Проблема наркоманії є однією з найболючіших глобальних проблем

З метою вивчення актуальності проблеми наркоманії серед учнівської молоді, було проведено опитування учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл м. Ужгорода методом анкетування. Кількість опитаних – 382 особи, охоплено учнів 8 шкіл. Питання анкети стосувалися розуміння учнями проблеми наркоманії, кримінальної відповідальності за вживання та зберігання наркотиків, а також бачення ними ефективності просвітницько-профілактичної роботи.
Таке ж опитування проведене у всіх районах та містах області.
Всі питання анкети є опосередкованими, тобто питається думка старшокласників про однолітків, однак несе інформацію про них самих. 
Кілька питань стосуються вивчення думки старшокласників про вживання їх однолітками наркотичних та токсичних речовин. Вони дають можливість прогнозувати темпи поширення залежності від них.
Цікавим з точки зору інформативності є ставлення учнів до вживання наркотичних та токсичних речовин як індикатор соціальної думки. На питання «Як, на Вашу думку ставиться більшість Ваших друзів до вживання наркотичних та токсичних речовин», близько 85% учнів дали відповідь «негативно» (таб.1). Вважають допустимим їх вживання, хоча б інколи, 9%  учнів (14,7% хлопців, 3,3% дівчат), близько 6 % вагаються. Дану категорію учнів можна віднести до групи ризику.
Таб.1  


Позитивно

Негативно

Допустимо в окремих випадках

Важко відповісти

4 %

85,3 %

5 %

5,7 %

Наступне питання – спроба наближено виявити реальну ситуацію щодо даної проблеми. На думку учнів, регулярно вживають наркотики (в т.ч. "легкі"), 9,7 %, інколи – 39 %, не вживають взагалі 51,3 % неповнолітні (таб.2). Дані збігаються з результатами по області.

 

Таб. 2

 

Не вживають

Інколи

1-2 рази на тиждень

Щоденно

Дівчата

59,3 %

32 %

6 %

2,7 %

Хлопці

43,3 %

46 %

7,3 %

3,3 %

Разом

51,3 %

39 %

6,7 %

3 %

Результати порівняння суб’єктивного ставлення учнів до цієї проблеми та їх думки про реальну ситуацію в даний момент суттєво розходяться: вживання наркотичних речовин – це погане явище, однак воно реально існує.
Про інтерес до наркотиків свідчать відповіді учнів на питання «Чи скористалися б учні вашого класу можливістю спробувати наркотики, якщо б це не викликало залежність і про це ніхто б не дізнався?». Ствердно відповіли 18,3 %,  відкидають цю можливість 60,3 %, вагається 21,3 %  респондентів.
Наступні питання стосувалися усвідомлення соціальних наслідків вживання, виготовлення та зберігання  наркотичних і психотропних речовин.
Переважна більшість учнів проінформована достатньо про кримінальну відповідальність за виготовлення (90 %) і зберігання наркотиків (82 %). При цьому дівчата проявляють більшу соціальну зрілість в порівнянні з хлопцями і краще усвідомлюють протиправність вищеназваних вчинків (таб. 3).
Таб.3

 

Так

Ні

Важко відповісти

Зберігання наркотичних речовин (5 грамів коноплі)

82 %

11,3 %

6,7 %

Виготовлення наркотичних речовин для власних цілей

90 %

18 %

12 %

 

Учні вважають, що вживання алкоголю та наркотичних речовин найчастіше є причиною скоєння протиправних дій (таб.4): із наведеного переліку можливих причин протиправної поведінки вищеназвана, на думку опитуваних, є найвагомішою (середній бал відповідей за 10 – бальною шкалою – 6,35). Порівняння з такими факторами, як «впевненість у безкарності» та «задля розваги» (6,2 бали) вказує на розуміння важких соціальних наслідків вживання алкоголю, наркотиків та психотропних речовин.
Таб.4

 

так

ні

важко відповісти

активізація місцевих громад (сусідів, жителів мікрорайону)

43 %

38 %

19 %

більш суворе покарання злочинців

75 %

22 %

3 %

Надання інформації про юридичні наслідки скоєння злочинів школярам та студентам

66 %

26 %

8 %

Регулярне відвідування представником міліції навчальних закладів

63,7%

30,3%

6 %

Ведення просвітницького курсу для молодших школярів "Поведінка і закон"

63 %

24 %

13 %

Посилення відповідальності батьків за виховання дітей

72,7 %

20,3 %

7 %

Збільшення кількості в’язниць для неповнолітніх

37 %

45 %

18 %

Посилення відповідальності дорослих, які втягнули неповнолітнього у кримінальну діяльність

68,3 %

16,7 %

15 %

Інше (вкажіть) : порядок у країні, посилення контролю у навчальних закладах, патрулювання вулиць, закриття магазинів, які продають алкоголь неповнолітнім, індивідуальний підхід до дитини, щоб визначити, що штовхнуло на злочин.

6 %

 

 

 

Наступні питання стосувалися ставлення учнів до профілактичної роботи.
78% опитаних вважають, що отримують у навчальному закладі достатньо інформації про шкідливість та наслідки вживання наркотиків, 14,7 % - недостатньо, вагаються з відповіддю 7,6 досліджуваних. Однак із тих респондентів, які вважають, що отримують достатньо інформації, не всі задоволені  рівнем її подання (таб.5).
Таб. 5


Наскільки рівень подання інформації відповідає Вашим запитам і потребам?

Відповідає

Частково відповідає

зовсім не відповідає

важко відповісти

70 %

19%

8,7 %

6,3%

Така ситуація вимагає більш уважного ставлення до якості профілактичної роботи, звернення уваги на відповідність подання матеріалу віковим та індивідуальним особливостям учнів.
На питання «Визначте, які з наведених дій призведуть до зниження кількості правопорушень і злочинів, що скоюються неповнолітніми (в тому числі, що стосуються вживання та зберігання наркотиків» учнями було відмічено, що найдоцільнішими є нижченаведені заходи:

  • Посилення відповідальності батьків за виховання дітей
  • Посилення відповідальності дорослих, які втягнули неповнолітнього у кримінальну діяльність
  • Регулярне відвідування представником міліції навчальних закладів