Обласний науково-практичний семінар вчителів фізики та астрономії

Будьте самі шукачами, дослідниками.
Не буде вогника у вас – вам ніколи
не запалити його в інших

Василь Сухомлинський

Чому діти не завжди із задоволенням ідуть до школи? Причин може бути багато: нудно, нецікаво. На ці та інші запитання спробували відповісти на семінарі вчителі фізики та астрономії.


Учня необхідно зацікавити – прийшли до висновку учасники семінару. Як цього досягти?
У листопаді на базі Іршавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Закарпатської області відбувся обласний науково-методичний семінар для методистів районних (міських) методкабінетів і керівників методичних об’єднань вчителів фізики та астрономії «Інформаційні технології та фізичний експеримент як засіб креативного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».
У роботі семінару брали участь: Химинець Василь Васильович, професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор фізико-математичних наук, професор, Яцканич Єлизавета Михайлівна, начальник відділу освіти Іршавської райдержадміністрації, Гудь Мар’яна Юріївна, завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Іршавської райдержадміністрації, Гайналій Людмила Іванівна, методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін ЗІППО.
Традиційно відкрив семінар Химинець Василь Васильович, який привітав усіх учасників семінару та побажав їм плідної роботи.
З привітаннями виступила Яцканич Єлизавета Михайлівна та Гайналій Людмила Іванівна.
Ознайомивши присутніх із планом роботи семінару, Людмила Іванівна запросила до слова Гудь Мар’яну Юріївну, яка ознайомила учасників семінару зі станом освіти Іршавського району, проблемами сьогодення та перспективами розвитку.
Про роботу Іршавського районного методичного об’єднання вчителів фізики та астрономії розповів Білинець Володимир Андрійович, керівник районного методичного об’єднання вчителів фізики та астрономії, «Учитель-методист», учитель фізики Доробратівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Гичка Ганна Юріївна, директор школи Іршавської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №2 коротко ознайомила гостей з історією школи, основними здобутками її вихованців, педагогічним колективомі. Виступ директора супроводжувався цікавою презентацією – візиткою навчального закладу, що дало змогу учасникам семінару більш наочно ознайомитися зі школою, його вчителями та учнями.
Практичну частину семінару проведено у кабінеті фізики школи. Учитель фізики Іршавської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Бабич Василь Васильович провів урок-дослідження у 8 класі «Тертя. Сила тертя». На уроці панувала доброзичлива атмосфера. Помітно, що вчитель багато уваги приділяє мотивації учнів: діти вели пошукову роботу, виявляли бажання виконувати випереджувальне домашнє завдання, досліди, повідомлення. Василь Васильович вдало активізує пізнавальну діяльність учнів: використовує ІКТ супровід, організовує самостійну роботу з підготовки додаткового матеріалу до уроку, спонукає до дослідницької роботи, вчить учитися самостійно, демонструє глибокі знання з предмета. Урок відповідає програмі, правильно визначені та розв’язані навчальні, виховні та розвиваючі завдання, уміло акцентовано увагу учнів на вивченні головного на уроці, організовано роботу з формування основних умінь, навичок, інтересів учнів. Зміст уроку відповідає основним дидактичним принципам.
Урок ефективний: використано завдання дослідницького характеру, діти активні, спостережливі, зацікавлені.
Учні отримали багато знань у вигляді повідомлень, роздаткового матеріалу, презентації та розповіді вчителя.
Учитель достатньо мотивував діяльність учнів, дотримувався дидактичних принципів навчання, логіки викладу навчального матеріалу, використовував різні форми, засоби і методи навчання, учив учнів виділяти головне з обсягу матеріалу, активізував пізнавальну діяльність, організував самостійну і практичну діяльність, реалізував принципи диференціації та індивідуалізації на уроці, використав технічні засоби та наочність.
За допомогою карток самоконтролю учитель навчає дітей реально оцінювати себе та свою роботу, підбивати підсумки та виділяти головне.
Василь Бабич спонукає дітей до навчальної діяльності цікавими та яскравими уроками, завданнями, дослідами та додатковим матеріалом.
Про застосування інноваційних технологій на уроках фізики розповів Василь Ломага, вчитель фізики Ільницької загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІІ ступенів, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, який звернув увагу на те, що підвищити активізацію пізнавальної діяльності учнів у навчально-виховному процесі можна через використання сучасних інноваційних технологій. Також відмітив, що цього можна досягти тільки через доступне завдання, що підтримує впевненість у собі, повагу та визнання учня як особистості, забезпечення сприятливої морально-психологічної атмосфери в ході виконання завдань, евристичний та креативний підхід до організації навчання.
Про організацію проблемного навчання на основі нових інформаційних технологій виступила Ярослава Глеба, вчитель фізики Чорнопотіцької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший учитель», яка продемонструвала цікаві і захоплюючі фізичні досліди для учасників семінару з різних тем та розділів фізики.
Староста Тетяна Степанівна, вчитель фізики Іршавської гімназії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший учитель» закцентувала увагу на використанні ІКТ на уроках фізики як складової блочно-модульного навчання та змістовно ознайомила учасників семінару з елементами власного досвіду роботи.
Надзвичайно цікаво проведено майстер-класи досвідченими вчителями району, а саме з проблеми «Тестові технології на уроках фізики» Кириченком Валерієм Федоровичом, вчителем фізики Іршавської гімназії, спеціалістом вищої кваліфікаційної категорії, «Старшим учителем»; «Використання електронних таблиць при проведенні робіт фізичного практикуму» - Скубою Василем Васильовичом, вчителем фізики Чорнопотіцької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, спеціалістом вищої кваліфікаційної категорії, «Учителем-методистом»; «Формування життєвої компетентності в учнів на уроках фізики» Собком Віталієм Васильовичом, учителем фізики Зарічанської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів, спеціалістом вищої кваліфікаційної категорії, «Старшим учителем».
У ролі учнів під час проведення майстер-класів були учасники семінару.
Проведено знайомство з роботою філії МАН Іршавської районної станції юних техніків та учнівськими роботами.
На пленарному засіданні семінару Химинець Василь Васильович виступив з темою «Інноваційно-креативні підходи до підвищення якості навчання на уроках фізики». Він відмітив, що забезпечення якості освіти певною мірою залежить від визначення цілей і прогнозування очікуваних результатів. Головною метою якості шкільної освіти є досягнення учнями такого рівня освіченості, який би відповідав їхньому особистісному потенціалу і створював основу для провадження освіти і власного розвитку, і охарактеризував структуру якості освіти. Велику увагу Василь Васильович звернув на чинники, які позитивно впливають на формування мотивації на уроках фізики:
практична спрямованість мети уроку як особисто значущої, важливої для кожного;
використання в процесі навчання наявного життєвого досвіду учнів, їхніх повсякденних спостережень, досвіду практичної діяльності;
зв’язок навчального матеріалу з повсякденним життям, явищами, які відбуваються в довкіллі;
використання результатів навчання в практичній діяльності людини.
У його виступі також йшлося про важливі напрями роботи в системі
навчання фізики, зокрема інноваційно-креативні підходи, про умови компетентнісного підходу до їх розв’язування; визначення педагогічних інновацій і запровадження у роботі педагогів, критерії готовності вчителя до інноваційної діяльності та фізичного експерименту.
Орос Віктор Михайлович, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заслужений вчитель виступив перед учасниками семінару з темою «Використання ВЕБ-технологій на уроках природничо-математичних дисциплін».
Про анімаційне моделювання та шкільний демонстраційний експеримент як засоби креативного підходу до формування в учнів уяви та зацікавленості на уроках фізики розповідав Бачкай Олександр Григорович, вчитель фізики та астрономії Хустської гімназії-інтернату, «Учитель-методист».
Фаринич Володимир Іванович, методист районного методичного кабінету відділу освіти Мукачівської райдержадміністрації детально висвітлив питання щодо організації роботи у процесі використання ІКТ у навчально-виховному процесі.
Гайналій Людмила Іванівна висвітлювала тему «Розвиток креативного мислення у процесі пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики». Вона розкрила суть креативного навчання на уроках фізики та астрономії та методику розвитку креативного мислення на уроках, зосередила увагу на технологія кооперативного навчання (робота парами та спілкування в групах), технологію колективно-групового навчання (обговорення проблеми в загальному колі, заохочення учнів до дискусії «кожен учить кожного»), технологію ситуативного моделювання (ігрове моделювання явищ, які вивчаються) та технологію опрацювання дискусійних питань (щоб кожний учень брав дійову участь в уроці) й ігрові форми занять.
В обговорення кожної з тем виступів активно включилися всі педагоги, що є позитивним наслідком семінару. Це була справжня трибуна вільних думок!
Під час заключного слова Химинець Василь Васильович, Гайналій Людмила Іванівна подякували організаторам семінару та виступаючим за активну та плідну роботу, побажали усім педагогам творчих злетів, наснаги у роботі та професійного зростання.
Учасники заходу подякували організаторам за організацію семінару в Іршавському районі, а вчителям фізики району за підготовку та проведення семінару. Побувавши та ознайомившись із загальноосвітнім закладом і колективом та відчувши його теплу атмосферу, учасники семінару зрозуміли, що основне для кожного із них – полюбити школу в собі, і себе у школі! Вони побачили, як щиро і самовіддано працюють педагоги з дітьми, знаходять у цьому радість і сенс свого життя. Можливо, заради цього і варто жити у світі!
Фіналом обласного семінару вчителів фізики та астрономії була екскурсія в історико-краєзнавчий музей м.Іршави.