План-конспект уроку зі світової літератури в 5 класі

Тема уроку. Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних наро­дів (прислів'я, приказки, загадки, пісні) . Гуманістичні цінності, втілені у світовій усній народній творчості. Література і фольклор

Мета уроку: дати поняття про фольклор, прислів’я, приказки, загадки як малі жанри фольклору, пісні та їхні харак­терні ознаки ; учити вдумливо, виразно їх читати, тлумачити переносне значення; розвивати навички влучно й образно висловлювати свої думки; виховувати на гуманістичних цінностях, утілених у сві­товій усній народній творчості .

Теорія літератури: фольклор, прислів'я, приказка, загадка, пісня.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Елементи компаративістики: схожість і відмінність малих жанрів фольклору різних народів (на рівні окремих компонентів тексту).

 Слово мудрості дорожче від золота.

Демокріт

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

1. Слово вчителя

Існує думка, що людина тільки тоді стала люди­ною, коли почала помічати прекрасне, захотіла його зберегти й твор и ти сама.

Уявіть таку картину. Вийшов наш предок-українець уночі з оселі, здійняв очі догори і – о диво! Яка краса! Темно-синє небо всіяне зорями, міниться-переливається! Покликати б діточок, та вони вже сплять. А як же завтра їм про це краще розповісти, щоб зацікавити? І придумує: «Поле не міряне, вівці не лічені, пастух рогатий». А десь у іншому краї, наприклад, у Вірменії, інший чоловік дивиться на небо й думає: «Величезне поле; орати його не можна, каміння на ньому не порахувати». Татаринові, який, мабуть, дуже любив поїсти, уявляється інша картина: «Повна піч ватрушок, усередині – один калач». Евенкійці, що живуть на далекій Півночі, про своє: «Лежить велика шкура – вся в дірочках».

 • Чи здогадалися ви, діти, що ж це придумали усі ці люди? (Загадки)

 • Чи відгадали ви ці загадки? (Це небо, місяць та зорі)

 • Чи подібні вони? Чим? (Йдеться про одне й те саме)

 • А чим різняться? (Однакові поняття змальовуються по-різному)

Справді, захоплення навколишньою красою – одна з чудових людських якостей. Прагнення до краси й гармонії наші предки втілювали в загадках, у прислів’ях, приказ­ках, казках, піснях. Усі ці твори належать до усної народної творчості, яку називають ще одним словом «фольклор» (від англ. народна мудрість ). Сьогодні й ми з вами зачерпнемо мудрості із цієї бездонної криниці, адже н аш урок буде присвячений тим моральним цінностям, що втілені у фольклорних творах різних народів. Саме про цей неоціненний скарб – вікову мудрість нашого народу йдеться в епіграфі до уроку.

IIІ. Оголошення теми і мети уроку, записи до робочих зошитів

ІУ. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1.Робота з підручником. Виразне читання вголос статті «Скарби народної фантазії»

2.Бесіда за змістом статті. Дайте відповідь на питання:

- Що нового ви дізналися?

- Чому творчість, про яку ми ведемо мову, називається усною?

- Чому ця творчість носить назву народної?

- Як інакше називається усна народна творчість?

3.Словникова робота. Запишіть до зошитів:

« Фольклор усна народна творчість, яка передавалася усно з поко­ління в покоління і втілювала в собі мудрість, кмітливість, мрії та сподівання народу, його фантазію й потяг до краси».

4.Літературна гра. Спираючись на знання з початкових класів, відгадайте, про який жанр фольклору йдеться:

1)Художня усна розповідь фантастичного характеру. (Казка)

2) Короткий влучний вислів повчального характеру, що містить оцінку подій, якості людей. (Прислів’я)

3) Невеликий твір, у якому в прихованій формі описується пред­мет, котрий слід відгадати. (Загадка)

4) Невеликий ліричний твір, що поєднує поетичний текст і мело­дію. (Пісня)

5) Поширений короткий образний вислів, що не містить висновку або повчання. (Приказка)

5.Робота з підручником. Словник Мудрої Сови: знайдіть та прочитайте визначення прислів’я, приказки та загадкиждщзх

6.Порівняльна робота. Порівняйте прислів’я та приказки, зробіть висновки:

Прислів’я

Приказки

Голод не тітка

Голод не тітка, пиріжка не принесе

Свій розум май

Свій розум май і людей питай

Краще поганий мир

Краще поганий мир, ніж добра війна

Не зв’язуйся з лихим

Не зв’язуйся з лихим спершу,

не шкодуватимеш потім

Висновок: приказкою може бути укорочене прислів’я; приказ­ки менші за обсягом, не містять висновків, повчання.

7. Слово вчителя.

У різних народів різні звичаї та культурні традиції, різні умови життя, отже, й їхні твори будуть різними. Але всі вони — люди, яким притаманні любов, страждання, працьовитість і ліно­щі, вірність і зрада, мудрість і глупота, тому в українському та зарубіжному фольклорі (малих жанрах) є багато спільних тем, сюжетів, образів, спільними є й художні особливості.

Разом із тим , кожен народ має своє життя, і це, безумовно, також в ідображається у його фольклорі. На наступному етапі нашого уроку, п орівн юючи українські та зарубіжні прислів’я, при­казки, загадки , ми простежимо, чи так це.

8. Творча робота. Знайдіть відповідник. Порівняйте прислів’я, знайдіть схоже й відмінне, зробіть висновки:

Українські прислів”я

Російські прислів”я

Щоб рибу їсти, треба в воду лізти

Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй

Що написане пером, не вивезеш і волом

Без труда не выловишь рыбку

из пруда

Коня кують, а жаба і собі лапу підставляє

Что написано пером, того

не вырубишь топором

Висновок: російські та українські прислів’я подібні за змістом, ідеєю; дещо різняться за будовою та образними засобами.

9. Літературна гра «Попелюшка». Пам’ятаєте казку «Попелюшка»? Що заставила Попелюшку робити мачуха, коли з доньками вирушила на бал? Відділяти горох від зерняток пшениці. Ось і ви знайдіть і випишіть схожі за змістом прислів’я, приказки та загадки.

 • Мов у в оду пірнув (українська приказка) .

 • Без вікон, без дверей повна хатка лю дей (українська загадка) .

 • Два сапога — пара ( російське прислів’я ) .

 • Обоє рябоє (українська приказка) .

 • Де багато кухарок, там юшка недобра ( шведське прислів’я ).

 • Как в воду канул (російська приказка ) .

 • У семи нянек дитя без глаза ( російське прислів’я ) .

 • Який тесля, така й тирса ( англійське прислів’я ).

 • Без вікон, без дверей повна хатка дітей ( білоруська загадка ).

 • Яке зерно, такий хліб ( французьке прислів’я ).

10. Робота у парах за рядами. Знайдіть і поясніть національні особливості у приказках та прислів’ях:

1.Шукати молюсків у полі (японська приказка). 2.Позолота злізла, а Будда під нею дерев’яний (японське прислів’я). 3. Дасть маслинку, а вимагає бурдюк олії (грецькеприслів’я ).

11. Літературна гра «Склади мозаїку». Складіть і прочитайте прислів’я. Чим вони подібні?

pryslivja

Висновок: Прислів’я різних народів подібні за будовою: більшість із них складається із двох частин.

12. Творча робота . Поясніть пряме й переносне значення прислів’їв.

Зразок : Дрібка пилу може скаламутити глечик чистої води (африкан­ське прислів’я).

Пряме значення. Якщо до посудини потрапить хоч трохи пилу, бруду, то воду не можна буде пити, вона стане брудною й зіпсується.

Переносне значення. Якщо до правди додати трохи брехні й це в икриється, тобі не довірятимуть. Якщо у виконаній роботі є прихований недолік, він обов’язково в и яв иться , і твоя праця втратить свою цінність.

 • Яке зерно, такий хліб ( французьке прислів’я).

 • Не рубай дерево, яке дає тобі затінок (арабське прислів’я).

У. Закріплення знань, умінь та навичок

Інтерактивна вправа «Мікрофон». Продовжте речення:

 • Малі жанри світового фольклору схожі тим, щ о ...

УІ. Домашнє завдання

Записати до зошитів визначення прислів’їв, приказок, загадок; розкрити пряме й переносне значення одного прислів’я (за вибором); опрацювати статтю підручника (ст.12-17), запитання до неї.

УІІ. Підбиття підсумків уроку

Вікторія Туряниця, учитель світової літератури Свалявської гімназії