Викладання зарубіжної літератури в умовах НУШ у 2022/2023 н. р.: реалії сьогодення

zarubizhna-1

«Дух радості пізнання – ось та ідейна й інтелектуальна атмосфера, яка повинна зараз панувати в школі» (Василь Сухомлинський).
На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти завершилося додаткове за 30-годинною програмою педагогічних працівників закладів освіти області, які забезпечуватимуть викладання зарубіжної літератури в умовах НУШ у 2022/2023 н. р. Ішлося про посутню роль зарубіжної літератури в системі загальної середньої освіти, оскільки Нова українська школа повинна стати для сучасного юного покоління джерелом радості, зорієнтованою на діяльнісне навчання, гармонійний розвиток і моральне виховання учнів/учениць, зокрема через їх прилучення до скарбниці художньої літератури різних країн і народів світу.
Професійна діяльність учителя (формування ключових та предметних (галузевих) компетентностей), організація інклюзивного навчання, використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання – напрями, за якими проводилися онлайн-навчання відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти та Освітньої програми для підготовки вчителів зарубіжної літератури Нової української школи.
Слухачі курсів опрацювали низку важливих державних освітянських документів, прослухали значну кількість лекцій, які мали як теоретичну, так і практичну спрямованість, ознайомилися із сучасними платформами та інструментами, а саме: Canva, Padlet, Worldwall, Learning Apps, Quizlet, Wizer.me, Meme generator, QRCode, Word Art та ін., з дидактичними принципами, типами уроків з використанням діяльнісного підходу. Було проаналізовано структуру уроків, їх види (урок-гра, урок-змагання, урок-казка, урок-подорож, урок-КВК, урок-вікторина, урок-диспут, урок-пресконференція), форми роботи (робота в парах, робота в малих групах, інтерактивні ігри, літературні ігри, ігрові ситуації, технологія навчання у дискусії). Зосереджено увагу на цікавих прийомах актуалізації навчальної діяльності п'ятикласників: складання ментальної карти, мнемонічної картки, хмарки слів тощо. Також наведена добірка прийомів, які стануть у нагоді на різних етапах уроку, а саме: «Нестандартний початок уроку», «Асоціативний ряд», «Хвилина на роздум», «Хочу запитати», «Кольорові поля» та інші. На практичних заняттях були використані технології, які застосовуються в Новiй українській школi (проблемне навчання, кооперативне навчання, проєктне навчання), інтерактивні методи навчання, особливості планування, моделювання i супровiд командної роботи. Опрацьовували питання формувального та підсумкового оцінювання, порівнювали, окреслювали переваги формувального та традиційного оцінювання, розглядали різні техніки формувального оцінювання, які допоможуть мотивувати учнів/учениць, формувати позитивну самооцінку, визначити рівень індивідуального та групового поступу в навчанні, діагностувати зони росту, ідентифікувати слабкі місця, виміряти емоційну атмосферу класу. Адже робота вчителя – розкрити потенціал кожної дитини, а не перевірити її на відповідність певному стандарту. Усе це стало цінним поповненням бази педагогічної майстерності вчителів, особливо молодих, а активне застосування сучасними педагогами методики формувального оцінювання – одним із ключових чинників якісної освіти.
Захист освітніх проєктів слухачами курсів відбувався за індивідуальними темами, на якому вчителі презентували педагогічні знахідки щодо використання мемів на уроках зарубіжної літератури, власне бачення викладу теми, творчі пошуки новацій у навчанні майбутніх п'ятикласників. У процесі захисту творчих робіт озвучені механізми педагогічної взаємодії з учнями, продемонстровані меми до літературних творів за модельною навчальною програмою «Зарубіжна література. 5–9 класи» О. Ніколенко, В. Туряниця та інші.
Отже, сподіваймося, що, опанувавши курс підвищення кваліфікації, учителі стали агентами змін і готові до нових викликів, які ставить перед нами Нова українська школа!

Тетяна Гнаткович,
завідувач кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін, кандидат педагогічних наук

 

zarubizhna-1

zarubizhna-1

zarubizhna-1

zarubizhna-1

zarubizhna-1

zarubizhna-1

zarubizhna-1