Кабінет методики викладання природничо-математичних дисциплін функціонує як структурний підрозділ Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, здійснюючи науково-методичну та організаційну діяльність щодо реалізації державницької освітньої політики в Закарпатській області з навчальних предметів математика, біологія, хімія, фізика, географія, економіка, екологія, астрономія, інформатика.
Працівники кабінету:

bokochБокоч Ольга Сергіївна, завідувач кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; відповідає за предмети біологія та екологія;

 

Гайналій Людмила Іванівна, методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, відповідає за предмети фізика та астрономія;

 

gludzik2Глюдзик Галина Богданівна, методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, відповідає за предмети географія та економіка;

 

Голомб Олександр Михайлович, методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, відповідає за предмет хімія;

 

Петечук Катерина Михайлівна, методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, відповідає за предмет математика;

 

Шаркадій Інна  Володимирівна, методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, відповідає за предмет інформатика.

 

Працівниками здійснюється діяльність за такими основними напрямками:

  • вдосконалення роботи щодо підвищення професійної майстерності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти:
  • якісна організація та проведення курсової підготовки;
  • організація безперервної освіти вчителів (залучення педагогів до участі у конференціях, семінарах, фахових конкурсах, роботі творчих майстерень і т. ін.);
  • систематична робота із забезпечення якісного науково-методичного супроводу щодо викладання предметів природничо-математичного циклу шляхом участі в апробації та експертному оцінюванні навчальної літератури, складання навчальних програм, написання та рецензування науково-методичної та методичної літератури;
  • вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду;
  • упровадження інноваційних перспективних педагогічних технологій у навчально-виховний процес;
  • систематичне надання методичної допомоги освітянам Закарпатської області з метою підвищення якості навчальних досягнень учнів із предметів природничо-математичного циклу;
  • організація та ведення роботи з обдарованою молоддю (проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, учнівських конкурсів; організація, координація та підвищення рівня здійснення науково-дослідницької та експериментальної діяльності учнів у школах області);
  • участь працівників у реалізації міжнародних освітянських проектів, співпраця з вищими навчальними закладами.

Проблемне питання, над яким працюють методисти, - «Шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти та впровадження у навчальний процес сучасних інноваційних технологій».
Перебудова шкільної природничо-математичної освіти на сучасному етапі зумовлює впровадження нових Державних освітніх стандартів, оновлених програм, що повинні відповідати вимогам часу, а це, у свою чергу, вимагає від методистів кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін ЗІППО активної роботи у контексті нових завдань; допомоги освітянам у створенні новітніх моделей діяльності методичних служб регіону в аналізі та переосмисленні пріоритетів їхньої діяльності, формуванні фахового потенціалу для поліпшення якості освіти,  удосконаленні навчально-методичної роботи в системі неперервної професійної освіти вчителів у курсовий та міжкурсовий періоди.

Освітня галузь «Математика»