Нова школа потребує нового вчителя

фішкаДосягнення нових цілей української школи потребує постійного пошуку шляхів модернізації змісту освіти, що вимагає реалізації принципово нових педагогічних, методичних інструментів, які мають ґрунтуватися на особистісно орієнтованому та компетентнісному підходах до навчання. Нова школа потребує нового вчителя – коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини. Саме тому з 25 жовтня по 3 листопада 2021 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти пройшло навчання найкращих педагогів мовно-літературної освітньої галузі, які як тренери НУШ будуть здійснювати підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, що забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти.
Онлайн-навчання відбулося за різними напрямами: професійна діяльність учителя (формування ключових та предметних (галузевих) компетентностей відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа”), організація інклюзивного навчання, використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання.
Надзвичайно плідно попрацювали тренери під час майстер-класу. Презентуючи власний творчий доробок, педагоги продемонстрували найефективніші сучасні методики навчання, які слід застосовувати в освітньому процесі в 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції „Нова українська школа”.
Освітяни переконані, що мають уникати у своїй роботі штампів і дбайливо витворювати власний спектр методичних прийомів, доповнювати оригінальними новаціями традиційну палітру методів. Одним із ефективних методів, як засвідчує практика, є ігрова діяльність. Використання ігрових елементів на уроках великою мірою забезпечує їх проведення відповідно до найсучасніших загальнопедагогічних, психологічних і дидактичних вимог, адже гра враховує вікові та індивідуальні особливості учнів, у яскраві тони забарвлює емоційне тло уроку, формує пізнавальну самостійність, активність й інтереси дітей, витворює унікальну єдність словесних, наочних і практичних методів навчання, дає змогу раціонально використовувати час, має й інші переваги.
У творчій співпраці педагоги дійшли висновку, що настала необхідність переходу від „передачі знань” до „навчання вчитися”, „навчати жити”. Отож повернути учням інтерес до загальноосвітніх предметів, зробити навчання цікавим, посилити бажання вчитися – головні завдання сучасної Нової української школи.