Поширення перспективного педагогічного досвіду

Сучасні технології, методи та форми виховної роботи

Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи виховання є невід'ємною складовою освітнього процесу, є наскрізним процесом, охоплює усі сфери шкільного життя і має ґрунтуватися на цінностях.
Успішна реалізація визначених завдань залежить від ефективності використання у виховній практиці педагогічних технологій, методів та форм роботи.

Про системність та систематичність, мотивації та інновації…

Організаційно-педагогічним засадам управління системою підвищення якості роботи педагогічних кадрів присвячена науково-практична конференція з обміну досвідом, що відбулася 4-5 лютого 2014 року в м. Ужгороді. Організатори заходу – кафедра менеджменту та інноваційного розвитку освіти, науково-дослідна лабораторія здоров’язбережувальних технологій і кабінет координаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, а учасники – директори та заступники директорів із виховної роботи шкіл Закарпатської області.

Презентації і майстер-класи

prezentacii-i-masterklasy1

Виявленню та підтримці творчої праці педагогів, підвищенню фахової майстерності, популяризації їхніх здобутків покликаний конкурс «Учитель року».
Цього навчального року у творчому змаганні конкуруватимуть учителі початкових класів, світової літератури, географії, трудового навчання та директори шкіл. Організації проведення районних, міських та обласного турів конкурсу, методичного супроводу була присвячена «Школа педагогічної майстерності», що відбулася в Ужгороді.

Зміни і нововведення нового навчального року

27 серпня 2013 року відбулася підсумкова колегія Міністерства освіти і науки, на якій було присутньо понад 400 освітян України, серед яких і представники нашої області. З основною доповіддю виступив міністр освіти Дмитро Табачник, який закцентував увагу на готовності педагогічних працівників до впровадження змін як у початковій, так і в основній школі; наголосив на важливості вивчення предмета "Сходинки до інформатики" у другому класі та підготовку педагогів до викладання цього курсу; двох іноземних мов у 5 класі, на потребі зменшення паперотворчості в освіті.

 

Тези виступу директора Дротинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Виноградівського району Михайла Мізуна

На мій погляд, порушена проблема є дуже актуальною.
Я - як керівник сільського навчального закладу із великим стажем роботи у цьому переконаний, бо знаю про всі "за" і "проти" не з преси, не з підручників, а з щоденної зустрічі із сільськими школярами та їхніми батьками.

Деякі аспекти методичної роботи методичних кабінетів відділів / управлінь освіти Закарпатської області

У збірнику зібрана інформація про  деякі аспекти методичної роботи районних (міських) методичних кабінетів Закарпатської області у 2011-2012 навчальному році. Визначені науково-методичні проблеми, над якими працюють педагогічні колективи методкабінетів; пріоритетні завдання, на вирішення яких спрямовується їхня діяльність; шляхи реалізації поставлених ними цілей тощо. Наведений перелік діючих у районі (місті) опорних шкіл, експериментальних педагогічних майданчиків, об’єднань молодих учителів, шкіл перспективного педагогічного досвіду, а також питань, які вони опрацьовують.
Інформаційний збірник складений з метою  ефективної організації та здійснення науково-методичної роботи у навчальних закладах області, систематизації, координації  й науково-методичного керівництва  цією діяльністю науковцями і методистами  Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти та призначений для внутрішнього використання підрозділами ЗІППО.

Завантажити збірник

Вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду

Вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду, інноваційних технологій у освітньому просторі Закарпатської області здійснюється в системі науково-методичної та пошуково-практичної роботи через створення та функціонування опорних шкіл, експериментальних педагогічних майданчиків, об’єднань молодих учителів, шкіл перспективного педагогічного досвіду, методичних об’єднань учителів тощо.

У піднесенні рівня внутрішкільної науково-методичної роботи значну роль відіграють опорні школи. Вони формуються відділами (управліннями) освіти з метою впровадження в педагогічну практику досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, проведення роботи з підвищення рівня науково-методичної кваліфікації педагогічних кадрів, а також з метою проведення педагогічного експерименту з найактуальніших питань діяльності педагогічних колективів.

Обласне управління освіти й інститут післядипломної педагогічної освіти організовують роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів опорних шкіл, проводять з ними наради, семінари, забезпечують їх необхідними навчально-наочним приладдям, обладнанням, методичною літературою, широко висвітлюють досвід їхньої роботи, відзначають учителів і керівників опорних шкіл за високі результати їхньої роботи.

В області створено широку палітру організаційних форм об’єднань молодих учителів, головним завданням яких є прискорення процесу їхньої професійної адаптації, організація дозвілля, культурно-масової роботи. Це сприяє не тільки підвищенню науково-методичної компетентності, а й усебічному розвитку особистості молодого педагога, формуванню його громадянської зрілості й активності, творчих здібностей, ініціативи, самостійності та інших особистих якостей, необхідних для виконання професійних обов’язків.

Найпоширенішою формою об’єднань молодих учителів є районні клуби і школи молодого вчителя.

У школах Закарпаття широко культивується така важлива форма методичної роботи, як школи перспективного педагогічного досвіду. Останні створюються за наявності в педагогічному колективі одного або кількох учителів-майстрів педагогічної праці, носіїв перспективного досвіду і служать для передачі цього досвіду, його набуття іншими педагогами. Школи перспективного педагогічного досвіду бувають внутрішкільного значення, тобто розраховані на роботу з групою вчителів, котрі працюють у тій самій школі, що й керівник, а також міжшкільного значення, що охоплюють учителів, які працюють у різних навчальних закладах.

Науковими співробітниками кафедр, методистами Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти щодо вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду здійснюється:

  • інструктивно-методичне забезпечення з питань вивчення й узагальнення ППД в області (підготовка наказів, листів, інструкцій, методичних рекомендацій);
  • координація роботи МК по вивченню перспективного педагогічного досвіду, створенню та функціонуванню опорних шкіл, упровадженню у навчальний процес педагогічних інновацій;
  • узагальнення пропозицій районних (міських) відділів (управлінь) освіти, кабінетів і кафедр методики вивчення дисциплін ЗІППО про створення та затвердження шкіл ППД, опорних шкіл області;
  • відбір, узагальнення, систематизація матеріалів про надбання вчителів Закарпаття та підготовка методичних матеріалів і описів ППД до схвалення науково-методичною радою інституту.

На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти за участі науково-методичних працівників закладу працюють постійно діючі семінари з вивчення, узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду освітян області, проводяться тренінги з упровадження педагогічних інновацій тощо. Створено та систематично поповнюється Закарпатський Банк ППД, матеріали якого друкуються і доводяться до освітнього загалу.

Формування Банку перспективного педагогічного досвіду розпочате у 2005 році. А вже у 2006 році було створене і підготовлене до друку видання, повна назва якого: «Закарпатський Банк перспективного педагогічного досвіду. // Картки обліку об’єктів ППД вчителів області. // – Ужгород, 2006. – 303 с. // Упорядник: Делеган Віра Іванівна – методист кабінету школознавства, курсової підготовки та перспективного педагогічного досвіду ЗІППО». До нього занесені 238 Карток обліку об’єктів ППД, сформованих та зібраних на той час.

Закарпатський Банк перспективного педагогічного досвіду систематично поповнюється.

Наступні два видання були продовженнями попереднього та доповненнями до Закарпатського Банку ППД і вмістили Картки обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду вчителів області, складені у 2007-2010 роках. Загалом – 180 карток.

У 2011 році підготовлене до друку наступне видання: «Закарпатський Банк перспективного педагогічного досвіду: Доповнення третє. // Картки обліку об’єктів ППД учителів області. // – Ужгород, 2011. – 68 с. // Упорядник: Делеган Віра Іванівна – методист кабінету школознавства, курсової підготовки та перспективного педагогічного досвіду ЗІППО».

Дане видання є продовженням серії попередніх і містить Картки обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду вчителів області, складених у 2010-2011 роках за тією ж формою, що запропонована Міністерством освіти і науки України, та класифіковані за регіональною ознакою. Загалом – 43 картки.

P.S.

Разом у Закарпатському Банку ППД (з трьома доповненнями) міститься 449 Карток обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду вчителів області, складені у 2006-2011 роках.

 

 

Атестація педагогічних кадрів області

Протягом 2010-2011 навчального року щодо атестації педагогічних кадрів області методистами та науковими співробітниками Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти здійснювалася значна робота:

  • Інструктивно-методичне забезпечення з питань атестації педпрацівників області (підготовка наказів, листів, інструкцій, методичних рекомендацій).
  • Координація роботи МК щодо атестації педагогічних кадрів області, а також методична допомога у виготовленні, забезпеченні рецензування, затвердження методичних розробок учителів краю.
  • Підготовка узагальнених матеріалів щодо атестації педпрацівників області, які претендують на звання “вчитель-методист”, до засідань науково-методичної ради інституту та доповіді на них.
  • У результаті вказаної роботи науково-методичною радою ЗІППО було розглянуто та схвалено 156 методичних розробок педпрацівників області, які атестувалися на звання “вчитель-методист”. Зокрема, дані в розрізі районів / міст наведено в наступній таблиці.

 

 

Інформація

про розгляд науково-методичною радою ЗІППО

методичних розробок педагогічних працівників області,

які атестувалися на звання «вчитель-методист»

у 2010-2011 навчальному році

(за регіонами)

п/п Район (місто) Всього атестується Схвалено методичних розробок
Схвалено в міжатестаційний період Схвалено в 2010/2011 н.р.
  Берегівський район 2 2 0
  В.Березнянський район 2 2 0
  Виноградівський район 7 4 3
  Воловецький район 5 5 0
  Іршавський район 7 2 5
  Міжгірський район 1 0 1
  Мукачівський район 7 7 0
  Перечинський район 4 4 0
  Рахівський район 7 6 1
  Свалявський район 7 6 1
  Тячівський район 25 15 10
  Ужгородський район 3 1 2
  Хустський район 10 3 7
  м. Берегово 7 7 0
  м. Мукачево 10 4 6
  м. Ужгород 12 4 8
  м. Хуст 12 9 3
  м. Чоп 4 0 4
  ЗНЗ обл. підпорядкув. (УСЗОШІПВОП) 1 0 1
  ПТНЗ області 6 5 1
  ВНЗ І-ІІ р. а. області 17 11 6
Разом (кількість) 156 97 59
156

 

 

Інформація

про розгляд і затвердження методичних розробок педпрацівників області,

які атестувалися на присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист»

у 2005-2010 роках

Рік Рішення Абсолютне значення

(Кількість)

Відносне значення

(Відсотки, %)

2005 рік Заявлено 132 100 %
Схвалено 124 94 %
2006 рік Заявлено 152 100 %
Схвалено 132 87 %
2007 рік Заявлено 120 100 %
Схвалено 101 84 %
2008 рік Заявлено 208 100 %
Схвалено 192 92 %
2009 рік Заявлено 196 100 %
Схвалено 196 100 %
2010 рік Заявлено 120 100 %
Схвалено 120 100 %
Разом Заявлено 928 100 %
Схвалено 865 93 %


 

Робота з методичними розробками педагогів Закарпаття

Щороку методистами, науковими працівниками кафедр і науково-методичною радою Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти вивчаються, упорядковуються та схвалюються методичні розробки педагогічних працівників області. Протягом 2010-2011 навчального року розглянуто 131 методичне напрацювання вчителів (6 програм і 125 методичних розробок), з них 130 – схвалені (6 програм і 124 методичні розробки).

Зокрема, інформація про розгляд навчально-методичних матеріалів науково-методичною радою ЗІППО у 2010-2011 навчальному році наведений у наступних таблицях.

Інформація

про розгляд навчально-методичних матеріалів

науково-методичною радою ЗІППО

у 2010-2011 навчальному році

п/п

протоколу

Дата

проведення ради

Кількість

розглянутих матеріалів

Рішення ради
Методичок Програм Разом

розглянуто

«Схвалено»

методичок

«До використання»

програм

Разом

схвалено

  Протокол №5 07.09.2010 року 1 0 1 1 0 1
  Протокол №6 28.09.2010 року 7 2 9 7 2 9
  Протокол №7 27.10.2010 року 5 1 6 5 1 6
  Протокол №8 30.11.2010 року 11 0 11 11 0 11
  Протокол №9 29.12.2010 року 39 1 40 39 1 40
  Протокол №1 24.02.2011 року 44 1 45 43 1 44
  Протокол №2 27.04.2011 року 8 1 9 8 1 9
  Протокол №3 04.07.2011 року 12 0 12 12 0 12
Разом (кількість) 127 6 133 126 6 132
Разом (у відсотках) 100 % 100 % 100 % 99 % 100 % 99 %

 

 

 

Кількість методичних розробок,

які схвалені науково-методичною радою ЗІППО у 2010/2011 н. р.

(за районами / містами, НЗ)

№п/п Район / місто, НЗ «Схвалено» методичок
 

Берегівський район

0
  В.Березнянський район 0
  Виноградівський район 2
  Воловецький район 1
  Іршавський район 4
  Міжгірський район 1
  Мукачівський район 3
  Перечинський район 1
  Рахівський район 1
  Свалявський район 1
  Тячівський район 14
  Ужгородський район 4
  Хустський район 7
  м. Берегово 0
  м. Мукачево 8
  м. Ужгород 26
  м. Хуст 3
  м. Чоп 2
  ЗНЗ обл. підпорядкування 3
  ВНЗ І-ІІ р.а. 16
  ПТНЗ 1
  ЗІППО 26
Разом 124


Кількість методичних розробок,

які схвалені науково-методичною радою ЗІППО у 2010/2011 н. р.

(за навчальними предметами)

№п/п Навчальні предмети /

фах

«Схвалено» методичок
  Українська мова та література 13
  Зарубіжна література 5
  Англійська мова 3
  Німецька мова 2
  Французька мова 3
  Угорська мова 5
  Історія та правознавство 4
  Математика й інформатика 4
  Фізика 4
  Хімія 3
  Біологія 3
  Географія й основи економічних знань 3
  Трудове навчання й ОБЖ 2
  Музика й образотворче мистецтво 7
  Фізкультура та ДПЮ 6
  Психологія 6
  Дошкільна освіта 4
  Початкова освіта 19
  Виховна та позакласна робота 19
  Післядипломна педагогічна освіта 9
Разом 124


 

 

З метою розповсюдження педагогічних ідей і допомоги в упровадженні елементів надбання одних педагогів іншими систематично формуються каталоги.

Зокрема, у 2010 р. підготовлено до друку:

«Анотований каталог методичних розробок педагогів Закарпаття: Випуск 5. – Ужгород, 2010 р. – 180 с. // Упорядник: Делеган Віра Іванівна – методист кабінету школознавства, курсової підготовки та перспективного педагогічного досвіду Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.»

У анотованому каталозі зібрана інформація про методичні розробки педагогів Закарпаття, що були схвалені науково-методичною радою ЗІППО протягом 2010 року, зокрема тих, які атестувалися на звання «вчитель-методист». До каталогу занесені 126 анотацій.

У 2011 році підготовлено до друку:

«Анотований каталог методичних розробок педагогів Закарпаття: Випуск 6. – Ужгород, 2011 р. – 180 с. // Упорядник: Делеган Віра Іванівна – методист кабінету школознавства, курсової підготовки та перспективного педагогічного досвіду Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.»

У анотованому каталозі описаний короткий зміст напрацювань творчих учителів і педпрацівників області протягом 2010-2011 навчального року, зокрема, тих, які атестувалися на звання «вчитель-методист». До каталогу занесено 124 анотації.

Матеріал основної частини каталогу систематизований за навчальними предметами. У межах кожного розділу анотації розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів.

Даний анотований каталог (випуск шостий) є наступним кроком у серії обласного видання, започаткованій у 2005 році (випуском першим) і продовженій у 2006-2010 роках (випусками другим, третім, четвертим і п’ятим).

Каталог адресований учителям, керівникам шкіл, педагогічним працівникам відділів освіти для ознайомлення та практичного використання.

P.S.

Наразі зібрано, узагальнено, систематизовано матеріали про надбання вчителів Закарпаття та виготовлено «Анотований каталог методичних розробок педагогів Закарпаття: Випуски 1, 2, 3, 4, 5, 6» за 2005-2011 роки, куди занесено 728 анотацій загалом.


І. Облік методичних розробок, схвалених науково-методичною радою ЗІППО

 

1.1.
Анотований каталог методичних розробок педагогів Закарпаття:
Випуск 1. – Ужгород, 2005 р. – 102 с.
Упорядник: Делеган Віра Іванівна – методист ЗІППО.
В анотованому каталозі зібрано інформацію про методичні розробки педагогів Закарпаття. Описано короткий зміст напрацювань кращих учителів і педпрацівників області за період 2004/2005 навчального року, зокрема тих, які атестувалися на звання «вчитель-методист» (142 анотації).
Схвалено науково-методичною радою ЗІППО.
Протокол №3 від 30.06.2005 року.

1.2.
Анотований каталог методичних розробок педагогів Закарпаття:
Випуск 2. – Ужгород, 2007 р. – 126 с.
Упорядник: Делеган Віра Іванівна – методист ЗІППО.
Описано 89 анотацій за період 2006-2007 років.
Схвалено науково-методичною радою ЗІППО.
Протокол №5 від 03.10.2007 року.

1.3.
Анотований каталог методичних розробок педагогів Закарпаття:
Випуск 3. – Ужгород, 2008 р. – 160 с.
Упорядник: Делеган Віра Іванівна – методист ЗІППО.
Описано 118 анотацій за період 2007-2008 навчального року.
Схвалено науково-методичною радою ЗІППО.
Протокол №3 від 21.05.2008 року.

1.4.
Анотований каталог методичних розробок педагогів Закарпаття:
Випуск 4. – Ужгород, 2009 р. – 185 с.
Упорядник: Делеган Віра Іванівна – методист ЗІППО.
Описано 135 анотацій за період 2008-2009 навчального року.
Схвалено науково-методичною радою ЗІППО.
Протокол №4 від 18.06.2009 року.

1.5.
Анотований каталог методичних розробок педагогів Закарпаття:
Випуск 5. – Ужгород, 2010 р. – 180 с.
Упорядник: Делеган Віра Іванівна – методист ЗІППО.
Описано 120 анотацій за період 2009-2010 навчального року.
Схвалено науково-методичною радою ЗІППО.
Протокол №3 від 01.06.2010 року.

1.6.
Анотований каталог методичних розробок педагогів Закарпаття:
Випуск 6. – Ужгород, 2011. – 186 с.
Упорядник:
Делеган Віра Іванівна – методист кабінету школознавства, курсової підготовки та перспективного педагогічного досвіду Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
Описано 124 анотації за період 2010-2011 навчального року.
Схвалено науково-методичною радою Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. Протокол №3 від 04 липня 2011 року.

P.S.
У шести випусках анотованого каталогу зібрана інформація про методичні розробки педагогів Закарпаття. Описаний короткий зміст напрацювань творчих учителів і педпрацівників області протягом 2005-2011 років, зокрема, тих, які атестувалися на звання «вчитель-методист». Загалом – 728 анотацій.
Матеріал основної частини каталогу систематизований за навчальними предметами. У межах кожного розділу анотації розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів.
Анотований каталог започаткований у 2005 році (випуском першим) і продовжений у 2006-2011 роках (випусками другим, третім, четвертим, п’ятим і шостим).
Каталог адресований учителям, керівникам шкіл, педагогічним працівникам відділів освіти для ознайомлення та практичного використання.

ІІ. Облік обласного перспективного педагогічного досвіду

2.1.
Анотований каталог обласного передового педагогічного досвіду:
Випуск 4. – Ужгород, 2004 р. – 116 с.
Упорядник: Делеган Віра Іванівна – методист ЗІППО.
В анотованому каталозі обласного ППД зібрано 215 анотацій ППД, описано досягнення перспективного педагогічного досвіду, напрацьованого кращими вчителями Закарпатської області.
Схвалено науково-методичною радою ЗІППО.
Протокол №5 від 30.09.2004 року.

2.2.
Закарпатський Банк перспективного педагогічного досвіду. //
Картки обліку об’єктів ППД вчителів області. // – Ужгород, 2006. – 303 с.
Упорядкування та комп’ютерна верстка:
Делеган Віри Іванівни – методиста ЗІППО.
До Банку занесені Картки обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду вчителів області, складені за формою, запропонованою Міністерством освіти і науки України, та класифіковані за регіональною ознакою. Загалом – 238 карток.
Схвалено та рекомендовано до друку рішенням науково-методичної ради ЗІППО. Протокол №4 від 27.10.2006 року.

2.3.
Закарпатський Банк перспективного педагогічного досвіду:
Доповнення. // Картки обліку об’єктів ППД учителів області. // –
Ужгород, 2008. – 128 с.
Упорядкування та комп’ютерна верстка:
Делеган Віра Іванівна – методист ЗІППО.
Є продовженням попереднього та доповненням до Закарпатського Банку ППД і містить Картки обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду вчителів області, складені у 2007-2009 роках. Загалом – 116 карток.
Схвалено та рекомендовано до друку рішенням науково-методичної ради ЗІППО. Протокол №4 від 25.06.2008 року.

2.4.
Закарпатський Банк перспективного педагогічного досвіду:
Доповнення друге. // Картки обліку об’єктів ППД учителів області. // –
Ужгород, 2010. – 92 с.
Упорядкування та комп’ютерна верстка:
Делеган Віра Іванівна – методист кабінету школознавства, курсової підготовки та перспективного педагогічного досвіду Закарпатського інституту післядипломної педагогічної
освіти.
Дане видання є продовженням серії попередніх і містить Картки обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду вчителів області, складених у 2009-2010 роках за тією ж формою, що запропонована Міністерством освіти і науки України, та класифіковані за регіональною ознакою. Загалом – 64 картки.
Схвалено та рекомендовано до друку рішенням науково-методичної ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
Протокол №4 від 24.06.2010 року.

2.5.
Закарпатський Банк перспективного педагогічного досвіду:
Доповнення третє. // Картки обліку об’єктів ППД учителів області. // –
Ужгород, 2011. – 68 с.
Упорядкування та комп’ютерна верстка:
Делеган Віра Іванівна – методист кабінету школознавства, курсової підготовки та перспективного педагогічного досвіду Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти
Дане видання є продовженням серії попередніх і містить Картки обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду вчителів області, складених у 2010-2011 роках за тією ж формою, що запропонована Міністерством освіти і науки України, та класифіковані за регіональною ознакою. Загалом – 43 картки.
Схвалено та рекомендовано до друку рішенням науково-методичної ради Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
Протокол №3 від 04.07.2011 року.

P.S.
Разом у Закарпатському Банку ППД (з трьома доповненнями) міститься 449 Карток обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду вчителів області, складених у 2006-2011 роках.