Кабінет координаційно-методичної діяльності функціонує як структурний підрозділ Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, здійснюючи координаційну, методичну та організаційну діяльність щодо реалізації державницької освітньої політики в області з районними та міськими методкабінетами.

Працівники кабінету:

opalenykОпаленик Жанна Василівна, завідувач кабінету координаційно-методичної діяльності, відповідає за курсову підготовку директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи;

 

Немеш Валентина Іванівна, методист кабінету координаційно-методичної діяльності, відповідає за курсову підготовку педагогічних працівників;

 

Райхель Галина Євстахіївна, методист кабінету координаційно-методичної діяльності, відповідає за Всеукраїнські учнівські олімпіади та конкурс «Учитель року»;

 

Турок Катерина Юріїівна, методист кабінету координаційно-методичної діяльності, відповідає за діяльність шкільних бібліотек;

 

Сивохоп Валентина Іванівна, методист кабінету координаційно-методичної діяльності, відповідає за роботу з заступниками директорів шкіл з виховної роботи та педагогами-організаторами;

 

Кабінет координаційно-методичної діяльності інституту взаємодіє в регіоні з районними і міськими кабінетами з питань:
- планування роботи, науково-методичного супроводу інноваційної діяльності, спрямованої на введення змін у практику шляхом реалізації перспективних ідей, методів, технологій для досягнення нової якості результатів освіти;
- управління професійним розвитком керівників закладів загальної середньої освіти та курсової підготовки всіх категорій педагогічних працівників;
- організації проведення учнівських предметних олімпіад, конкурсів педагогічної майстерності;
- формування міжкультурної комунікації як складової процесу здійснення управлінської діяльності в умовах поліетнічного середовища;
- модернізація змісту та форм діяльності шкільної бібліотеки як важливого інформаційно-методичного центру сучасної школи;
- надання методичної допомоги педагогічним працівникам районних і міських методкабінетів;
- апробація та експертне оцінювання навчальної літератури;
- організація безперервної освіти педагогічних працівників шляхом залучення їх до роботи в семінарах, конференціях, фахових конкурсах, школах педагогічної майстерні тощо.
Проблемне питання, над яким працюють методисти кабінету, – „Шляхи вдосконалення взаємодії з місцевими органами управління освіти та центрами професійного розвитку педагогічних працівників з питань упровадження в управлінську діяльність сучасних інноваційних методик"