Центр практичної психології та соціальної роботи

Центр практичної психології та соціальної роботи функціонує як структурний підрозділ Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Основними завданнями обласного центру та керівників районних (міських) психологічних служб є організаційна, координаційна, навчально-методична допомога практичним психологам та соціальним педагогам, науково-дослідна робота, допомога в удосконаленні управління навчально-виховним процесом відповідно до вимог «Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОН України від 02.07.2009 р. № 616).

Працівники центру:

Шевчук Валентина Валентинівна, завідувач центру практичної психології та соціальної роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; відповідає за діяльність психологічної служби області.

 

Бабинець Богдан Володимирович, методист центру практичної психології та соціальної роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; відповідає за діяльність соціальних педагогів області.

 
Ребрей Ганна Ярославівна, методист центру практичної психології та соціальної роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
Драгула Оксана Михайлівна, методист центру практичної психології та соціальної роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Основними напрямками роботи центру є:

  • забезпечення діяльності психологічної служби області;
  • координація та науково-методичне керівництво діяльністю методистів районних (міських) методичних кабінетів управлінь (відділів) освіти, які відповідають за діяльність психологічної служби;
  • надання методичної та інформаційної підтримки практичним психологам і соціальним педагогам;
  • підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби, участь в атестації та професійному зростанні, кадровому забезпеченні психологічної служби;
  • координація науково-дослідних, практичних досліджень в регіоні за пріоритетними напрямками діяльності психологічної служби;
  • оцінка, прогнозування та формування освітньої політики в регіоні;
  • впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду;
  •  створення та підтримання суспільно корисних зв’язків з установами та організаціями різних форм власності, які працюють в соціальній галузі.

Проблемне питання, над яким працює центр практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти: «Забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу в умовах компетентнісної освіти»