Формування компетентностей на уроках біології в умовах переходу до Нової української школи

bio 2Прийняття Закону України „Про освіту”потребує сьогодні докорінного перегляду навчально-виховної та науково-методичноїроботи. У статті 12, зокрема, йдеться про те, що метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети означає зміну освітньої парадигми з традиційного предметного навчання на компетентнісний підхід, що передбачає впровадження нових державних освітніх стандартів, оновлення шкільних програм, підручників, навчально-методичного інструментарію, пошуку ефективних механізмів для їх втілення. Величезного значення тут набуває підготовка вчителів для роботи в нових умовах, відповідно до засад реформи „Нова українська школа”.
Саме з цією метою 18 травня у приміщенні актової зали Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти зібралися методисти, керівники методичних об’єднань і вчителі біології закладів загальної середньої освіті Закарпатської області на освітянський форум з „Формування компетентностей на уроках біології в умовах переходу до Нової української школи”, де співорганізаторами виступили Ужгородський національний університет, творче об’єднання „Соняшник” та Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти.
Метою форуму було представлення освітянській спільноті області Стандарту Нової української школи, обговорення його особливостей, аналіз викликів реформи „Нова українська школа”,вирішення комплексу завдань із формування гуманістичного світогляду самодостатньої особистості, європейця й патріота.
Робота велася у формі панельної дискусії, що дало можливість учасникам детально обговорити найактуальніші питання впровадження реформи Нової української школи в розвитку шкільної біологічної освіти. Учасникам було запропоновано дискусії з тем „Інтерактивний майданчик”, „Методичні діалоги”, „Відкритий мікрофон”.

bio 1Форум відкрив в. о. декана біологічного факультету ДВНЗ „УжНУ” кандидат біологічних наук, доцент Симочко Віталій Вікторович, ознайомивши присутніх із освітньою локацією, напрямами роботи факультету, особливостями навчального процесу на сучасному етапі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bio 1Із особливостями проекту Стандарту природничої освіти відповідно до реформи НУШ ознайомила присутніх Світлана Сергіївна Фіцайло, заступник начальника відділу змісту середньої освіти, мовної політики та освіти національних меншин Міністерства освіти і науки України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bio 2Про основні виклики Нової української школи у вивченні біології йшлося під час подальшої роботи форуму (панель „Методичні діалоги”), яку продовжив Руслан Васильович Шаламов, директор з науково-методичної роботи Творчого об’єднання „Соняшник”, кандидат біологічних наук, заслужений учитель України, голова методичної комісії Міжнародної природознавчої гри „Геліантус”. Він висвітлив питання, що стосувалися практичної реалізації засад Державного стандарту природничої освіти, особливостей освітнього процесу з біології, оцінювання школярів у нових умовах, формування життєво важливих компетентностей учнів на уроках предметів природничого циклу. Вчителі почули багато нового щодо підходів у складанні тестових завдань, у яких повинен бути закладений компетентнісний підхід, ознайомилися з реальними прикладами тестів „Компетентнісна навчальна література: очікуваний міф чи сьогоденна реальність?”

 

bio 3Бокоч Ольга Сергіївна, завідувач кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, яка відповідає за предмети біологія та екологія, та Колесник Олег Борисович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки ДВНЗ „ УжНУ”, член журі ІV етапу всеукраїнської олімпіади з біології говорили про основні аспекти учнівського олімпіадного руху, як одну з форм роботи з обдарованими дітьми в умовах реформування освіти.
Під час завершення роботи форуму (панель „Відкритий мікрофон”) учасники обмінялися враженнями, дали високу оцінку заходу, відзначили високу демократичність форми проведення, висловили пропозиції щодо продовження роботи у подібному форматі.

 

 

 

 

 

 

 

bio 4