Оголошено завдання І (обласного) етапу Турніру юних інформатиків 2014

ТЮІ є командним змаганням школярів, що доводить їх здатність вирішувати складні наукові та дослідницькі завдання, подавати свої розв’язки у доведеній до впровадження формі, захищати їх під час наукової дискусії.

 

До участі у ТЮI допускається команда у складі 3-5 учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Турнір проводиться у два етапи:
1) I етап;
2) фінальний етап.

Завдання I етапу передбачає розроблення і доведення до стану впровадження задачі-проекту.
Виконання задачі-проекту передбачає:
1) доведення задачі до стану готового програмного продукту;
2) наявність супроводжуючої технічної документації.

Фінальний етап ТЮI передбачає змагання команд-учасниць у трьох турах: 1 тур - захист задачі-проекту I етапу, 2 тур - розроблення задачі-проекту, 3 тур - розв'язування алгоритмічних задач. Кожна команда-учасниця повинна взяти участь не менше, ніж у двох турах (захист задачі-проекту I етапу Турніру є обов'язковим для всіх команд-учасниць).

Фінальний етап ТЮІ буде проведено у м. Ужгороді в жовтні-листопаді 2014 року упродовж 5-6 днів. Захід проводиться на засадах самофінансування.


Завдання І (обласного) етапу Всеукраїнського турніру юних інформатиків 2014 (дод. 1)

Правила проведення Всеукраїнського турніру юних інформатиків
http://www.uazakon.com/documents/date_6r/pg_gdwqwc.htm

Завдання турніру юних інформатиків 2014

Дедалі більше життя кожної української родини починає залежати від банківської системи. Кредити, депозити, відсотки — ці слова наповнюють наше життя. А іноді ми ще чуємо про Національний банк України, валютні резерви, інтервенції на міжбанківській валютній біржі тощо. Звісно, вся ця складна система в сучасних умовах не може працювати без використання комп’ютерів та спеціалізованого програмного забезпечення. А це програмне забезпечення повинно задовольняти потреби кожного окремого банку, клієнтів — фізичних та юридичних осіб, надавати можливість моніторингу Національному банку України та, найголовніше, забезпечувати захист банківської інформації.
В заочному турі ТЮІ – 2014 ми пропонуємо вам створити комплекс програмного забезпечення для банківської системи. Автоматизована банківська система — це система, яка функціонує на основі ЕОМ та інших технічних засобів, що забезпечують процеси збору, реєстрації, передачі, обробки, збереження та актуалізації даних для розв’язання завдань управління банківською діяльністю.
Для розробки такої системи необхідно ознайомитися з тим, як працює банк, які процеси в ньому відбуваються, які правові норми регулюють його діяльність.

Завдання 1
1.1.  Розробити та описати функціональну структуру вашої автоматизованої банківської системи (АБС).
1.2. Описати функції кожного модуля АБС з точки зору IT-розробника та користувача — співробітника банку.
1.3.  Описати систему взаємодії модулів АБС між собою.

Завдання 2
2.1. Розробити програмний модуль взаємодії співробітників банку з АБС.
2.2. Створити систему керування операціями. Надати можливість введення та обробки клієнтських платіжних документів.
2.3. Створити систему керування клієнтськими рахунками.
2.4. Надати можливість створення балансових звітів за операційний день банку.
2.5. Надати можливість створення звіту про прибутки та видатки, а також балансу банка за місяць, квартал, рік.
2.6. Візуалізувати динаміку фінансової діяльності банку з використанням інфографіки.

Завдання 3
3.1. Розробити програмний модуль опрацювання депозитних вкладів.
3.2. Надати можливість формування договору строкового вкладу з указаними параметрами.
3.3. Надати можливість формування договору поточного вкладу з указаними параметрами.
3.4. Надати можливість формування строкових вкладів з поповненням та частковим зняттям суми вкладу.
3.5. Забезпечити автоматичне нарахування відсотків за вкладом згідно з умовами договору з кожним клієнтом та формування відповідних платіжних документів.
3.6. Надати можливість закриття вкладу з формуванням відповідних платіжних документів та видачі грошових коштів.
3.7. Забезпечити автоматичне перерахування нарахованих відсотків за вкладом у разі дострокового розторгнення договору згідно з умовами цього договору.
3.8. Забезпечити формування резервних рахунків відповідно до ставки резервування Національного банку України (НБУ).

Завдання 4
4.1. Розробити програмний модуль опрацювання кредитів.
4.2. Надати можливість формування кредитного договору без застави з указаними параметрами.
4.3. Надати можливість формування кредитного договору із заставою з указаними параметрами.
4.4. Забезпечити автоматичне відстеження процесу погашення кредиту клієнтом з формуванням відповідних платіжних документів та ведення кредитної історії клієнта.
4.5. Надати можливість дострокового погашення кредиту.
4.6. Забезпечити переведення застави на баланс банку у разі невиконання умов кредитного договору клієнтом.
4.7. Забезпечити відстеження коштів, які можуть бути видані в кредит.

Завдання 5
5.1. Розробити модуль опрацювання платежів
5.2. Надати можливість проведення платежів між рахунками в даному банку та зовнішніх банків.
5.3. Створити Інтернет-систему клієнт – банк.
5.4. Надати можливість створення рахунків в різних валютах.
5.5. Надати можливість обміну валют при платежах між рахунками у різних валютах.

Завдання 6
6.1. Забезпечити захист банківської інформації.
6.2. Розробити систему прав доступу.
6.3. Розробити криптографічну систему захисту даних.
6.4. Розробити систему резервного архівування та відновлення даних.
6.5. Створити модуль адміністрування автоматизованої банківської системи.