Історія та розвиток Берегівської філії

Історично склалося так, що Закарпаття – один із найбільших поліетнічних, самобутніх регіонів України, де проживають понад 100 етнічних спільнот. У різні періоди на його теренах відкривалися і функціонували навчально-виховні заклади з українською, угорською, чеською, словацькою, єврейською, російською, румунською та іншими мовами. Окремі заклади здійснювали навчально-виховну діяльність кількома мовами.
Слід зазначити, що упродовж останніх років питанню здобуття якісної освіти представниками національних меншин надано широкого розголосу і значення. Відповідно до цього серед інших завдань зусилля департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації та органів управління освітою на місцях спрямовані на забезпечення соціальних гарантій отримання освіти кожною дитиною незалежно від місця її проживання, постійного оновлення змісту, форм та методів організації навчально-виховного процесу, упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних та здоров’язберігаючих технологій.
Сучасний освітній простір краю нині представлений мережею загальноосвітніх навчальних закладів, що задовольняють у тому числі і мовно-освітні потреби національних меншин.
Конституція України, Закони України „Про освіту”, „Про національні меншини”, „Про засади державної мовної політики”, інші законодавчі та підзаконні акти забезпечують рівні права і свободи громадянам України незалежно від їхньої національності.
Відповідно до чинного законодавства в області гарантується право на навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах. Реалізуючи вимоги наведених вище документів у галузі освіти різних етнічних груп, збереження їхніх культурних особливостей, створюються умови для доступу і надання якісних освітніх послуг представникам національних меншин.
Із метою удосконалення організації навчально-виховного процесу в навчально-виховних закладах області з мовами викладання національних меншин та оперативної й ефективної координації діяльності цих закладів освіти з 30 жовтня 1992 р. (наказ Закарпатської облдержадміністрації № 245 від 26 жовтня 1992 року) працює Берегівська філія ЗІППО. Працівники філії організовують курси підвищення кваліфікації педпрацівників різних навчальних дисциплін, вивчають стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів шкіл з мовами викладання національних меншин. Працівники Берегівської філії ЗІППО надають практичну, методичну допомогу районним та міським методкабінетам, керівникам методичних об’єднань, вивчають досвід роботи вчителів-новаторів та пропагують його педагогічним колективам шкіл з мовами викладання національних меншин, проводять консультації з питань вивчення окремих навчальних предметів, організовують семінари-практикуми для вчителів, розробляють навчально-методичну літературу, організовують виставки кращих здобутків педагогів. У роботі Берегівської філії ЗІППО велика увага надається впровадженню співпраці з вищими навчальними закладами Угорщини, Румунії, Польщі, Словаччини – країн, які межують із Закарпаттям.
Філія є структурним підрозділом Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
Першим завідувачем філії був к. п. н. Ф.Г. Деак, методистами – Ш.Г. Чізмар та В.В. Попович. З 1999 р. філію очолювала Р.Ф. Кадар, учитель угорської мови та літератури; методичний супровід здійснювала С.Ф. Ньорба. Із 2005 р. І.Ж. Дома, учитель історії керував філією, а методистами працювали Ф.З. Іжак та С.Ф. Ньорба. У 2011 році методичну допомогу надавали Б.В. Габода та С.Ф. Ньорба. З 2014 року завідувачем став Й.Б. Шін, учитель історії.
Працівники філії вивчають стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів шкіл з угорською мовою навчання (результати вивчення обговорюються на засіданнях науково-методичної ради інституту).
Берегівська філія ЗІППО забезпечена методичною та довідковою літературою, необхідними періодичними виданнями, літературою, що стосується викладання у школах з угорською мовою навчання. Працівниками філії опубліковано низку статей у педагогічній пресі з окремих питань, що стосуються рівня знань учнів, стану викладання навчальних предметів, вивчення та поширення передового педагогічного досвіду, організації навчально-методичної роботи, позакласних форм діяльності та ін.
За підсумками Сьомого міжнародного форуму „Інноватика в сучасній освіті” (20-22 жовтня 2015 р., м. Київ) Берегівська філія Закарпатського ІППО нагороджена Золотою медаллю у номінації „Інновації у розвитку науково-дослідної співпраці з міжнародними науковими спільнотами, установами та закордонними закладами освіти”.