася в онлайн режимі. Тренери, серед яких переважали вчителі закладів загальної середньої освіти, розкрили найактуальніші питання переходу навчального та виховного процесів на засади Концепції НУШ: це і професійна діяльність вчителя щодо формування ключових та предметних (галузевих) компетентностей учнів, і діяльнісні методи навчання, й особливості організації інклюзивного навчання за рівнями підтримки здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, і використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання, й оцінювання навчальних досягнень учнів, і навчально-методична координація освітньої діяльності.
Захист освітніх проектів по завершенню навчань став своєрідною рефлексією знань, умінь та навичок, одержаних під час роботи курсів, який довів, що педагоги добре усвідомили особливості освіти в Новій українській школі. Представлені ними освітні проєкти продемонстрували дотримання вчителями в роботі принципів наступності між початковою та базовою освітою, партнерства та особистіноорієнтованого навчання; уміння вдало використовувати різноманітні інформаційно-компʼютерні технології: сервіси, електронні ресурси та платформи, усвідомлення компетентнісного підходу в навчанні як ключового.
Хочеться висловити велику вдячність учителям-тренерам, які здійснювали навчання (Бундзяк Тетяні Петрівні, Головчук Олесі Іванівні, Гравс Ользі Іллівні, Когутич Наталії Василівні, Козуб Кароліні Миколаївні, Роман Тетяні Сергіївні, Урбан Тетяні Михайлівні) поряд із працівниками ЗІППО Оросом Віктором Михайловичем, завідувачем кафедри природничо- математичної освіти та інформаційних технологій, Воротинцевою Оленою Олександрівною, завідувачкою ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, регіональним координатором галузі „Природознавство", Бокоч Ольгою Сергіївною, завідувачкою кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін ЗІППО, та методисткою даного кабінету Глюдзик Галиною Богданівною.

Ольга Бокоч, завідувач кабінету методики
викладання природничо-математичних дисциплін ЗІППО

pidsumkynush-1

pidsumkynush-1

pidsumkynush-1

pidsumkynush-1