Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів на уроках зарубіжної літератури

obkl1 5Програма вивчення зарубіжної літератури є основою для календарно-тематичного та поурочного планування, в якому вчитель, враховуючи за­пропоновану кількість годин на вивчення тем у межах розділу, розподіляє години на вивчення художніх творів і види навчальної діяльності, планує види роботи, що спрямовані на опанування змісту матеріалу та формуван­ня вмінь і навичок учнів, опрацювання різних рубрик програми. Це дасть можливість вчителеві вільно і творчо підійти до реалізації програми в ко­жному класі, врахувати інтереси й рівень підготовки учнів, конкретні умови викладання: наявність художніх текстів; використання інформаційно-комунікаційних технологій; рівень володіння учнями іноземними мовами, знання української мови і літератури, історії та інших предметів; підготов­ку до контрольного оцінювання тощо.